Deze opleiding

Het werkveld van Social Work heeft te maken met complexe, maatschappelijke vraagstukken.

Ontwikkelingen als vergrijzing, integraal werken en marktwerking vragen om ervaren en gespecialiseerde professionals. Om deze uitdagingen binnen het vakgebied aan te gaan, bieden Hanzehogeschool Groningen en NHL Hogeschool gezamenlijk de masteropleiding Social Work aan. De opleiding start in september met de tweede studiegroep.

De masteropleiding Social Work bereidt u voor op een seniorpositie in het werkveld waarbij u op basis van een brede theoretische kennis kunt analyseren, innoveren, adviseren en verbinden.
Na de studie bent u uitstekend voorbereid op een positie als seniorprofessional in verschillende gebieden van social work. Als expert ontwikkelt u nieuwe aanpakken voor complexe vraagstukken en kunt u beleidsplannen vertalen naar de praktijk. Als expert in het werkveld kunt u het management adviseren op basis van uw eigen praktijkervaringen en praktijkgericht onderzoek. Kortom: u wordt de spil tussen uitvoering en beleid.
open_in_newwebsite

printprint

locatieLeeuwarden
diplomaM Social Work (joint degree)
typeregulier, 0 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur2 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code49500
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar Programma opgebouwd uit 5 masterclasses:
  • Aandacht voor signaleren, analyse van actuele ontwikkelingen op micro- meso- en macro-niveau
  • Ontwerpen & toepassen van innovatieve uitvoeringsscenario
  • Samenwerking met anderen wordt als uitdaging gezien
  • Faciliteren & sturen van veranderingsprocessen & het organiseren van draagvlak binnen en buiten de organisatie of beroepsomgeving
  • Advisering & ontwikkeling van beleid & voorkomen van mismatch tussen beleid & uitvoering bij complexe vraagstukken
2e jaar Als afsluiting van de opleiding Social Work voert u een praktijkonderzoek uit. U onderzoekt een thema of vraagstuk vanuit uw eigen organisatie of het werkveld.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
collegegeld nog niet bekend
toelatingseisen

toelatingsgesprek
Met alle aankomende studenten voeren wij eerst een intakegesprek. Tijdens de intake wordt bekeken of uw werksituatie voldoende aansluit bij de masteropleiding en of de masteropleiding geschikt voor u is. Ook krijgt u dan informatie over hoe u zich moet inschrijven.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Leeuwardenonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
12043 studenten aan de NHL Hogeschool
48% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Leeuwarden

23096studenten studerend
6895studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
? m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 NHL
Master Social Work
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
2/3 Hanze
Master Social Work
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
3/3 NHLStenden
Social Work - master
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.93.7
inhoud3.83.7
docenten3.53.6
studiefaciliteiten3.63.9
studielast3.23.3
studiebegeleiding3.63.5

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Master Social Work aan de NHL Hogeschool is beoordeeld door 17 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt

Potentiële beroepen

bron: CBS

Contact

Studieadviescentrum (Study Advice Centre)
E: studieadvies@nhl.nl
T: 058 251 1888
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite