Deze opleiding

In de Master Begeleidingskunde leer je op alle niveaus in een organisatie een veranderproces te begeleiden. Het eerste deel van de master vormt de erkende Coaching Opleiding en Supervisie Opleiding.

open_in_newwebsite

locatieRotterdam
diplomaMA Begeleidingskunde
typeregulier, post-initieel, 66 EC
start1 januari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur30 maanden deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code70063
Bij een organisatie in transitie staan alle vanzelfsprekendheden rond bijvoorbeeld de organisatiestructuur, -cultuur en eigenaarschap op het spel. In dit krachtenveld opereert de begeleidingskundige.

Als begeleidingskundige draag je de titel Master of Arts (MA). Je verweeft interventies met het proces dat je op alle niveaus aangaat met de direct betrokkenen. Het duurzaam doorvoeren van ontwikkelingen en veranderingen vereist organisatiebreed inspanningen: er wordt een appèl gedaan op individuele medewerkers en op teams binnen alle lagen van de organisatie. Een mensgerichte organisatiebenadering staat daarbij centraal waarbij je begeleidingskundig positie inneemt.

Als begeleidingskundige creëer je een speelruimte of overgangsgebied waarin de betrokkenen rond deze thema's tot nieuwe inzichten en betekenisgeving komen. Van daaruit kom je ook tot een nieuwe handelingsruimte, waardoor uiteindelijk nieuwe of vernieuwde sociale werkelijkheden worden gerealiseerd

Waarom aan de HR?

Binnen de master gaat het om begeleidingskundige expertise ten behoeve van organisatiekundige en maatschappelijke vraagstukken rond de volgende inhoudelijke thema's, zoals inclusie en exclusie in een geprofessionaliseerde samenleving, eigenaarschap en vervreemding in (professionele) organisaties en persoonlijke en professionele identiteitsontwikkeling in organisaties.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

Toelating en kosten

startmomenten

1 januari 2020

collegegeld nog niet bekend

1 september 2019

collegegeld nog niet bekend

1 september 2020

collegegeld nog niet bekend

De stad

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
37949 studenten aan de Hogeschool Rotterdam
47% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 HR
Begeleidingskunde
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
2/2 HAN
Master Begeleidingskunde
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.1
inhoud3.9
docenten4
studiefaciliteiten3.2
studielast2.9
studiebegeleiding3.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Begeleidingskunde aan de Hogeschool Rotterdam is beoordeeld door 33 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na het behalen van je masterdiploma heb je de titel Master of Arts (MA). De opleiding Master Begeleidingskunde is in Nederland de enige erkende door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).

Bij je diploma ontvang je een supplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Begeleidingskundige expertise kan gebruikt worden binnen functies als manager, projectmedewerker en projectmanager, HRM-functionaris, interim-manager, maar ook binnen functies op het gebied van deskundigheidsbevordering, organisatieadvies en organisatieontwikkeling en functies rondom begeleiding en ontwikkeling.

Potentiële beroepen

adviseur business intelligence (wetenschappelijk)
algemeen directeur, directeur managementadviesbureau, bedrijfskundig onderzoekbureau (groot bedrijf)
bedrijfshoofd bedrijfskundig adviesbureau (meewerkend <50%)
business development manager (wetenschappelijk)
commissaris nv, bv
directeur bedrijfskundig onderzoekbureau (meewerkend <50%)
directeur onderzoeksinstelling bedrijfskunde
hoofd afdeling bedrijfskundig advies (meewerkend <50%)
hoofd afdeling bedrijfskundig onderzoek (meewerkend <50%)
programmamanager
wetenschappelijk onderzoeker bedrijfskunde
bron: CBS

Contact

Studievoorlichting
E: studievoorlichting@hr.nl
T: (010) 794 44 00
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite