Welk collegegeldtarief moet ik betalen?


VOORDAT   je je eerste masterstudie hebt afgerond
kan je je nog aanmelden voor een tweede masterstudie tegen het lage wettelijke collegegeld tarief (±€ 1771).

NADAT  je je eerste masterstudie hebt afgerond
kan je je nog aanmelden voor een tweede masterstudie, maar moet je een een hoger collegegeldtarief betalen. Zie voor dat hogere tarief de bedragen hieronder.

Er zijn twee uitzonderingen: is je tweede studie een studie in de gezondheidszorg of in het onderwijs, dan betaal je wél het lage wettelijke tarief.


bron: www.studie-kosten.nl


!
27 maart 2013
Studenten die al aan hun tweede studie zijn begonnen op het moment dat ze hun eerste studie afronden, kunnen tegen het (lage) wettelijk collegegeld blijven studeren.

Deze regeling wordt in de wet vastgelegd, heeft minister Bussemaker afgesproken met de verenigingen van universiteiten en hogescholen, VSNU en HBO-Raad, en de studentenbonden.

bron: rijksoverheid


Niet voor gezondheidszorg/onderwijs
Het instellingstarief geldt niet voor studenten die zich voor de eerste keer inschrijven voor een opleiding in de gezondheidszorg of het onderwijs, zij hebben namelijk wél recht op het (lagere) wettelijks tarief.

bron: DUO

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten


?


Oysterwyck Hogeschool


?


ArtEZ hogeschool voor de kunsten


?


Amsterdam School of Real Estate


?


Avans Hogeschool


?

€ 7738


Avans+


?


Business School Nederland


?


Centrum voor studie en documentatie voor Latijns Amerika


?


Christelijke Hogeschool Ede


?


Codarts Hogeschool voor de Kunsten


?


Driestar Hogeschool


?


Fontys


duaal  € 2060

deeltijd  € 2060

deeltijd  € 8240

deeltijd  € 8870

€ 2060


Gerrit Rietveld Academie


?


Hogeschool Arnhem Nijmegen


duaal  € 8485

?

duaal  € 8485

?

deeltijd  € 5667

deeltijd  € 7235

deeltijd  € 7750

deeltijd  € 8485

deeltijd  € 11200

€ 7500

€ 8485


Hanzehogeschool Groningen


duaal  € 3115

deeltijd  € 3115

deeltijd  € 16500

€ 3115

€ 3115
deeltijd  € 3115

€ 11000

€ 13900


De Haagse Hogeschool


deeltijd  € 15750

deeltijd  € 17950

€ 15950
deeltijd  € 15950

€ 18950
deeltijd  € 18950


HKU


deeltijd  € 8744

€ 8744


Hogeschool Leiden


?


Hogeschool Rotterdam


duaal  € 7625

?

duaal  € 7625

?

deeltijd  € 7950

deeltijd  € 10050

€ 10050

€ 11000


Hotelschool Den Haag Internationale Hogeschool voor Hotelmanagement


?


Hogeschool Utrecht


?


Hogeschool van Amsterdam


?


Instituut Defensie Leergangen


?


UNESCO-IHE Institute for Water Education


?


Hogeschool Inholland


?


Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten


?


Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie


?


LOI


?


Marnix Academie


?


NCOI


?


NHL Stenden


?

€ 7900


NHTV internationaal hoger onderwijs Breda


€ 9446

€ 9992


Nederlandse School voor Onderwijsmanagement


?


NTI


?


Politieacademie


?


Saxion


?


Schouten & Nelissen


?


Stichting Opleiding Manuele Therapie


?


STC-Group


?


Stenden Hogeschool


?

€ 11500


Tyndale Theological Seminary


?


Hogeschool Van Hall Larenstein


?

€ 13500


Hogeschool Wittenborg


?


Zuyd Hogeschool


?Dubbelcheck bij de instelling

Het collegegeld is sterk afhankelijk van je studie-geschiedenis en je land van herkomst. Controleer het dus altijd in de collegegeld-wizard van de instelling.


Starten in februari?

Zie : tweede instroommoment.