Deze opleiding

Als nurse practitioner diagnosticeert en behandelt u patiënten met enkelvoudige, veel voorkomende gezondheidsproblemen of met gecompliceerdere problemen op een beperkt gebied.

Deze masteropleiding is bedoeld voor hbo-verpleegkundigen die toe zijn aan een nieuwe stap. Het leerplan is gericht op het verwerven van competenties. Deze zijn geordend in beroepsrollen: klinisch expert, communicator, teamwerker, manager, belangenbehartiger, onderzoeker en professional.
In de module klinisch expert staat bijvoorbeeld de gezondheidsproblemen van patiënten centraal. In de rol van manager leert u o.a. om tijd en middelen effectief in te zetten om evenwicht te vinden tussen patiëntenzorg, inkomensbehoeften, externe activiteiten en het privéleven.

De opleiding biedt verdieping en verbreding gericht op een bepaalde categorie patiënten, zoals de integratie van zorg en behandeling van oncologische patiënten, patiënten in de huisartsenpraktijk, de psychiatrie, geriatrische traumapatiënten op de spoedeisende hulp of patiënten die een bypassoperatie hebben gehad. U kunt aan de slag in functies die traditioneel niet tot de professionele mogelijkheden van de verpleegkundige behoren. U kunt aan het werk bij instellingen als universitaire medische centra, algemene ziekenhuizen, de eerstelijnszorg, verpleeghuizen en geestelijke gezondheidszorginstellingen.
open_in_newwebsite

printprint

locatieGroningen
diplomaM Advanced Nursing Practice
typeregulier, 120 EC
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur2 jaar duaal
accreditatiesNVAO
croho-code49246
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Open dagen en meeloopdagen

Informatieavond (post-) hbo deeltijdopleidingen en cursussen Groningen
​​​​Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven organiseert speciale informatieavonden voor professionals over master, (post-)hbo deeltijdopleidingen en cursussen. Deze informatieavonden vinden plaats op donderdag 26 januari 2017.
Open dag 17 februari Groningen
Op zaterdag 11 november 2017 van 10.00 tot 16.00 uur organiseert de Hanzehogeschool Groningen een Open Dag over alle voltijd bachelor- en masteropleidingen en Associate degree. Een aantal opleidingen geeft informatie over hun deeltijd- en duale varianten.
Informatieavond (post-) hbo deeltijdopleidingen en cursussen Groningen
​​​​Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven organiseert speciale informatieavonden voor professionals over master, (post-)hbo deeltijdopleidingen en cursussen. Deze informatieavonden vinden plaats op donderdag 26 januari 2017.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
Per week: 24 uur praktijkleren en 12 uur onderwijs (lessen en zelfstudie)

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

Zie www.hanze.nl/manp
toelatingseisen

toelatingsgesprek

werkervaring
Verpleegkundigen (ingeschreven in het register Verpleegkundigen niveau 5), met minimaal 2 jaar relevante en actuele ervaring en een werkleerovereenkomst van minimaal 32 uur.
HBO-V (of via assessment aan te tonen vergelijkbaar niveau), minimaal 2 jaar werkervaring in de gezondheidszorg en voldoende kennis van het Nederlands en Engels om vakliteratuur te kunnen lezen.

studie kosten
bron: Hanzehogeschool Groningen
bedrag kostenpost
€ 2500in het eerste jaar
€ 475inschrijvingsgeldvoor de gehele opleiding
€ 1200studiematerialenvoor de gehele opleiding

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

62 studenten volgen deze opleiding
85% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2012
?% daarvan is vrouw
27877 studenten aan de Hanzehogeschool Groningen
49% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/9 Hanze
Advanced Nursing Practice
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/9 Fontys
Advanced Nursing Practice (Master)
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/9 HAN
Master Advanced Nursing Practice
star Keuzegids topopleiding 2016  1e  80
NVAO
Keuzegids topopleiding 2017
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/9 Hogeschool Leiden
Advanced Nursing Practice
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
5/9 HR
Advanced Nursing Practice
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/9 HU
Master Advanced Nursing Practice
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/9 Inholland
Advanced Nursing Practice
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
8/9 Saxion
Advanced Nursing Practice
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
9/9 Zuyd
Advanced Nursing Practice
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.83.9
inhoud3.63.7
docenten3.73.8
studiefaciliteiten3.43.6
studielast3.33.2
studiebegeleiding3.73.7

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Advanced Nursing Practice aan de Hanzehogeschool Groningen is beoordeeld door 70 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Het getuigschrift geeft de mogelijkheid om als verpleegkundig specialist functies te bekleden die traditioneel niet tot de professionele mogelijkheden van de verpleegkundige behoren.
U kunt onder meer werken in universitair medisch centra, algemene ziekenhuizen, de huisartsenzorg, verpleeghuizen, bij de GGD in de verstandelijk gehandicaptenzorg of in geestelijke gezondheidszorginstellingen. U diagnosticeert en behandelt patiënten met een breed scala aan gezondheidsproblemen.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baangemiddeld
salaris na 1,5 jaar gemiddeld
kans op een vaste baan goed
bron: Elsevier beste banen 2015

Potentiële beroepen

 • adjudant-onderofficier medisch
 • arboverpleegkundige
 • centralist 112
 • clustermanager verpleeg-, verzorgingshuis
 • consultatief psychiatrisch verpleegkundige
 • districtsverpleegkundige
 • gg- en gd-verpleegkundige, adviserende verpleegkundigen n.e.g.
 • ggz-verpleegkundige (met verpleegkundige vervolgopleiding)
 • hoofd kraamzorg
 • hoofdverpleegkundige (leidinggevend en verplegend)
 • hoofdverpleegkundige ziekenhuis (verpleegt niet)
 • praktijkverpleegkundige
 • psychiatrisch intensieve thuiszorg (pit) verpleegkundige
 • regieverpleegkundige
 • research verpleegkundige
 • sociaal verpleegkundige
 • spoedeisendehulp- verpleegkundige
 • transferverpleegkundige
 • verpleegkundige (hbo, coördinerend)
 • verpleegkundige (met verpleegkundige vervolgopleiding, geen ggz, niet adviserend, geen operatie-/seh-), wijkverpleegkundige
 • verpleegkundige aids-consulent
 • verpleegkundige jeugdgezondheidszorg
bron: CBS

Contact

Roos Nieweg

Programmamanager en hoofdopleider

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite