Deze opleiding

Bent u in het bezit van een bachelorgetuigschrift Leraar Wiskunde of een daaraan gelijkwaardig getuigschrift en overweegt u om uw loopbaan een nieuwe impuls te geven?

Dan is dit een uitstekend moment om aan een masteropleiding Leraar Wiskunde te beginnen. U verdiept en verbreedt uw kennis en studeert af op een praktijkgericht onderzoek.

Master of Education
Als Master of Education verbetert u uw carrièremogelijkheden. U bent dan bevoegd om in de bovenbouw havo en vwo les te geven, ook wel aangeduid als eerstegraads bevoegdheid. U blijft bovendien op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in uw vak en de vakdidactiek.

Werkgelegenheid
Het tekort aan docenten maakt de masteropleiding Leraar Wiskunde uitermate zinvol. Schooldirecties geven aan behoefte te hebben aan een nieuwe lichting hooggekwalificeerde docenten. Door de vergrijzing dreigt er bovendien in de toekomst een tekort aan leraren te ontstaan.
open_in_newwebsite

printprint

locatieGroningen
diplomaM Leraar Wiskunde
typeeducational, 0 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code45263
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar Tijdens de masteropleiding Leraar Wiskunde ligt de nadruk op het onderwijs in de bovenbouw van havo en vwo. De gehele studie bestaat uit 90 EC's (studiepunten). Het vakdeel omvat ongeveer 60 EC's. U besteedt aandacht aan onderdelen als analyse, kansrekening en statistiek, meetkunde en discrete wiskunde. Er is veel aandacht voor wiskundesoftware. Regelmatig gebruikt u programma's als Maple, Geogebra en SPSS om onderzoekend wiskunde te bedrijven.
2e jaar Ook wordt ICT in verband gebracht met het gebruik van moderne media in de beroepspraktijk.

Praktijk
Het beroepsvoorbereidend deel (bijna 30 EC's) bestaat uit professionaliseringstaken. U leert praktijkgericht onderzoek te doen en dit te gebruiken voor een bijdrage aan de vakdidactische ontwikkeling van uw vakgebied op school. U doorloopt drie fasen: de oriëntatiefase in jaar 1, de ontwerpfase in jaar 2 en de afstudeerfase in jaar 3.
3e jaar Beoordeling vindt plaats op grond van acht competenties, die gerelateerd zijn aan de SBL-competenties. Voor de invulling van de ontwerp- en afstudeerfase is het nodig dat u lesgeeft in de bovenbouw.

Afstuderen
In de afsluitende fase van uw studie voert u praktijkgericht onderzoek uit. Het thema voor het onderzoek komt uit uw eigen praktijk. Met het onderzoek toont u aan dat u bij kunt dragen aan de onderwijsinnovatie op uw school.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

toelatingseisen

toelatingsgesprek
Met alle aankomende studenten voeren wij eerst een intakegesprek. Tijdens het gesprek wordt ingegaan op uw relevante ervaring en mogelijkheden. Ook wordt bepaald of u voor vrijstellingen in aanmerking komt en hoe het studietraject kan worden afgestemd op uw persoonlijke situatie.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
11926 studenten aan de NHL Hogeschool
48% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 NHL
Leraar Wiskunde - master
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
2/6 Fontys
Leraar Wiskunde Sittard (Master)
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
3/6 Fontys
Leraar Wiskunde Tilburg (Master)
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
4/6 HU
Master of Education Leraar Wiskunde
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
5/6 HvA
Master Leraar Wiskunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
6/6 NHLStenden
Master Leraar Wiskunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.03.9
inhoud4.03.6
docenten4.03.9
studiefaciliteiten3.53.6
studielast3.63.3
studiebegeleiding3.93.5

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Leraar Wiskunde - master aan de NHL Hogeschool is beoordeeld door 23 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 3949gemiddeld bruto maandloon

Let op: dit bedrag kan vertekenend zijn omdat deeltijd-opleidingen vooral door mensen met eerdere werkervaring worden gevolgd.
90%kans op een vaste baan
60%kans op een voltijd baan
75%kans op een baan op niveau
70%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
100%is tevreden over de studiekeuze

Potentiële beroepen

  • docent wis-, natuur-, scheikunde, biologie, informatica, agrarische vakken (2e graads)
  • praktijkopleider algemeen, praktijkopleider/trainer informatica, praktijkopleider agrarisch
  • technisch onderwijsassistent (toa)
bron: CBS

Contact

Studieadviescentrum (Study Advice Centre)
E: studieadvies@nhl.nl
T: 058 251 1888
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite