Deze opleiding

Met deze nieuwe opleiding worden professionals opgeleid tot 'change agents' voor de toekomstige maatschappij: van verzorgen en problemen oplossen naar het stimuleren van gezond denken en gedrag.

De sector zorg, welzijn en sport staat voor een belangrijke omslag: van verzorgen en problemen oplossen naar het stimuleren van gezond denken en gedrag. Er zijn professionals nodig die het initiatief durven en kunnen nemen om deze omslag te bewerkstelligen. De Master Healthy Ageing Professional leidt de change agents op die een voortrekkersrol nemen, de competenties hebben om ideeën uit te voeren en samenwerking zoeken met andere betrokken partijen.
open_in_newwebsite

printprint

locatieGroningen
diplomaM
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code49127
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Hanze?

Deze masteropleiding is uniek in Nederland.

Open dagen en meeloopdagen

Open dag 2 maart Groningen
Op zaterdag 2 maart van 10.00 tot 16.00 uur organiseert de Hanzehogeschool Groningen een Open Dag over alle voltijd bachelor- en masteropleidingen en Associate degree. Een aantal opleidingen geeft informatie over hun deeltijd- en duale varianten.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2019
collegegeld nog niet bekend

toelatingseisen

werk naast de opleiding (duaal)
Bij de deeltijd variant is het van belang
dat je de studie gaat volgen vanuit een passende
werkplek.

toelatingsgesprek
Tijdens de intake wordt bekeken of de vooropleiding of werksituatie voldoende aansluit bij de masteropleiding en of de opleiding geschikt voor is. Ook krijgt de student dan informatie over het inschrijfproces.

vooropleiding
Je hebt met succes een bacheloropleiding (hbo of wo) afgerond in het domein zorg, sport of welzijn of je hebt met succes een wo-bachelor sociale of
gezondheidswetenschappen afgerond.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

39 studenten volgen deze opleiding
79% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
29062 studenten aan de Hanzehogeschool Groningen
50% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.5
inhoud3.5
docenten3.8
studiefaciliteiten3.3
studielast2.7
studiebegeleiding3.6

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Master Healthy Ageing Professional aan de Hanzehogeschool Groningen is beoordeeld door 35 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.5 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na succesvolle afronding van de master ontvang je het diploma Master Healthy Ageing Professional van de Hanzehogeschool Groningen. Je mag dan de graad Master of Science (MSc) voeren.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt

Contact

Hanze Studiekeuze Advies
Gerbrich de Koning

Medewerker onderwijsondersteuner master Healthy Ageing Professional

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite