De Master Zorgtraject Ontwerp biedt een unieke combinatie van wetenschappelijke, bedrijfskundige en zorginhoudelijke inzichten, kennis en vaardigheden om de zorg te verbeteren.

De tweejarige Master Zorgtraject Ontwerp van Hogeschool Utrecht is een unieke opleiding. Het is de enige masteropleiding die hulpverleners opleidt voor het ontwerpen van zorgtrajecten. De zorg wordt steeds complexer en meer multidisciplinair. Innovatie, ook op het gebied van beleidsontwikkeling, is erg belangrijk om hoogwaardige zorg in de toekomst te waarborgen. Hulpverleners spelen bij die innovatie een cruciale rol. De Master Zorgtraject Ontwerp is een competentiegerichte deeltijdopleiding die u de bagage meegeeft om deze rol vorm en inhoud te geven.

De Master Zorgtraject Ontwerp is een vernieuwende en actuele opleiding. De opleiding legt een sterke relatie met de beroepspraktijk. Praktijksituaties zijn telkens het vertrekpunt van het leerproces.

De opleiding brengt u in aanraking met actuele kennis uit verschillende bronnen, waaronder wetenschappelijke literatuur. Daarnaast bouwt u tijdens de opleiding een best-practice-netwerk op van deskundigen. Ook dat netwerk is een rijke bron van innovatieve, toepasbare kennis. De opleiding kent een samenhangend programma met betrekking tot de inhoud, niveau en didactiek.
program websitewebsite van deze opleiding Print this pageprint
instelling
Hogeschool Utrecht
locatie
Utrecht
diploma
M Zorgtraject Ontwerp
type opleiding
regulier onderwijs, 0 EC
vorm
deeltijd
opleidingsduur
2 jaar
accreditaties
NVAO
crohocode
70082

geen numerus fixus
geen honoursprogramma


Open dagen en meeloopdagen

 • Hoe kom je er achter wat je later wil worden en wat er bij jou past? Op de open dag kun je sfeer proeven, opleidingen vergelijken, voorlichtingsrondes bezoeken en deelnemen aan proeflessen en workshops. Studenten, docenten en studiekeuzecoaches staan klaar om je vragen te beantwoorden!

  09:30 - 15:00, Hogeschool UtrechtHeidelberglaan 7, Utrecht

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?
accreditatie
Deze opleiding werd als volgt door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) beoordeeld:

gerealiseerd niveau
samenhang programma
studielast
kwaliteit personeel
kwantiteit personeel
materiële voorzieningen
studiebegeleiding
> bekijk alle 21 oordelen..bron: NVAO
onderwijs
taal van onderwijs50% en
50% nl
onderwijsopzet75% zelfstudie
10% theorie
15% praktijk
onderwijsvormencase studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoeksproject, werkcollege, hoorcollege, ontwerpproject, werkgroep, portfolio, workshop, groepsdiscussie, poster presentatie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, zelfstudie, integratie module, project
# contacturen

avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijs50 %
bindend studieadvies
 • minimaal 0 EC in de eerste 12 maanden


onderwijsvormen
Afwisselend, zeer praktisch, hoog niveau
curriculum
Het curriculum omvat de volgende modules:
kritisch denken
moreel redeneren
methoden en technieken van onderzoek
evidence based practice
gezondheidsbeleid en vraagsturing
productmanagement en logistiek
keuzemodule
strategie en beleid
financiën, planning en control ontwerp traject
kennismanagement

Specialisaties

leren en innoveren

specialisatie - leren en innoveren

Hoe leren mensen zodat verbeteringen en innovaties tot de dagelijkse praktijk gaan behoren


projectmanagement

specialisatie - projectmanagement

het leiden van een project vereist kennis en vaardigheden zodat projecten effectief en efficient verlopen


ketenzorg

specialisatie - ketenzorg

voor een goede patientenzorg is ketenzorg, het samenwerken van alle betrokken instanties en professionals, een eerste vereiste


verandermanagement

specialisatie - verandermanagement

een verandering in werkprocessen en patientlogistiek vereist inzicht in veranderingsprocessen


senior gipsverbandmeester

specialisatie - senior gipsverbandmeester

de seniotr gipsverbandmeester is in staat een positieve invloed uit te oefenen op de factoren die behandeling en herstel met gipsverbanden beinvloeden en kan preventieve interventies ontwerpen die de


Toelating en kosten

toelatingstartmoment en kosten
1 september 2017
deadline aanmelding 1 september 2017
collegegeld nog niet bekend
toelating

toelatingseisen

werk naast de opleiding (duaal)Werk in zorg en/of welzijn
vooropleiding
 • Een afgeronde erkende hbo-opleiding of een vergelijkbaar competentieniveau in de gezondheidszorg of welzijn, zoals maatschappelijk werkenden, sociaal pedagogisch hulpverleners, ergotherapeuten, verpleegkundigen, artsen en psychologen.
werkervaringMinstens 2 jaar relevante werkervaring.

Wilt udeze opleiding volgen maar voldoet u niet aan de toelatingseisen? Als u 21 jaar of ouder bent, komt u in aanmerking voor het toelatingsonderzoek 21+. Kijk voor meer informatie op www.toelatingsonderzoek.hu.nl.

Studenten en studentenleven

Wat kost studeren?

gemiddelde kosten voor een student Master Zorgtraject Ontwerp in Utrecht

bron: Nibud
336kamerhuur in Utrechtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1204 aan totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.1
inhoud4.34.3
docenten4.34.3
studiefaciliteiten3.93.9
studielast3.83.8
studiebegeleiding44.0

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Master Zorgtraject Ontwerp aan de Hogeschool Utrecht is beoordeeld door 27 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Arbeidskansen

Contact

 • info@hu.nl
  088 - 481 81 81
  Oudenoord 330, 3513 EX Utrecht, Amersfoort
 • opleidingsmanager

  Marlou de Kuiper
  marlou.dekuiper@hu.nl
  06-53 22 8-99