Deze opleiding

De wereld van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Om goede zorg en ondersteuning te blijven bieden, wordt de inzet van technologieën zoals smartwatches, en online hulpverlening steeds belangrijker.

In deze masteropleiding leer je een brug te slaan tussen technologie en de sociale kant van deze ontwikkelingen.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieLeeuwarden
diplomaM
typeregulier, 0 EC
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar deeltijd
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de NHL?

- Praktijkgerichte opleiding.
  • Vaste lesdag en e-consulting.
  • Goede begeleiding.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar Tijdens de masteropleiding Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn volg je vier masterclasses:
  • Masterclass 1

Je leert kritisch kijken naar ontwikkelingen in je eigen praktijk. Welke mogelijkheden biedt technologie? Vanuit verschillende inzichten geef je een onderbouwd advies.
  • Masterclass 2

Het thema in deze masterclass is mensgericht ontwerpen. Je leert wat er komt kijken bij het multidisciplinair werken aan innovatieve toepassingen en werkt aan een eigen ontwerp.
3e jaar Tijdens de afstudeerfase voer je zelfstandig onderzoek uit naar een aandachtspunt binnen jouw beroepsomgeving. Je verwerkt de opgedane kennis en vaardigheden in je afstudeeropdracht: het ontwerpen of invoeren van een technologische innovatie binnen jouw organisatie. Aan het begin van het afstudeerjaar bepaal jij het onderwerp. In de tweede helft van dat jaar werk je gericht aan het afronden van de eindthesis. Na het succesvol afronden van je studie mag je de titel Master of Arts voeren.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Leeuwardenonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in
?% daarvan is vrouw
12043 studenten aan de NHL Hogeschool
48% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Leeuwarden

23096studenten studerend
6895studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
? m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De opleiding is gericht op professionals uit de zorg- en welzijnssector, zoals hulp- of zorgverleners, teamleiders, managers of stafmedewerkers. Met een masterdiploma Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn ben je in staat om een voortrekkersrol te nemen als ontwerper en regisseur van vernieuwingsprocessen. Met knowhow vanuit de praktijk ben je de verbinder en vertaler tussen alle partijen die betrokken zijn bij deze ontwikkelingen.
huidige arbeidsmarkt

Contact

Studieadviescentrum (Study Advice Centre)
E: studieadvies@nhl.nl
T: 058 251 1888
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite