Deze opleiding

Werk je met neurologische patiënten? Wil je vanuit je deskundigheid in een voortrekkersrol de zorg rondom deze patiënten verbeteren? Volg bij de HAN de Master Neurorevalidatie en Innovatie.

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaMSc
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur2 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code49143
Op het vakgebied van neurorevalidatie volgen nieuwe wetenschappelijke inzichten elkaar snel op. Wie werkt met neurologische en geriatrische patiënten wil die inzichten zo goed en snel mogelijk in de praktijk toepassen. Dat betekent dat je innovaties concreet wilt maken, meestal over verschillende disciplines heen.

Tijdens de Master Neurorevalidatie en Innovatie leer je kritischer kijken, meten en beoordelen én leer je leiderschapsvaardigheden om de vernieuwingen daadwerkelijk door te voeren in je organisatie. Daarmee werk je aan kwaliteit van behandelingen en sneller herstel bij patiënten. Je ontwikkelt jezelf tot expert én je collega's ontwikkelen zich tot betere behandelaars en zorgverleners omdat ze de juiste dingen doen!

Waarom aan de HAN?

awardNVAO kenmerk duurzaam hoger onderwijs
2019
De Master Neurorevalidatie en Innovatie is de enige opleiding in Nederland die zich primair richt op fysiotherapeuten, verpleegkundigen, therapeuten en paramedici die werken met patiënten met neurologische/geriatrische aandoeningen. Met als doel hen vanuit de inhoudelijke expertrol toe te rusten om leiding te geven aan zorginnovaties. Andere opleidingen richten zich op de ontwikkeling van specifieke hulpverlenerscompetenties.
De deeltijd Master Neurorevalidatie en Innovatie van de HAN is in Nederland uniek in zijn soort. Eveneens uniek is het jaar 1: Zorgadviseur met focus op Evidence based Neurorevalidatie. In de onderhandelingen met zorgverzekeraars gaat het om transparantie met betrekking tot zorgkwaliteit en kosteneffectiviteit. Zorg aanbieden op basis van de meest actuele wetenschappelijke standaarden is dan onontbeerlijk.

Kenmerkend voor de opleiding:
  • De Master Neurorevalidatie is een unieke modulaire deeltijdopleiding in Nederland die leidt tot de titel MSc.
  • De enige opleiding in Nederland die zorginnovaties met betrekking tot complexe neurologische problematiek interdisciplinaire aanpakt.
  • De unieke module 'Zorgadviseur' met focus op Evidence based Neurorevalidatie leidt op tot expert in neurorevalidatie.
  • Opleiding brengt transparantie en kwaliteit van zorg en kostenefficiëntie.
  • Onderzoek leidt tot verbetering van zorg of nieuw zorgconcept waar professional en organisatie baat bij hebben.
  • Kruisbestuiving en waardevol netwerk met de deelnemende professionals uit uiteenlopende sectoren.
  • Op maat, kleinschalig, betrokken.


Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, onderzoek, portfolio, werkgroep, zelfstudie
onderwijsvormen
Er wordt veel gebruik gemaakt van werkvormen zoals hoorcolleges, werkgroepactiviteiten, praktijkopdrachten, werkbezoeken, presentaties, consulting- en coachinsessies en online leren.
doelstelling
In de Master Neurorevalidatie en Innovatie ontwikkel je je vanuit jouw rol als expert tot adviseur, zorgvernieuwer en innovatief professioneel leider binnen de complexe, multidisciplinaire omgeving van neurorevalidatie of geriatrische revalidatie.
Vanaf de eerste dag ben je bezig met leer- en praktijkopdrachten die aansluiten bij jouw dagelijkse praktijk. Daarmee zorg je voor transparantie, doelmatigheid en efficiëntie, waarmee de zorgkwaliteit verbetert en jouw werkgever bijvoorbeeld in gesprek met de zorgverzekeraars zijn voordeel kan doen.

In de masterthesis waarmee jij jouw opleiding afrondt, werk je een verbetering van een zorgproces in jouw organisatie uit of ontwikkel je een totaal nieuw zorgconcept. Met als resultaat een op jouw organisatie toegesneden implementatieplan voor een innovatie waarin de kwaliteitsverbetering geborgd is.

Voorbeelden daarvan zijn de implementatie van een set aan klinimetrische instrumenten, de intensivering van therapie zonder kostenverhoging, de opzet van een gezondheidscentrum neurorevalidatie in de eerste lijn en de implementatie van een nieuwe evidence based therapie. Door de continue wisselwerking met de praktijk draagt de opleiding bovendien bij aan de ontwikkeling van de beroepsgroep.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)

1 september 2020

collegegeld nog niet bekend

Een groep bestaat uit maximaal 20 studenten. Is dat aantal bereikt, dan kan je je op een wachtlijst laten zetten.
toelatingseisen

werk naast de opleiding (duaal)

aanvullende vakeisen

toelatingsgesprek

basiskennis

vooropleiding
Afgeronde hbo-/bachelor fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, verpleegkunde, mondhygiëne, diëtetiek, psychologie, een als relevant erkende wetenschappelijke opleiding, of je bent docent aan een van deze opleidingen.

Doorstroom vanuit bachelor naar jaar 1: relevante bachelordiploma + minor Neurorevalidatie

werkervaring
Minimaal 2 jaar werkervaring met patiënten met neurologische en/of geriatrische aandoeningen.
Je hebt een relevante functie binnen neurologie/neurorevalidatie, of je verzorgt onderwijs met betrekking tot neurologische/geriatrische aandoeningen, voor minimaal 18 uur per week met mogelijkheden om binnen de werksituatie de taken en opdrachten van de Master Neurorevalidatie en Innovatie uit te voeren. Dit wordt contractueel met je werkgever afgesproken.

Doorstroom vanuit bachelor naar jaar 1: Je hebt tijdens de bacheloropleiding de minor Neurorevalidatie gevolgd en je hebt een relevante stage doorlopen. Je bent bereid om 3 dagen per week stage te lopen zolang je geen relevante functie hebt.

inbegrepen in collegegeld
registration fee
certificate
literature
study material

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in
?% daarvan is vrouw
34466 studenten aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
50% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na de opleiding kun je als Master Neurorevalidatie en Innovatie bijvoorbeeld aan de slag als inhoudelijk specialist, adviseur of projectleider in de gezondheidszorg zoals ziekenhuizen, revalidatiecentra, verpleeghuizen, eerstelijns gezondheidszorg en organisaties voor meervoudig gehandicapten. Kijk op de site bij 'Aan het woord' naar de ervaringen van professionals die de Master Neurorevalidatie hebben afgerond.

Contact

Paul van Keeken

Opleidingscoördinator

E: masters@han.nl
T: (024) 353 1506
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite