Deze opleiding

Merk jij ook dat de docentenrol veel verder reikt dan alleen de leerling? Dat leren en innoveren zowel op school als in organisaties uiterst belangrijk is? Wil jij een rol spelen in innovatie van onderwijs? Start in september met de voltijdmaster Leren en Innoveren.
De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Aeres Hogeschool Wageningen bieden de Master Leren en Innoveren samen aan.


Waarom de Master Leren en Innoveren?
Als je klaar bent met deze studie, ben je opleidingskundige of docent 'met een plus'. Je hebt als onderzoekende innovator van het leren een duidelijke meerwaarde voor je toekomstige werkgevers en je beschikt over kennis en ervaring om je eigen werk straks meer verdieping te geven.
open_in_newwebsite

printprint

locatieNijmegen
diplomaM Leren en Innoveren
typeregulier, 0 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code44135
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de HAN?

Nieuw en uniek is de voltijdse Master Leren en Innoveren van de gelijknamige topopleiding in deeltijd van Aeres Hogeschool. Deze nieuwe voltijdmaster vindt plaats bij Aeres Hogeschool Wageningen en bij voldoende aanmeldingen en toewijzing van locatie ook in Nijmegen bij de HAN.

Open dagen en meeloopdagen

Open Avond 13 maart 2019 (Deeltijd) Arnhem en Nijmegen
Let op: deze Open Avond is specifiek gericht op de deeltijd/duale variant(en) van deze opleidingen. Kijk voorafgaand op: www.han.nl/meermee
Open Avond 5 juni 2019 (Deeltijd) Arnhem en Nijmegen
Let op: deze Open Avond is specifiek gericht op de deeltijd/duale variant(en) van deze opleidingen. Kijk voorafgaand op: www.han.nl/meermee

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
Als innovator Leren en Innoveren moet je van veel markten thuis zijn. Tijdens deze masteropleiding worden verschillende onderwerpen verder uitgediept. Je wordt in de opleiding uitgedaagd om een thema beet te pakken waarop je expertise wilt opbouwen en dat volgens jou kansrijk is als innovatie in scholen. Je gaat hier via idee-ontwikkeling met medestudenten, zelfstudie en in de praktijk mee aan de slag en maakt zo impact in een instelling. Thema's die voorbijkomen zijn:
  • Omgeving, ecologie en i

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsdiscussie, literatuurstudie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, werkgroep, zelf-evaluatie, zelfstudie
doelstelling
Onze samenleving is gebaat bij modern onderwijs dat studenten opleidt voor de toekomst. Die toekomst vraagt niet om standaardisatie, maar juist om creativiteit en nieuwsgierigheid. Deze masteropleiding stimuleert je om buiten de eigen kaders te denken, om te zien dat verschillende contexten vragen om verschillende aanpakken. Daarnaast geeft deze master je een kennis- en ervaringsbasis waarmee je binnen diverse lagen van de organisatie het gesprek aan kunt gaan.
studielast
De voltijd Master Leren en Innoveren duurt 1 jaar. Je combineert je zelfstudie, contacttijd op de opleiding en werkleren.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
wettelijk tarief : € 2060
instellingstarief : € 6757
1 september 2019
wettelijk tarief : € 2083
Je kunt je inschrijven via Studielink op de site van Aeres Hogeschool. Daarna krijg je een uitnodiging voor een intakegesprek.
Tijdens een intakegesprek wordt gekeken of je innovatieambitie past binnen de doelstellingen van de opleiding. Ook komen motivatie, beschikbare tijd, leervoorkeuren en denkgewoonten aan bod.
toelatingseisen

werk naast de opleiding (duaal)
Tijdens de opleiding combineer je studie en werkplekleren en werk je met een opdrachtgever.

toelatingsgesprek
Tijdens een intakegesprek wordt gekeken of je innovatieambitie past binnen de doelstellingen van de opleiding. Ook komen motivatie, beschikbare tijd, leervoorkeuren en denkgewoonten aan bod.

vooropleiding
Een afgeronde bachelor zoals Opleidingskunde, Lerarenopleiding Primair onderwijs, Voortgezet Onderwijs, (V)MBO

werkervaring
Je innovatieambitie wordt gevoed vanuit je stage- of werkervaringen opgedaan tijdens je bachelor.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in
?% daarvan is vrouw
33631 studenten aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
50% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 HAN
Master Leren en Innoveren
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/2
Leren en Innoveren
€ 282 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Als je klaar bent met deze studie, ben je 'docent of opleidingskundige met een plus'. Je bent expert van onderwijs- en leerinnovaties en hebt daarmee een duidelijke meerwaarde voor je toekomstige werkgevers. Je beschikt over kennis en ervaring om je eigen werk straks meer verdieping te geven.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Vernieuwingen zijn aan de orde van de dag. De samenleving is gebaat bij modern onderwijs dat studenten opleidt voor de toekomst. Die toekomst vraagt niet om standaardisatie, maar om creativiteit en nieuwsgierigheid. Deze voltijds Master Leren en Innoverenze stimuleert je om buiten je eigen kaders te denken, om te zien dat verschillende contexten vragen om verschillende aanpakken. Daarnaast geeft deze master je een kennis- en ervaringsbasis waarmee je binnen diverse lagen van de organisatie het g
huidige arbeidsmarkt

Potentiële beroepen

bron: CBS

Contact

Hennie Komduur
E: hennie.komduur@han.nl
T: 06-10502748
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite