Deze opleiding

Deze master is voor ieder die zich verder wil professionaliseren in passend onderwijzen. Het Seminarium voor Orthopedagogiek (HU) en HAN Masterprogramma's voeren deze master samen uit.

open_in_newwebsite

printprint

locatieArnhem
diplomaM Special Educational Needs: Leraar Speciaal Onderwijs
typeregulier, post-initieel, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur2 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code44103
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de HAN?

Erkenningen
awardKeuzegids topopleiding
2017
Het herkennen, erkennen en waarderen van diversiteit is het vertrekpunt van de Master Educational Needs (M EN). De opleiding is in nauwe samenwerking met het beroepenveld ontwikkeld. Alle activiteiten gaan ervan uit dat onderwijs van betekenis is voor de maatschappelijke emancipatie en participatie van alle kinderen en jongeren. Binnen de opleiding bieden we 8 specialisaties aan (Gedrag, Leren, Begeleiden, Leidinggeven, Diversiteit, Jonge kinderen, Vo/mbo, Expert in nieuwkomersonderwijs).

Open dagen en meeloopdagen

Open Avond 13 maart 2019 (Deeltijd) Arnhem en Nijmegen
Let op: deze Open Avond is specifiek gericht op de deeltijd/duale variant(en) van deze opleidingen. Kijk voorafgaand op: www.han.nl/meermee
Open Avond 5 juni 2019 (Deeltijd) Arnhem en Nijmegen
Let op: deze Open Avond is specifiek gericht op de deeltijd/duale variant(en) van deze opleidingen. Kijk voorafgaand op: www.han.nl/meermee

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
De opleiding is in nauwe samenwerking met het beroepenveld ontwikkeld. Alle activiteiten gaan ervan uit dat onderwijs van betekenis is voor de maatschappelijke emancipatie en participatie van alle kinderen en jongeren.

specialisaties

specialisatie Gedrag

Als leerlingen, leraren en ouders opvallend gedrag ervaren vraagt dit om preventief of curatief handelen. De optimalisatie van de normale ontwikkeling is het vertrekpunt..

Bij het zoeken naar een juiste reactie op lastig gedrag heeft de leraar speciale kennis en vaardigheden,
flexibiliteit en reflectie nodig. De opleiding tot Specialist Gedrag biedt nieuwe perspectieven om met de
uitdagingen van morgen om te gaan. Binnen deze opleiding is ruimschoots aandacht voor onderwerpen die de soms
moeizame interactie tussen leraar en leerling of leerling en klas verduidelijken. De nadruk ligt in eerste instantie op de preventie van probleemgedrag (DeKlerck,
2011), de positieve psychologie (Bannink, 2013) en het handelingsgericht onderwijs (Pameijer, De Lange & Van
Beukering, 2009).

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
wettelijk tarief : € 2060
instellingstarief : € 8485
1 september 2019
collegegeld nog niet bekend

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
323kamerhuur in Arnhemrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1191totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in
?% daarvan is vrouw
33631 studenten aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
50% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Arnhem

11438studenten studerend
6213studenten woonachtig   
€ 323gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/12 HAN
Master Educational Needs
star Keuzegids topopleiding 2017
€ 323 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
2/12 Fontys
Educational Needs (Master)
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
3/12 Fontys
Educational Needs (Master)
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
4/12 Fontys
Educational Needs (Master)
€ 293 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
5/12 Fontys
Educational Needs (Master)
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
6/12 Fontys
Educational Needs (Master)
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
7/12 Fontys
Educational Needs (Master)
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
8/12 Fontys
Educational Needs (Master)
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
9/12 Fontys
Educational Needs (Master)
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
10/12 HU
Master Educational Needs
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
11/12 HU
Master Educational Needs
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
12/12 NHLStenden
Educational Needs
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Als master Educational Needs groei je uit tot een excellente professional die leerlingen/studenten met complexe problemen adequaat begeleidt. Ook lever je een stevige bijdrage aan de beleidsontwikkeling van de eigen organisatie op het gebied van passend onderwijs.
Je kan je expertise inzetten binnen de eigen organisatie als expertleraar, intern begeleider, gedragsspecialist, leerspecialist, jonge kindspecialist, coördinator of leidinggevende.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Mede door het lerarentekort in het onderwijs en de ontwikkeling naar onderwijs op maat blijft de vraag naar gespecialiseerde professionals op het gebied van passend onderwijs de komende jaren toenemen.
huidige arbeidsmarkt

Potentiële beroepen

 • accountmanager opleidingen
 • beleidsmedewerker onderwijs (hoger)
 • cursuscoördinator, opleidingsadviseur cursusinstituut, consulent landelijk orgaan beroepsonderwijs (hoger)
 • directeur basisschool (lesgevend)
 • directeur basisschool (niet lesgevend)
 • inkoper onderwijs-, leermiddelen
 • inspecteur onderwijsinspectie (hoger)
 • leerkracht basisonderwijs, huiswerkbegeleider
 • leerlingbegeleider avo
 • leidinggevend inkoper onderwijs-, leermiddelen
 • onderwijsassistent primair, speciaal onderwijs
 • onderwijsassistent, instructeur middelbaar beroepsonderwijs
 • opleidingsadviseur cursusinstituut, coördinator onderwijsinstelling (hoger)
 • remedial teacher, intern begeleider (hoger)
 • schoolbegeleider
bron: CBS

Contact

Han Masterprogramma's

Opleidingsorganisatie

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite