Deze opleiding

!Let op: deze opleiding eindigt in 2018!
In tien dagen een betere bedrijfskundige gesprekspartner.

TIENDAAGSE MINI-MBA IN HET KORT


De Mini-MBA gaat in op de volgende onderwerpen:

 • Persoonlijk leiderschap in de digital age
 • Missie, visie en strategie in de digital age
 • Borgen van innovatie, HRM en financieel management in de digital age
 • Algemeen Bedrijfskundige Probleemaanpak (ABP)

Opzet

Het programma wordt door verschillende docenten gegeven die elke zowel theoretisch als praktisch ruim boven de materie staan. Vanuit hun rijke ervaring maken zij de aansluiting met de praktijk van de deelnemers. Tijdens de Action Learning Mini-MBA werk je aan jouw eigen project binnen jouw eigen organisatie. Het doel is onder andere nieuwe relevante informatie bij jouw uitdaging te vinden, hier kennis van te maken en tot nieuwe inzichten te komen. Een beter beeld van het echte bedrijfsprobleem leidt tot betere besluitvorming en resultaat. Je leert nog beter wat de impact van het betrekken van medewerkers bij het oplossen van een probleem is en hoe hiermee om te gaan. Hierdoor wordt praktijk en theorie aan elkaar gekoppeld. De opleiding duurt tien dagen (21 dagdelen) verdeeld over zes maanden en vindt in Buren (bij Tiel) plaats. De groep bestaat maximaal uit twintig deelnemers. Dit zijn ook allemaal mensen werkzaam in de praktijk elk met hun eigen uitdaging, kennis en ervaring. Je rondt de Mini-MBA af met het op basis van de ABP oplossen van je eigen bedrijfsprobleem en het uitschrijven van je eigen Action Learning Project.


PROGRAMMA


Persoonlijk Leiderschap

 • Dag 1 (twee dagdelen): Boven- en onderstroom
  De bovenstroom bestaat uit alle pogingen om het proces van organiseren rationeel te beheersen. De onderstroom is onbewust, irrationeel en associatief. Het gaat om de menselijke emoties die zich niet rationeel laten beheersen, hooguit bijsturen. De onderstroom is dan ook veel minder goed waar te nemen. Als er meer druk komt uit de bovenstroom op één plek, zal er uiteindelijk meer tegendruk komen uit de onderstroom op een andere plaats. Hoe kun je de verbinding maken en in evenwicht blijven.
 • Dag 2 (twee dagdelen): Leiderschapsstijlen en jouw eigen stijl
  Dienend leiderschap, situationeel leiderschap, Strategisch leiderschap, andere mindset nodig in de digital age
 • Dag 3 (drie dagdelen): Action Learning Foundation
  De juiste vragen op de juiste wijze stellen, passend bij elke fase van teamontwikkeling en probleemoplossing om tot de kern van een probleem te komen en nieuwe inzichten te leren ontdekken.

Visie, Missie, Strategie

 • Dag 4 (twee dagdelen): Strategisch leiderschap in de digital age
  De digital age vraagt om een totaal ander strategische aanpak, minder plannen en meer out-of-the-box denken en handelen: maak gebruik van big data, zorg voor een digitale mindset in de top van de organisatie, denk in andere organisatievormen zoals horizontaal en verticaal samenwerken, Business Platvormen en Ecosystemen. Wapen je tegen nieuwe concurrenten en wordt zelf een concurrent voor anderen uit een onverwachte hoek.
 • Dag 5 (twee dagdelen): Business Modelling 1 – Wat is het en hoe te gebruiken?
  Omdat in bijna elke branche de omgeving sterk verandert is er aanleiding om kritisch te kijken naar uw eigen organisatie(onderdeel). Business modelling, scenarioplanning en disruptive innovation zijn daarom veelbesproken. Wat is het en hoe werkt het? Het geeft input om een gedegen dialoog binnen de eigen organisatie(onderdeel) hierover te voeren.
 • Dag 6 (twee dagdelen): Business Modelling 2 – Hoe richt je jouw organisatie(onderdeel) hierop in?
  Deze dag staat in het teken van de vertaalslag van papier naar een werkend en duurzaam geheel in de eigen organisatie(onderdeel).

De rol en impact van…

 • Dag 7 (twee dagdelen): Innovatie Management in de digital age
  Technologische ontwikkelingen gaan zo snel en zijn zo wereldwijd dat deze meer en meer leiden tot disruptive innovations (airBnB, Uber, Tesla). Technologie zet soms een hele bedrijfstak op zijn kop. Hoe zorgt een organisatie voor het bijhouden van de mogelijkheden; en moet je stapsgewijs of abrupt innoveren, alleen of met andere partijen, wanneer en hoe doe je aan co-creatie, dit soort vragen vragen om een antwoord.
 • Dag 8 (twee dagdelen): Algemeen Bedrijfskundige Probleemaanpak (ABP)
  De ABP is een systematische aanpak om bedrijfskundige problemen tot een oplossing te brengen. De ABP maakt het mogelijk om creatieve uitstapjes te maken binnen een systematische benadering zodat flexibiliteit en het creëren van nieuwe inzichten onderdeel blijft bij het maken van de juiste beslissingen.
 • Dag 9 (twee dagdelen): Financieel Management in tijden van onzekerheid
  Jaarstukken, ratio’s, KPI’s, control onder onzekerheid.
 • Dag 10 (twee dagdelen): Human Resource Management in de digital age
  Toekomstig succesvol HRM weet om te gaan met nieuwe vormen van werken, samenwerken en organisatievormen. Weet jongere generaties te boeien en te binden, werkt nadrukkelijk aan talentontwikkeling en –behoud, speelt in op de vraag naar een flexibele workforce, Gebruikt E-HRM systemen en HR-analytics om de organisatie op juiste wijze strategisch te adviseren.

Studiebelasting

Doordat je een project in jouw eigen organisatie uitvoert, valt 40% van de studiebelasting samen met je werkagenda. Hierdoor blijft de netto studielast naast de bijeenkomsten beperkt tot 4 à 5 uur per week.

Subsetbijeenkomst. Vanaf dag 8 wordt coaching in kleine groepjes aan het programma toegevoegd, 3 middagen of avonden, om tot een juiste aanpak van het eigen bedrijfsprobleem te komen en de oplossing te kunnen implementeren. Deze bijeenkomsten staan onder leiding van een action learning coach.

open_in_newwebsite

printprint

locatieBuren, NL
diplomacertificate
typeregulier
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur6 maanden deeltijd
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de BSN?

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
De student leert van het nemen van actie en het bereiken van daadwerkelijk resultaat - al tijdens de opleiding.
De onderwijsfilosofie in de MBA is Action Learning: een student kiest verbeterprojecten die op basis van theoretische ondersteuning en begeleiding worden uitgevoerd en op deze actie wordt gereflecteerd. De student leert daarom echt relevante stof en vaardigheden.


doelstelling

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

toelatingseisen

vooropleiding
De kandidaat moet minimaal een bachelor- of HBO-opleiding voltooid hebben of dit compenseren door ruime werkervaring op managementniveau.

werkervaring
Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring op hbo niveau; je bekleedt een functie als manager, management trainee of een functie van vergelijkbaar niveau; je hebt toestemming van jouw werkgever voor het uitvoeren van een project in de eigen organisatie.

Studenten en studentenleven

Op kamers in Buren, NL

?studenten studerend
?studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
?gemiddelde kamerprijs
? m2gemiddelde kameroppervlak
?kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt