Deze opleiding

Dit is een inspirerende, beschouwende en praktijkgerichte opleiding. U verdiept zich in interdisciplinaire kunsteducatie en verkent nieuwe beroepsrollen.

De interdisciplinaire master Kunsteducatie daagt professionals die werkzaam zijn in kunst, onderwijs en/of culturele instellingen uit hun visie aan te scherpen en te onderbouwen door waarde en werking van kunsteducatie voor de diverse beroepspraktijken te onderzoeken. Hij leidt op tot de internationale erkende mastergraad 'Master of Education'.
open_in_newwebsite

printprint

locatieGroningen
diplomaM Kunsteducatie (joint degree)
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code49501
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Open dagen en meeloopdagen

Open dag 2 maart Groningen
Op zaterdag 2 maart van 10.00 tot 16.00 uur organiseert de Hanzehogeschool Groningen een Open Dag over alle voltijd bachelor- en masteropleidingen en Associate degree. Een aantal opleidingen geeft informatie over hun deeltijd- en duale varianten.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2019
collegegeld nog niet bekend
Aan de inschrijving gaat een intake vooraf. Hierbij wordt gekeken naar de relevantie van de vooropleiding, beroepservaring en motivatie. Verder wordt het vermogen tot kritische reflectie en tot vakoverschrijdend denken getoetst door middel van een kort beschreven visie op kunsteducatie.
Toelaatbaar zijn kunstdocenten met een bacheloropleiding, kunstenaars met een pedagogische-didactische scholing en professionals in de kunsteducatie die door werkervaring aan kunnen tonen over het vereiste instapniveau te beschikken.


toelatingseisen

basiskennis
Zie voor de toelatingseisen https://www.hanze.nl

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
29062 studenten aan de Hanzehogeschool Groningen
50% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 Hanze
Kunsteducatie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
2/3 NHL
Master Kunsteducatie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
3/3 NHLStenden
Master Kunsteducatie
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.43.8
inhoud4.13.7
docenten4.23.8
studiefaciliteiten3.83.7
studielast3.83.0
studiebegeleiding4.13.7

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Kunsteducatie aan de Hanzehogeschool Groningen is beoordeeld door 24 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.4 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
De meeste afgestudeerden zullen doorgroeien in de organisatie waarvan zij al deel uitmaken. Hun positie is versterkt omdat ze inhoudelijk gegroeid zijn en veel te bieden hebben. Daarnaast beschikken ze nu over een internationaal gewaardeerde en erkende titel.
Ook studenten die voor zichzelf willen beginnen of van baan willen switchen, hebben een sterkere uitgangspositie. Ze hebben niet alleen geleerd om kunsteducatieve projecten of producten te initiëren en ontwikkelen, maar ook om ze te coachen en realiseren. De afgestudeerde kan daarbij een interessante partner zijn voor kunstorganisaties die zich geen vaste educatieve medewerker kunnen permitteren, maar wel graag op projectbasis zouden willen samenwerken. Afgestudeerden kunnen goed interdisciplinair samenwerken, onderhandelen of sturen

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Utrechteducatie en communicatie educational+ 15 EC pre-master
Radboud UniversiteitLeraar Kunstgeschiedenis en Culturele en Kunstzinnige Vorming/Kunst Algemeen educational+ 75 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Kunstgeschiedenis en culturele en kunstzinnige vorming/kunst algemeen part-time educational+ 15 EC pre-master
UvALerarenopleiding Kunstgeschiedenis en Culturele en kunstzinnige vorming educational+ 75 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bron: CBS

Contact

Hanze Studiekeuze Advies
Gudrun Beckmann

hoofd Master Kunsteducatie

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite