Deze opleiding

Ben jij die professional die het sociaal werk wil verbeteren en de positie van sociaal werkers wil versterken? Start met de Master Social Work.

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaM
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur2 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code44116
Ben je op zoek naar nieuwe kennis, inhoudelijke verdieping en onderbouwing van het werk en wil je passende oplossingen ontwikkelen voor complexe vraagstukken? Heb je niet alleen oog voor de eigen caseload, maar ben je ook geïnteresseerd in sociale vraagstukken, kansen en ontwikkelingen in de beroepspraktijk en de regio? En vind je het boeiend om over de grenzen van je eigen praktijk te kijken? Wil je meedenken over het beleid en daar gedegen input aan leveren? Start met de Master Social Work bij de HAN.

De Master Social Work is geaccrediteerd door zowel Registerplein als Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Sociaal Werkers die de Master Social Work hebben gevolgd of volgen en geregistreerd staan bij een van de beroepsregisters ontvangen bij afstuderen registerpunten.

Waarom aan de HAN?

De Master Social Work levert actief een bijdrage aan de professionalisering van zowel het sociaal werk als sociaal werkers. Een praktijkgerichte masteropleiding die direct aansluit bij de maatschappelijke ontwikkelingen. Via toegepast onderzoek worden vraagstukken uit de dagelijkse praktijk geanalyseerd en opgelost. Met als resultaat: innovatie/verbetering waar organisatie, collegae, vakgenoten en branche baat bij hebben.
 • Praktijkonderzoek in de Master Social Work leidt tot implementatie van een verbetering/innovatie in eigen organisatie.
 • Integratie van evidence-based werken in het sociaal werk. Interventies worden meetbaar.
 • De opleiding levert registerpunten op bij Registerplein en SKJ.
 • De master leidt tot duurzame verbetering van hulp- en dienstverlening en kennisverrijking van vakgenoten.
 • Praktijkgerichte opleiding: praktijk is gekoppeld aan theorie.
 • Deskundige docenten direct vanuit de praktijk van social work. Gerenommeerde gastdocenten met best practices uit de praktijk.
 • Kruisbestuiving en waardevol netwerk met deelnemers uit een diversiteit aan instellingen uit of gelierd aan het sociale domein.
 • Op maat, kleinschalig, persoonlijke betrokkenheid in de begeleiding.


Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, onderzoek, onderzoeksproject, portfolio, seminar, werkgroep, zelf-evaluatie, zelfstudie
onderwijsvormen
Je krijgt studiecoaching, projectbegeleiding en in het tweede jaar is er een werkgroep collegiale reflectie. Gerenommeerde (gast)docenten verzorgen binnen elk programma hoorcolleges.

We bieden je de best mogelijke begeleiding:
 • Ervaren en deskundige docenten direct uit de beroepspraktijk.
 • Gerenommeerde gastdocenten in actuele ontwikkelingen in het sociaal werk, professionalisering, implementeren, narratieve benadering en effectieve interventies.
 • Regelmatig studiecoaching en (in het 2e studiejaar) collegiale reflectie.
 • De collegiale reflectie wordt begeleid door docenten die bij de LVSC geregistreerd zijn.
 • Bij het praktijkverbeteringsproject begeleiding in kleine groepen door een docent die ruime ervaring heeft in onderzoek.
 • Er is een begeleider op de werkplek.


doelstelling
Tijdens de masteropleiding werk je aan een praktijkverbeterproject rondom een vraagstuk uit je praktijk. Drie inhoudelijke programma's ondersteunen je daarbij: Social Work Theory, Research & Improvement en Professional Leadership. Ze lopen parallel aan elkaar en zijn met elkaar verbonden. Je maakt daarbij voortdurend een koppeling tussen praktijk en theorie en leert actief met en van medestudenten en docenten. 3 Thema's:
 • Burgerschap
 • Samenwerken en verbinden
 • Sociale ongelijkheid
studielast
De Master Social Work duurt 2 jaar (60 ECT). De studiebelasting is 20 uur per week.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)

1 september 2020

collegegeld nog niet bekend

Wil jij je aanmelden? Dat kan volgens deze stappen:

Stap 1: adviesgesprek en/of intakegesprek
Je wilt op zich wel gaan starten met de opleiding, maar er zijn nog wat twijfels en vragen. Over bijvoorbeeld de financiering of hoe privé, werk en opleiding te combineren. Vraag op de site een persoonlijk adviesgesprek aan met de opleidingscoördinator, geheel vrijblijvend. We vinden het immers belangrijk dat je de juiste keuze maakt.

Intakegesprek
Weet je zeker dat je wilt en kan starten, vraag dan
toelatingseisen

werk naast de opleiding (duaal)
Je hebt voor 2 jaar een praktijkplek waar je een praktijkverbeterproject en je opdrachten kunt doen. Heb je nog geen werkplek? Neem contact met ons op. Dan denken we mee en zetten ook ons netwerk in.

toelatingsgesprek

erkende certificaten
Je werkt gericht aan de 6 basiscompetenties van de Master Social Work:

 • Signaleren
 • Onderzoeken
 • Ontwerpen
 • Implementeren
 • Evalueren
 • Legitimeren

vooropleiding
Je hebt een relevante bachelor in het sociale domein zoals Social Work, SPH, MWD, CMV, Pedagogiek, CTO of SPV en bent werkzaam in zorg en welzijn. Of je bent net of bijna klaar met een relevante bachelor. Je stage in de bachelor geldt als werkvaring.

werkervaring
Je hebt werkervaring opgedaan na je bacheloropleiding of opgedaan tijdens je stage in de bachelor.

studie kosten
bron: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
bedrag kostenpost
€ 750per jaar
€ 600studiematerialenper jaar
inbegrepen in collegegeld
registration fee
certificate
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
34466 studenten aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
50% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 HAN
Master Social Work
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
2/2 HvA
Master Social Work
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.1
inhoud4.04.0
docenten4.24.0
studiefaciliteiten3.73.7
studielast2.93.3
studiebegeleiding3.93.8
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Master Social Work aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is beoordeeld door 29 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De samenleving en de hulp- en dienstverlening veranderen continu. Je werk wordt er niet eenvoudiger op. Hoe kan je als ervaren sociale professional antwoord geven op ontwikkelingen zoals werken vanuit sociale wijkteams, ambulantisering, transformatie in het sociale domein, bezuinigingen? Hoe kan je samen met collega's meer bereiken voor burgers en cliënten?
Met de Master Social Work leer je beleidskeuzes maken die aansluiten bij de nieuwe situatie en inspelen op de veranderende werkeisen: minder opnames, ambulantisering, zelfredzaamheid, informele zorg, het sociale network. Evidence-based werken integreer je in het sociaal werk en je leert resultaten van interventies meetbaar maken met bijvoorbeeld outcome monitoring. Met deze opleiding ben je voorbereid op de nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen. En maak je de vertaalslag naar de dagelijkse uitvoering van het sociaal werk. Met je mastergraad word je de schakel tussen uitvoering en beleid en signaleer je actief problemen, behoeften en kansen in de huidige maatschappij. Je levert actief een bijdrage aan professionalisering van zowel het sociaal werk als sociaal werkers.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityPhilosophy of Contemporary Challenges+ 30 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Contact

Selma van der Haar

Coördinator Master Social Work

E: masters@han.nl
T: 024 353 15 06
W: Selma van der Haar
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite