instellingHogeschool Utrecht
faculteitfaculteit Gezondheidszorg
locatieUtrecht
diplomaZorgtraject Ontwerp
titel/graadM
type opleidingregulier onderwijs
vormdeeltijd
opleidingsduur2 jaar
# credits0 EC
numerus fixusgeen
crohocode70082


Master Zorgtraject Ontwerp

De Master Zorgtraject Ontwerp biedt een unieke combinatie van wetenschappelijke, bedrijfskundige en zorginhoudelijke inzichten, kennis en vaardigheden om de zorg te verbeteren.

De tweejarige Master Zorgtraject Ontwerp van Hogeschool Utrecht is een unieke opleiding. Het is de enige masteropleiding die hulpverleners opleidt voor het ontwerpen van zorgtrajecten. De zorg wordt steeds complexer en meer multidisciplinair. Innovatie, ook op het gebied van beleidsontwikkeling, is erg belangrijk om hoogwaardige zorg in de toekomst te waarborgen. Hulpverleners spelen bij die innovatie een cruciale rol. De Master Zorgtraject Ontwerp is een competentiegerichte deeltijdopleiding die u de bagage meegeeft om deze rol vorm en inhoud te geven.

De Master Zorgtraject Ontwerp is een vernieuwende en actuele opleiding. De opleiding legt een sterke relatie met de beroepspraktijk. Praktijksituaties zijn telkens het vertrekpunt van het leerproces.

De opleiding brengt u in aanraking met actuele kennis uit verschillende bronnen, waaronder wetenschappelijke literatuur. Daarnaast bouwt u tijdens de opleiding een best-practice-netwerk op van deskundigen. Ook dat netwerk is een rijke bron van innovatieve, toepasbare kennis. De opleiding kent een samenhangend programma met betrekking tot de inhoud, niveau en didactiek.

contact


 • info@hu.nl
  088 - 481 81 81
  Oudenoord 330, 3513 EX Utrecht, Amersfoort
 • opleidingsmanager
  Marlou de Kuiper
  marlou.dekuiper@hu.nl
  06-53 22 8-99

Open dagen

geen bekend


Studenten & Studentenleven


op kamers in Utrecht

65985studenten studerend
31701studenten woonachtig   
€ 339gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
16 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid

bron: NSE 2014

studentaantallen

geen cijfers bekend

op kamers in Utrecht

65985studenten studerend
31701studenten woonachtig   
€ 339gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
16 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid

bron: NSE 2014

Studieprogramma

Bindend studieadvies

         In het 1e jaar moet je minimaal 0 (van 60) studiepunten halen.

Als je dit niet haalt moet je verplicht met de opleiding stoppen.

> meer over bindend studieadvies

onderwijs

taal van onderwijs50% en
50% nl
onderwijsopzet75% zelfstudie
10% theorie
15% praktijk
onderwijsvormencase studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoeksproject, werkcollege, hoorcollege, ontwerpproject, werkgroep, portfolio, workshop, groepsdiscussie, poster presentatie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, zelfstudie, integratie module, project
# contacturen

avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijs50 %

onderwijsvormen

Afwisselend, zeer praktisch, hoog niveau

curriculum

Het curriculum omvat de volgende modules:
kritisch denken
moreel redeneren
methoden en technieken van onderzoek
evidence based practice
gezondheidsbeleid en vraagsturing
productmanagement en logistiek
keuzemodule
strategie en beleid
financiën, planning en control ontwerp traject
kennismanagement
bron: Hogeschool Utrecht

specialisaties


1
specialisatie

leren en innoveren


Hoe leren mensen zodat verbeteringen en innovaties tot de dagelijkse praktijk gaan behoren
2
specialisatie

projectmanagement


het leiden van een project vereist kennis en vaardigheden zodat projecten effectief en efficient verlopen
3
specialisatie

ketenzorg


voor een goede patientenzorg is ketenzorg, het samenwerken van alle betrokken instanties en professionals, een eerste vereiste
4
specialisatie

verandermanagement


een verandering in werkprocessen en patientlogistiek vereist inzicht in veranderingsprocessen
5
specialisatie

senior gipsverbandmeester


de seniotr gipsverbandmeester is in staat een positieve invloed uit te oefenen op de factoren die behandeling en herstel met gipsverbanden beinvloeden en kan preventieve interventies ontwerpen die debron: Hogeschool Utrecht

samenwerkingen

nl, PACE University - jaarlijkse studiereis naar New York
bron: Hogeschool Utrecht

Voordelen van samenwerking

 • Samenwerking op gebied van onderzoek geeft een indicatie van de mogelijkheden om af te studeren en eventueel te gaan promoveren.
 • Samenwerking met commerciële bedrijven betekent vaak dat gastdocenten verhalen uit de praktijk komen vertellen.
 • Internationale samenwerkingsverbanden vergroten de kans dat je eventueel naar het buitenland kan voor je studie

enkele instroommogelijkheden


B Audiologiedrempelloos toelaatbaar
B Huidtherapiedrempelloos toelaatbaar
B Maatschappelijk Werk en Dienstverleningdrempelloos toelaatbaar
B Management in de Zorgdrempelloos toelaatbaar
B Medische Hulpverleningdrempelloos toelaatbaar
B Opleiding tot Fysiotherapeutdrempelloos toelaatbaar
B Oefentherapie Cesardrempelloos toelaatbaar
B Opleiding tot Oefentherapeut-Mensendieckdrempelloos toelaatbaar
B Opleiding tot Verpleegkundigedrempelloos toelaatbaar
B Opleiding voor Ergotherapiedrempelloos toelaatbaar
B Opleiding voor Logopediedrempelloos toelaatbaar
B Optometriedrempelloos toelaatbaar
B Human Resource Managementdrempelloos toelaatbaar
B Sociaal Pedagogische Hulpverleningdrempelloos toelaatbaar
B Sociaal-Juridische Dienstverleningdrempelloos toelaatbaar
B Social Workdrempelloos toelaatbaar
B Verloskundedrempelloos toelaatbaar
B Voeding en Diëtetiekdrempelloos toelaatbaar

Toelating en kosten

Startmomenten

1 september 2016deadline aanmelding : 1 september 2016 (EU)


toelatingseisen

werk naast de opleiding (duaal)Werk in zorg en/of welzijn
vooropleiding
 • Een afgeronde erkende hbo-opleiding of een vergelijkbaar competentieniveau in de gezondheidszorg of welzijn, zoals maatschappelijk werkenden, sociaal pedagogisch hulpverleners, ergotherapeuten, verpleegkundigen, artsen en psychologen.
werkervaringMinstens 2 jaar relevante werkervaring.


toelating

Wilt udeze opleiding volgen maar voldoet u niet aan de toelatingseisen? Als u 21 jaar of ouder bent, komt u in aanmerking voor het toelatingsonderzoek 21+. Kijk voor meer informatie op www.toelatingsonderzoek.hu.nl.

bron: Hogeschool Utrecht

welk collegegeldtarief moet ik betalen?

Meestal betaal je het "wettelijk tarief".
Vereenvoudigd geldt:

 • wettelijk tarief is het reguliere tarief voor studenten van binnen de EU/EER.
 • instellingstarief is voor studenten die al in het bezit zijn van een bachelor- of masterdiploma en een tweede studie willen beginnen waarmee ze dezelfde of een lagere graad behalen. Het instellingstarief geldt niet voor studenten die zich voor de eerste keer inschrijven voor een opleiding in de gezondheidszorg of het onderwijs.
 • niet-EU/EER tarief is voor studenten van buiten de EU/EER.

Ten slotte:
Het collegegeld is sterk afhankelijk van je studie-geschiedenis en studiekeuze. Controleer het dus altijd in de collegegeld-wizard van de instelling!

collegegeld

geen collegegeldtarieven opgegeven

collegegeld

Meer informatie over het collegegeldtarief vind je op: www.collegegeldmeter.hu.nl.
bron: Hogeschool Utrecht
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft.Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Inschatting maandelijkse studiekosten

339kamerhuurincl. servicekosten (kamerprijzen in Utrecht zijn gemiddeld binnen Nederland)
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1312 aan totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1264

bron: Nibud (2013), Nationale Studenten Enquete (2013), opleiding (2014)


keuzehulp


unieke kenmerken

Objectieve cijfers en oordelen

Studenttevredenheid

Master Zorgtraject Ontwerp aan de Hogeschool Utrecht is beoordeeld door 27 respondenten.
Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

bron: NSE

Nationale Studenten Enquete

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.


In 2014 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.


De resultaten hiernaast zijn afkomstig van:
- 27 respondenten van deze opleiding
- 28 landelijke respondenten.

NVAO geaccrediteerd

De kwaliteit van deze opleiding wordt getoets door: NVAO (nl)

Deze opleiding werd als volgt door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) beoordeeld:

gerealiseerd niveau
samenhang programma
studielast
kwaliteit personeel
kwantiteit personeel
materiële voorzieningen
studiebegeleiding

> bekijk alle 21 oordelen..
bron: NVAO


> Vergelijk Zorgtraject Ontwerp opleidingen

Na deze studie
beroepsperspectieven

De toekomst voor zorg en welzijn is gericht op preventie, zelfmanagement en ketenzorg en voor die gebieden leidt de MZO als enige integraal op.


Enkele mogelijk beroepen na behalen van deze master:


bron: StudieData
Er zijn 0 aansluitende masters bekend.

Klik op een master voor meer informatie.

Meer informatie