Deze opleiding

Werk je met neurologische patiënten? Wil je vanuit je deskundigheid in een voortrekkersrol de zorg rondom deze patiënten verbeteren? Volg bij de HAN de Master Neurorevalidatie en Innovatie.

Op het vakgebied van neurorevalidatie volgen nieuwe wetenschappelijke inzichten elkaar snel op. Wie werkt met neurologische patiënten wil die inzichten zo goed en snel mogelijk in de praktijk toepassen. Dat betekent dat je innovaties concreet wilt maken, meestal over verschillende disciplines heen.

Tijdens de Master Neurorevalidatie en Innovatie leer je kritischer kijken, meten en beoordelen én leer je leiderschapsvaardigheden om de vernieuwingen daadwerkelijk door te voeren in je organisatie. Daarmee werk je aan kwaliteit van behandelingen en sneller herstel bij patiënten. Je ontwikkelt jezelf tot expert én je collega's ontwikkelen zich tot betere behandelaars en zorgverleners omdat ze de juiste dingen doen!
open_in_newwebsite

printprint

locatieNijmegen
diplomaMSc Neurorevalidatie en Innovatie
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur2 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code70097
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de HAN?

De Master Neurorevalidatie en Innovatie is de enige opleiding in Nederland die zich primair richt op fysiotherapeuten, verpleegkundigen, therapeuten en paramedici die werken met patiënten met neurologische/geriatrische aandoeningen. Met als doel hen vanuit de inhoudelijke expertrol toe te rusten om leiding te geven aan zorginnovaties. Andere opleidingen richten zich op de ontwikkeling van specifieke hulpverlenerscompetenties.
De deeltijd Master Neurorevalidatie en Innovatie van de HAN is in Nederland uniek in zijn soort. Eveneens uniek is de module 'Zorgadviseur' met focus op Evidence based Neurorevalidatie. In de onderhandelingen met zorgverzekeraars gaat het om transparantie met betrekking tot zorgkwaliteit en kosteneffectiviteit. Zorg aanbieden op basis van de meest actuele wetenschappelijke standaarden is dan onontbeerlijk. De Master Neurorevalidatie en de module 'Zorgadviseur' in het bijzonder kunnen hier van toegevoegde waarde zijn.

Kenmerkend voor de opleiding:
  • De Master Neurorevalidatie is een unieke modulaire deeltijdopleiding in Nederland die leidt tot de titel MSc.
  • De unieke module 'Zorgadviseur' met focus op Evidence based Neurorevalidatie leidt op tot expert in neurorevalidatie.
  • Opleiding brengt transparantie en kwaliteit van zorg en kostenefficiëntie.
  • Onderzoek leidt tot verbetering van zorg of nieuw zorgconcept waar professional en organisatie baat bij hebben.
  • Kruisbestuiving en waardevol netwerk met de deelnemende professionals uit uiteenlopende sectoren.
  • Op maat, kleinschalig, betrokken.


Open dagen en meeloopdagen

Open Avond 13 maart 2019 (Deeltijd) Arnhem en Nijmegen
Let op: deze Open Avond is specifiek gericht op de deeltijd/duale variant(en) van deze opleidingen. Kijk voorafgaand op: www.han.nl/meermee
Open Avond 5 juni 2019 (Deeltijd) Arnhem en Nijmegen
Let op: deze Open Avond is specifiek gericht op de deeltijd/duale variant(en) van deze opleidingen. Kijk voorafgaand op: www.han.nl/meermee

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar Het eerste jaar van de Master Neurorevalidatie (module Zorgadvies) leidt op tot expert en zorgadviseur op het gebied van Neurorevalidatie. Je leert daarbij evicence based te werken. Tijdens dit jaar verdiep je je in:
2e jaar Het tweede jaar van de Master Neurorevalidatie (module Zorgvernieuwing) leidt op tot zorgvernieuwer en innovatief professioneel leider binnen de complexe, multidisciplinaire omgeving van neurorevalidatie of geriatrische revalidatie. jouw mastertitel te behalen. Na het afronden van eerste en tweede jaar ontvang je het diploma Master of Science. Tijdens dit jaar verdiep je je in:

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, onderzoek, portfolio, werkgroep, zelfstudie
onderwijsvormen
Er wordt veel gebruik gemaakt van werkvormen zoals hoorcolleges, werkgroepactiviteiten, praktijkopdrachten, werkbezoeken, presentaties, consulting- en coachinsessies en online leren.
doelstelling
In de Master Neurorevalidatie en Innovatie ontwikkel je je vanuit jouw rol als expert tot adviseur, zorgvernieuwer en innovatief professioneel leider binnen de complexe, multidisciplinaire omgeving van neurorevalidatie of geriatrische revalidatie.
Vanaf de eerste dag ben je bezig met leer- en praktijkopdrachten die aansluiten bij jouw dagelijkse praktijk. Daarmee zorg je voor transparantie, doelmatigheid en efficiëntie, waarmee de zorgkwaliteit verbetert en jouw werkgever bijvoorbeeld in gesprek met de zorgverzekeraars zijn voordeel kan doen.

In de masterthesis waarmee jij jouw opleiding afrondt, werk je een verbetering van een zorgproces in jouw organisatie uit of ontwikkel je een totaal nieuw zorgconcept. Met als resultaat een op jouw organisatie toegesneden implementatieplan voor een innovatie waarin de kwaliteitsverbetering geborgd is.

Voorbeelden daarvan zijn de implementatie van een set aan klinimetrische instrumenten, de intensivering van therapie zonder kostenverhoging, de opzet van een gezondheidscentrum neurorevalidatie in de eerste lijn en de implementatie van een nieuwe evidence based therapie. Door de continue wisselwerking met de praktijk draagt de opleiding bovendien bij aan de ontwikkeling van de beroepsgroep.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2019
collegegeld nog niet bekend
toelatingseisen

werk naast de opleiding (duaal)

aanvullende vakeisen

toelatingsgesprek

basiskennis

vooropleiding
Route 3 (hele opleiding):afgeronde hbo-/bachelor fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, verpleegkunde, mondhygiëne, diëtetiek, psychologie, een als relevant erkende wetenschappelijke opleiding, of je bent docent aan een van deze opleidingen.
Route 1 (doorstroom vanuit bachelor naar module 1): relevante bachelordiploma + minor Neurorevalidatie
Route 2 (werkende professional module 1): relevante bachelordiploma.

werkervaring
Route 3 (hele opleiding): minimaal 2 jaar werkervaring met patiënten met neurologische en/of geriatrische aandoeningen.
Je hebt een relevante functie binnen neurologie/neurorevalidatie, of je verzorgt onderwijs met betrekking tot neurologische/geriatrische aandoeningen, voor minimaal 18 uur per week met mogelijkheden om binnen de werksituatie de taken en opdrachten van de Master Neurorevalidatie en Innovatie uit te voeren. Dit wordt contractueel met je werkgever afgesproken.
Route 1 (doorstroom bachelor naar module 1): Je hebt tijdens de bacheloropleiding een relevante stage in het vakgebied met goed gevolg doorlopen.
Je bent bereid om 3 dagen per week stage te lopen zolang je nog geen relevante functie hebt in het vakgebied.
Route 2 (werkende professional module 1): Je hebt een relevante functie in het vakgebied of in het onderwijs met de mogelijkheid om binnen de werksituatie de opdrachten van de opleiding uit te voeren.

inbegrepen in collegegeld
registration fee
certificate
literature
study material

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
33631 studenten aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
50% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.34.3
inhoud4.34.3
docenten4.54.5
studiefaciliteiten3.23.2
studielast3.73.7
studiebegeleiding4.24.2

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Master Neurorevalidatie en Innovatie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is beoordeeld door 12 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na de opleiding kun je als Master Neurorevalidatie en Innovatie bijvoorbeeld aan de slag als inhoudelijk specialist, adviseur of projectleider in de gezondheidszorg zoals ziekenhuizen, revalidatiecentra, verpleeghuizen, eerstelijns gezondheidszorg en organisaties voor meervoudig gehandicapten. Kijk op de site bij 'Aan het woord' naar de ervaringen van professionals die de Master Neurorevalidatie hebben afgerond.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt

Potentiële beroepen

bron: CBS

Contact

Paul van Keeken

Opleidingscoördinator

E: masters@han.nl
T: (024) 353 1506
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite