Deze opleiding

!Let op: deze opleiding eindigt in 2019!
De Action Learning MBA is een parttime MBA-opleiding. Deze opleiding vraagt studenten individueel om meerdere verbeterprojecten uit hun eigen organisatie te onderzoeken, een verbeterplan hiervoor o...

Toelatingseisen
Minimaal twee jaar werkervaring op HBO-niveau- Een functie als manager, management trainee of vergelijkbaar.- Minimaal een bachelordiploma (als aan deze eis niet voldaan wordt, kan toelating toch mogelijk zijn op basis van meer dan zeven jaar werkervaring op tenminste HBO-niveau)- Toestemming krijgen van de werkgever om Action Learning Projecten voor de eigen organisatie uit te voeren.
 
Programma
Fase 1: De MBA-opleiding heeft de volgende inhoud: Start-up, Managementvaardigheden, SmartReading, Research Methodology, Organisatieanalyse
Fase 2: Operations management, Strategisch management, Human Resource management, Financieel management, Marketing management, Informatie management, Internationaal management, Action Learning projecten
Fase 3: Dissertation, Evaluatie, Viva voce, Graduation day

Action Learning Projecten

De kern van de Action Learning MBA opleiding is dat deelnemers real-life vraagstukken in de organisatie gaan behandelen. Door middel van onderzoek, ondersteund door relevantie theorie en het ondernemen van actie worden resultaten in de organisatie zichtbaar. Op deze wijze leert de student van échte vraagstukken en niet van ouderwetse, irrelevante cases. Elke student voert 4 van deze projecten van elk tien weken uit, waarvan 1 een groepsproject is.

Dissertation
De dissertation is laatste en grootste project. De student werkt aan een bijdrage op strategisch niveau voor zijn of haar organisatie. Dit duurt ongeveer 6 maanden. 

Toetsing
De Action Learning projecten en de dissertation vormen de belangrijke toetsmomenten. Tijdens het programma legt de student theorietoetsen per managementvakgebied af. Deze toetsen worden online afgenomen.
open_in_newwebsite

printprint

locatieBuren, NL
diplomaB
typeregulier
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur26 maanden deeltijd, avondonderwijs, duaal
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de BSN?

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
De student leert van het nemen van actie en het bereiken van daadwerkelijk resultaat - al tijdens de opleiding.
De onderwijsfilosofie in de MBA is Action Learning: een student kiest verbeterprojecten die op basis van theoretische ondersteuning en begeleiding worden uitgevoerd en op deze actie wordt gereflecteerd. De student leert daarom echt relevante stof en vaardigheden.


doelstelling
De competenties die een student zich middels de MBA programma ́s van Business School eigen maakt, zijn vervat in 12 eindkwalificaties (leerdoelen). Deze eindkwalificaties zijn gebaseerd op het BSN beroepsprofiel gebaseerd op de internationaal geaccepteerde criteria zoals bepaald door de Association of MBA’s (AMBA). Om het vereiste niveau van de opleiding verder te expliciteren, zijn de kwalificaties tevens in lijn gebracht met het master’s niveau zoals vastgelegd in de Dublin Descriptoren.
1. Strategische beleidsontwikkeling
2. Werkwijzen verbeteren/ontwikkelen
3. Beleid ontwikkelen/implementeren
4. Ondernemerschap
5. Leidinggeven
6. Besluitvorming
7. Ethische verantwoordelijkheid
8. Samenwerken
9. Communiceren
10. Analyserend, informatie verwerkend en probleemoplossend vermogen
11. Leren en persoonlijke ontwikkeling
12. Internationaal bewustzijn


Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

toelatingseisen

intake

vooropleiding
Als een kandidaat niet aan deze eis voldoet kan een ruime werkervaring op minimaal hbo niveau voldoende alternatief bieden om alsnog toegelaten te worden.

werkervaring

Studenten en studentenleven

Op kamers in Buren, NL

?studenten studerend
?studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
?gemiddelde kamerprijs
? m2gemiddelde kameroppervlak
?kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt

Contact

Marjolein van der Leer

application

E: mleer@bsn.eu
T: 0344-579052 / 06-11277214
Sandra Blankenstein

application

E: sblankenstein@bsn.eu
T: 0344-579046
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite