Deze opleiding

Een verpleegkundig specialist is een verpleegkundige met een masteropleiding en ervaring op het niveau van expert die individuele behandelrelaties aangaat met een omschreven groep patiënten.

Vanuit het perspectief van de patiënt worden care en cure geïntegreerd aangeboden ter bevordering van de continuïteit en kwaliteit van zowel de verpleegkundige zorg als de medische behandeling. Het vermogen tot zelfmanagement en de kwaliteit van leven staan hierbij centraal.
Op basis van klinisch redeneren (anamnese, lichamelijk en/of psychiatrisch onderzoek, aanvullende diagnostiek) komen verpleegkundig specialisten tot aanvullende diagnostiek. In aansluiting hierop passen zij evidence-based interventies toe en indiceren en verrichten zij voorbehouden handelingen. Als leider vervullen verpleegkundig specialisten een voortrekkersrol in de innovatie van het beroep en de zorg, onderbouwd door onderzoek en door implementatie van onderzoeksresultaten. Zij leveren een bijdrage aan de deskundigheidsbevordering van eigen en andere disciplines en aan de kwaliteit van de zorg (Algemeen Besluit CSV, 2016). Meer informatie vind je op onze website.
open_in_newwebsite

printprint

locatieGroningen
diplomaM Advanced Nursing Practice
typeregulier, 120 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur2 jaar duaal
accreditatiesNVAO
croho-code49246
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Hanze?

De master Advanced Nursing Practice van de Hanzehogeschool Groningen heeft een eigen Groninger kleur die naar voren komt in de begrippen Healthy Ageing, onderzoekende houding en (verpleegkundige) diagnostiek.

Open dagen en meeloopdagen

Open dag 2 maart Groningen
Op zaterdag 2 maart van 10.00 tot 16.00 uur organiseert de Hanzehogeschool Groningen een Open Dag over alle voltijd bachelor- en masteropleidingen en Associate degree. Een aantal opleidingen geeft informatie over hun deeltijd- en duale varianten.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
5% en
onderwijsopzet20% zelfstudie
20% theorie
60% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, colloquium, computer opdrachten, excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, ontwerpproject, portfolio, practicum, stage, werkcollege, werkgroep, zelf-evaluatie, zelfstudie
doelstelling
Het getuigschrift van de Master Advanced Nursing Practice geeft je de mogelijkheid om als verpleegkundig specialist te werken. De verpleegkundig specialist is, als artikel 14 beroep onder de Wet BIG, bevoegd tot bepaalde voorbehouden handelingen waaronder het voorschrijven van medicijnen.
studielast
Per week: 24 uur praktijkleren en 12 uur onderwijs (cursorisch onderwijs) en 12 uur zelfstudie.
studeren in het buitenland
Verplichte studiereis georganiseerd door vios.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2019
collegegeld nog niet bekend
Zie www.hanze.nl/manp
toelatingseisen

werk naast de opleiding (duaal)
Verplicht

toelatingsgesprek

werkervaring
Bachelorverpleegkundigen (ingeschreven in het register Verpleegkundigen niveau 6), met minimaal 2 jaar relevante ervaring en een werkleerovereenkomst van bij voorkeur 36 uur.

studie kosten
bron: Hanzehogeschool Groningen
bedrag kostenpost
€ 2500voor de gehele opleiding
€ 475inschrijvingsgeldvoor de gehele opleiding
€ 1200studiematerialenvoor de gehele opleiding

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

93 studenten volgen deze opleiding
94% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
29062 studenten aan de Hanzehogeschool Groningen
50% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/9 Hanze
Advanced Nursing Practice
€ 303 gemiddelde kamerhuur
47 eerstejaars
93% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5% Engelstalig
2/9 Fontys
Advanced Nursing Practice (Master)
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/9 HAN
Master Advanced Nursing Practice
star Keuzegids topopleiding 2016  1e  80
NVAO
Keuzegids topopleiding 2017
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/9 Hogeschool Leiden
Advanced Nursing Practice
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
5/9 HR
Advanced Nursing Practice
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/9 HU
Master Advanced Nursing Practice
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/9 Inholland
Advanced Nursing Practice
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
8/9 Saxion
Advanced Nursing Practice
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
9/9 Zuyd
Advanced Nursing Practice
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.93.9
inhoud3.83.7
docenten3.93.8
studiefaciliteiten3.63.6
studielast3.23.2
studiebegeleiding3.93.7

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Advanced Nursing Practice aan de Hanzehogeschool Groningen is beoordeeld door 63 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Je kunt werken in universitaire medische centra, in algemene ziekenhuizen, in de huisartsenzorg, in verpleeghuizen, in de thuiszorg, bij de GGD, in de verstandelijk gehandicaptenzorg of in geestelijke gezondheidszorginstellingen. Je diagnosticeert en behandelt patiënten met een breed scala aan gezondheidsproblemen.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt voor de verpleegkundig specialist is bijzonder goed.
huidige arbeidsmarkt

Potentiële beroepen

 • adjudant-onderofficier medisch
 • arboverpleegkundige
 • centralist 112
 • clustermanager verpleeg-, verzorgingshuis
 • consultatief psychiatrisch verpleegkundige
 • districtsverpleegkundige
 • gg- en gd-verpleegkundige, adviserende verpleegkundigen n.e.g.
 • ggz-verpleegkundige (met verpleegkundige vervolgopleiding)
 • hoofd kraamzorg
 • hoofdverpleegkundige (leidinggevend en verplegend)
 • hoofdverpleegkundige ziekenhuis (verpleegt niet)
 • praktijkverpleegkundige
 • psychiatrisch intensieve thuiszorg (pit) verpleegkundige
 • regieverpleegkundige
 • research verpleegkundige
 • sociaal verpleegkundige
 • spoedeisendehulp- verpleegkundige
 • transferverpleegkundige
 • verpleegkundige (hbo, coördinerend)
 • verpleegkundige (met verpleegkundige vervolgopleiding, geen ggz, niet adviserend, geen operatie-/seh-), wijkverpleegkundige
 • verpleegkundige aids-consulent
 • verpleegkundige jeugdgezondheidszorg
bron: CBS

Contact

Roos Nieweg

Programmamanager en hoofdopleider

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite