Deze opleiding

Als Master Physician Assistant leer je medisch te redeneren en ontwikkel je medische vaardigheden waarmee je artsen kunt ondersteunen in hun werkzaamheden.

Ben je als verpleegkundige of paramedicus toe aan een het uitbreiden van je takenpakket? Of leid je een medische afdeling en is er ruimte om medische taken te delegeren. Maak dan kennis met de masteropleiding Physician Assistant. Een duale masteropleiding die verpleegkundigen en paramedici opleidt tot Physician Assistant. Voor jou als medisch professional een uitdagend carrièreperspectief en voor de organisatie de mogelijkheid om patiëntenzorg te optimaliseren.
open_in_newwebsite

printprint

locatieNijmegen
diplomaMSc Physician Assistant
typeregulier, 150 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur30 maanden duaal
accreditatiesNVAO
croho-code49115
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma
Video Master Physician Assistant

Waarom aan de HAN?

 • maatwerk, co-creatie en zeer korte lijnen tussen opleiding en werkveld
 • in het onderwijs worden zoveel mogelijk alumni betrokken zodat er een maximale afstemming ontstaat met de praktijk

Open dagen en meeloopdagen

Open Avond 13 maart 2019 (Deeltijd) Arnhem en Nijmegen
Let op: deze Open Avond is specifiek gericht op de deeltijd/duale variant(en) van deze opleidingen. Kijk voorafgaand op: www.han.nl/meermee
Open Avond 5 juni 2019 (Deeltijd) Arnhem en Nijmegen
Let op: deze Open Avond is specifiek gericht op de deeltijd/duale variant(en) van deze opleidingen. Kijk voorafgaand op: www.han.nl/meermee

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar Het medisch programma van 9 blokken is voor alle studenten hetzelfde. De kennis die u in ieder blok opdoet, past u direct toe op uw eigen werkplek en stageplek. Daarnaast verdiept u zich in de specifieke aspecten van uw eigen specialisme door middel van leren en werken op de eigen werkplek.
2e jaar Dit zijn de onderwijsblokken:
 1. Inleiding
 2. Patiënt met chirurgische aandoeningen
 3. Patiënt met inwendige aandoeningen
 4. Acuut zieke patiënt
 5. Chronisch zieke patiënt
 6. Psychiatrische en neurologische patiënt
 7. Oudere patiënt
 8. Vrouw en kind
 9. Verdieping in praktijk en onderzoek (afstudeerfase)

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsopdracht, individuele opdracht, literatuurstudie, onderzoek, practicum, stage, werkgroep, zelfstudie

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2019
wettelijk tarief : € 2083
toelatingseisen

werk naast de opleiding (duaal)
Je dient te beschikken over een arbeidscontract als Physician Assistant in opleiding (i.o.) in een gezondheidszorginstelling.

toelatingsgesprek

vooropleiding
Je beschikt over een getuigschrift van een van de volgende bacheloropleidingen: Hbo-verpleegkunde, Ergotherapie, Fysiotherapie, Huidtherapie, Medische Hulpverlening (BMH), Oefentherapeut Cesar/ Mensendieck, Optometrie, Orthoptie, Logopedie, Verloskunde (vroedkundige of vroedvrouw), Voeding en Diëtetiek, Laborant klinische neurofysiologie, Hartfunctielaborant, Longfunctieanalist, Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige.

Misschien heb je geen bachelordiploma, maar wel een afgeronde opleiding voor anesthesiemedewerker of OK-assistent, of een diploma in service A-verpleegkundige. Dan kunt u worden toegelaten als u uw hbo-niveau kunt bewijzen in een assessment.

werkervaring
Je werkt minstens 2 jaar als verpleegkundige of paramedicus in de directe patiëntenzorg.

studie kosten
bron: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
bedrag kostenpost
€ 1500studiematerialenvoor de gehele opleiding

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

124 studenten volgen deze opleiding
73% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
34466 studenten aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
50% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 HAN
Master Physician Assistant
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/6 Hanze
Physician Assistant
€ 303 gemiddelde kamerhuur
42 eerstejaars
85% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/6 HR
Physician Assistant (Klinisch Verloskundige)
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/6 HR
Physician Assistant (algemeen)
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/6 HU
Master Physician Assistant
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/6 Inholland
Physician Assistant
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.1
inhoud3.93.9
docenten4.04.0
studiefaciliteiten3.43.5
studielast3.93.6
studiebegeleiding3.94.0

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Master Physician Assistant aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is beoordeeld door 55 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt

Potentiële beroepen

 • accountmanager medische producten
 • anesthesiemedewerker
 • officier medische dienst (hoger)
 • operatieassistent
 • verloskundige
bron: CBS

Contact

Geert van den Brink

Opleidingscoördinator

E: masters@han.nl
T: (024) 353 15 06
W: Geert van den Brink
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite