Deze opleiding

Wil jij werken aan het verbeteren van participatie van zoveel mogelijk mensen? Hoe kun je samen met lokale gemeenschappen de sociale en culturele basisinfrastructuur verbeteren? Op welke wijze kun je contact maken en houden met mensen en draagvlak creëren, de dialoog aangaan en gezamenlijk doelen en activiteiten ontwikkelen? Als dit vragen zijn die je bezighouden is dit de opleiding voor jou.

open_in_newwebsite

locatieUtrecht
diplomaM
typeregulier, 0 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code49140
In de master Community Development werk je gedurende het hele jaar aan een project in de praktijk. Iedere periode staat een ander perspectief centraal. Vanuit deze verschillende perspectieven werk je door middel van praktijkgericht onderzoek aan de ontwikkeling van een community.

De vraagstukken in het sociale domein zijn complex en divers. Om deze vraagstukken aan te kunnen pakken vraagt het werkveld expliciet om ondernemende masterprofessionals die vanuit een multidisciplinair perspectief kunnen onderzoeken, regisseren, verbinden en innoveren. Deze master is in nauwe samenwerking met het werkveld ontwikkeld en sluit dan ook aan op de behoeften vanuit de praktijk.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

collegegeld nog niet bekend

1 september 2020

collegegeld nog niet bekend

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
336kamerhuur in Utrechtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1204totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in
?% daarvan is vrouw
34369 studenten aan de Hogeschool Utrecht
56% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Utrecht

66691studenten studerend
31446studenten woonachtig   
€ 336gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
18 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De brede en flexibele opzet van de master zorgt ervoor dat je na voltooiing van de master in allerlei relevante organisaties en functies kunt gaan werken. Denk aan welzijnsinstellingen, gemeenten, provincies, culturele instellingen, sportinstellingen, vrijwilligersorganisaties, ngo's en meer. Omdat de master samen met de praktijk is ontwikkeld, is je kans op een baan groot.
Je kunt aan de slag als: multidisciplinair sociaal en cultureel werker, verbindende projectleider in diverse sectoren (bijvoorbeeld welzijn, educatie, zorg en cultuur), sociaal en cultureel ondernemer, beleidsmaker, creatieve, praktijkgerichte onderzoeker.

Na deze opleiding kun je:
  • Sociaal-culturele vraagstukken en problemen vanuit verschillende standpunten benaderen en oplossen.
  • Zorgen voor samenhang en samenwerking, door verschillende partijen bij veranderprocessen te betrekken.
  • Visie en strategie ontwikkelen en teams aansturen om die uit te laten voeren.
  • Je eigen handelen en omgeving analyseren om zo te zorgen voor professionalisering, verbetering en vernieuwing.
  • Creativiteit benutten om baanbrekende oplossingen aan te dragen voor problemen.
  • Succesvolle samenwerkingsverbanden opzetten tussen personen en organisaties.
  • Een leiderschapsrol pakken in collectieven en mensen met diverse belangen in groepen verbinden.


Contact

E: info@hu.nl
T: 088 -481 81 81
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite