zoeken
Avans Intake

Hogeschool Van Hall Larenstein

De Van Hall Larenstein studiekeuzecheck bestaat uit een digitale vragenlijst. Een uitnodiging voor het doen van de studiekeuzecheck ontvang je vanaf januari. Na invulling van de vragenlijst ontvang je van Van Hall Larenstein schriftelijk bericht. Het kan zijn dat je voor een adviesgesprek of een andere activiteit wordt uitgenodigd.

opleidingen met studiekeuzecheck

Een studiekeuze-adviesgesprek leidt tot een positief of negatief toelatingsadvies. Heb je je ná 1 mei aangemeld, dan is een negatief advies op basis van het gesprek bindend. In dat geval word je niet tot de opleiding toegelaten.

Deeltijdopleidingen
Je bent volgens de nieuwe wet verplicht om je voor 1 mei in te schrijven. Voldoe je aan de toelatingseisen en schrijf je je voor 1 mei in, dan heb je toelatingsrecht tot de opleiding van je keuze. Schrijf je je toch na 1 mei in, dan vervalt je automatische toelatingsrecht.
Om te beoordelen of je voldoet aan de toelatingseisen, vooral op het gebied van werkervaring, word je uitgenodigd voor een toelatingsgesprek.


Hogeschool Arnhem Nijmegen

Een weloverwogen studiekeuze is belangrijk. Van een goede studiekeuze pluk je de vruchten tijdens je studie en daarna. Daarom maak je bij de HAN de landelijk verplichte studiekeuzecheck. De check vindt plaats na aanmelding voor een voltijd-bacheloropleiding die geen selectie, plaatsing of aanvullende eisen kent.

opleidingen met studiekeuzecheck

De studiekeuzecheck geeft je de gelegenheid nog één keer goed over je keuze na te denken. Het is dus geen test of selectiemiddel. Het is een laatste bevestiging voor jou of dit echt de studie is die het beste bij je past.


Hogeschool Rotterdam

Het is voor jou belangrijk dat je een bewuste keuze maakt en meteen de studie kiest die echt bij je past. Daarom is bij Hogeschool Rotterdam de studiekeuzecheck verplicht.

opleidingen met studiekeuzecheck

Na je aanmelding in Studielink krijg je een uitnodiging voor een studiekeuzecheck. Deelname aan de studiekeuzecheck is verplicht. De studiekeuzecheck bestaat bij onze voltijd- en duale opleidingen uit minimaal twee onderdelen:
  • de Startmeter (een vragenlijst)
  • een persoonlijk gesprek met de opleiding


Hogeschool Utrecht

Hogeschool Utrecht vindt het belangrijk dat jij je studie succesvol doorloopt. Dat succes begint bij het kiezen van een studie die echt bij je past. Alle studenten bij de HU starten daarom met een matchingstraject.

opleidingen met studiekeuzecheck

Matching is een studiekeuzecheck. Het traject start zodra jij je via Studielink aanmeldt voor een voltijd bacheloropleiding bij de HU (let op: de deadline van aanmelden is 1 mei 2014). Je krijgt dan een digitaal intakeformulier opgestuurd. Hierin staan vragen over je interesses, motivatie, verwachtingen van je gekozen studie en hoe je je hebt georiënteerd. Nadat wij het intakeformulier van jou ingevuld retour hebben gekregen, ontvang je mogelijk een uitnodiging voor een matchingsdag. Deze dag, die per opleiding van opzet kan verschillen, geeft je een realistisch beeld van de opleiding en laat je ervaren of deze écht bij je past.

Matchingsdag
Tijdens de matchingsdag maak je kennis met de opleiding van je keuze. Ook spreken we met je over je motivatie. Zo kun je nagaan of de studie bij je past en leren wij jou beter kennen. We geven je advies over je studiekeuze en hoe jij de studie succesvol kan doorlopen. Als je start met de opleiding, neemt je Studieloopbaanbegeleider alle informatie mee in de persoonlijke begeleiding. Zo kun je vol vertrouwen aan je studie beginnen.

De data van de matchingsdagen staan vermeld op de opleidingspagina's onder 'Praktische zaken'. Heb je voor die tijd al vragen over matching? Mail dan naar info@hu.nl. De feedback die je van de opleiding krijgt tijdens de matching, is overigens niet bindend. Je bepaalt uiteindelijk zelf of je je definitief inschrijft voor de opleiding.

Twijfels na matching?
Heb je na de matchingsprocedure twijfels over je studiekeuze? Gelukkig ben je nog niet begonnen met studeren en kan je dus heel gemakkelijk je beslissing terugdraaien en een andere studie kiezen. We helpen je graag op weg naar een passende opleiding. Neem hiervoor contact op met Centrum Studiekeuze.
Lotingstudies

Let op: bij opleidingen met een loting (numerus fixus) en decentrale selectie gelden mogelijk andere inschrijfprocedures en deadlines. Meer informatie over lotingstudies en een overzicht van de betreffende opleidingen vind je op www.lotingstudies.hu.nl.


Hogeschool van Amsterdam

Om je studie met succes af te ronden is het belangrijk dat je je goed voorbereidt op je studiekeuze en een opleiding kiest die bij je past. Als je zeker weet welke opleiding je wilt gaan volgen, kun je je inschrijven. Doe dat zo snel mogelijk, maar uiterlijk op 1 mei 2014 voor studiejaar 2014-2015. Schrijf je je in na 1 mei dan kun je geweigerd worden bij de opleiding van jouw keuze.

opleidingen met studiekeuzecheck

Na je inschrijfverzoek ontvang je vanaf maart een uitnodiging voor een studiekeuzecheck en krijg je een studiekeuzeadvies. Daarin geven we aan of de opleiding een passende keuze voor je is. Natuurlijk ga jij ook nadenken of je ervaring tijdens de studiekeuzecheck overeenkomt met je verwachtingen en of je deze opleiding echt wilt doen. Deelname aan de studiekeuzecheck is verplicht.


Stenden Hogeschool

Heb je een studie gekozen en wil je daar in september mee starten? Meld je dan vóór 1 mei aan. Je hebt dan recht op een studiekeuzecheck. Je ontvangt hierover bericht na je aanmelding in Studielink.

opleidingen met studiekeuzecheck

Op basis van de studiekeuzecheck geeft Stenden Hogeschool je een studiekeuzeadvies. Dit advies is gebaseerd op de voorbereiding van jouw studiekeuze.
Met een goede voorbereiding heb je meer kans op een succesvolle studie én op een positief advies. Bereid je daarom goed voor op je studiekeuze door deel te nemen aan studiekeuzeactiviteiten zoals een meeloopdag, StudieKeuzeEvent, proefstudeerdag enzovoort.


HKU

Voor al onze opleiding moet je deelnemen aan een toelatingsprocedure. Hoe eerder je je aanmeldt, hoe groter de kans is dat je kan deelnemen aan de toelating.

opleidingen met studiekeuzecheck

Meld je je voor 15 april aan, dan kunnen we je een plek in een toelatingsronde garanderen (met uitzondering van de Bachelor of Art and Economics en de Bachelor of Design in Audio Visual Media). Aanmeldingen die na die datum binnenkomen worden op basis van datum van binnenkomst in behandeling genomen.


Hanzehogeschool Groningen

Als je gaat studeren is het belangrijk dat je een opleiding kiest die bij je past. Nadat je de definitieve keuze hebt gemaakt meld je je aan op Studielink.nl. Let op: Het is belangrijk dat je dit uiterlijk 1 mei doet. Na je aanmelding word je door ons uitgenodigd voor de Studiekeuzecheck.

opleidingen met studiekeuzecheck

Meld je je uiterlijk 1 mei aan, dan heb je het zogenaamde toelatingsrecht. Zoals het woord al zegt, heb je dan het recht om te worden toegelaten tot de studie. Natuurlijk als andere zaken, zoals het voldoen aan de officiële toelatingseisen, ook in orde zijn. Bovendien heb je dan recht op de Studiekeuzecheck.

Wat is een studiekeuzecheck?
Een studiekeuzecheck is een activiteit waarmee wordt nagegaan of jij en de opleiding bij elkaar passen. De check leidt tot een individueel advies. Als blijkt dat de opleiding waarvoor jij je hebt aangemeld niet de juiste keuze is, biedt de Hanzehogeschool Groningen hulp bij het maken van een betere keuze. Het advies is echter niet bindend. Uiteindelijk bepaal je zelf of je met de opleiding start.

Let op er zijn uitzonderingen…
Heb je je aangemeld voor een opleiding met aanvullende eisen of een fixusopleiding, dan is er geen sprake van recht op een studiekeuzecheck. Let op! Er kan bij deze opleidingen ook een aanmelddatum gelden die voor 1 mei ligt. Raadpleeg daarom de webpagina van de desbetreffende opleiding. Bij de Hanzehogeschool geldt voor de volgende opleidingen een andere aanmelddatum en/of toelatingsprocedure


ArtEZ hogeschool voor de kunsten

ArtEZ laat, net als alle andere kunsthogescholen, alleen studenten toe na een uitgebreide selectieprocedure. Tijdens deze selectie moet je je grondig verdiepen en voorbereiden. Je hoort van de toelatingscommissie of je - op basis van je talent, motivatie en studiebereidheid - geschikt bent voor de opleiding van jouw keuze. Een extra studiekeuzecheck is daarom niet nodig.

opleidingen met studiekeuzecheck

We adviseren je om een open dag en aanvullend een meeloopdag te bezoeken, voordat je besluit om je aan te melden. ArtEZ biedt ook vooropleidingen en oriëntatiecursussen, waarmee je je nog beter kunt voorbereiden op je toekomstige opleiding. Hou er rekening mee dat veel van de toelatingsexamens eerder zijn dan 1 mei. Kijk op www.artez.nl voor meer informatie.


NHTV internationaal hoger onderwijs Breda

!Vanaf 2014 is de studiekeuzecheck een verplicht onderdeel van de inschrijving voor een bacheloropleiding.


De studiekeuzecheck is een advies van de opleiding waarbij je wilt inschrijven. De opleiding geeft een advies af. In dat advies staat in hoeverre de opleiding inschat dat jouw wensen en capaciteiten aansluiten bij de opleiding.
Bij de meeste opleidingen heeft de studiekeuzecheck de vorm van een vragenlijst en/of een studiekeuzegesprek.