Deze opleiding

Hou je van complexe, maatschappelijke vraagstukken en vind je ontwikkelingen als co-creatie, integraal werken en waardecreatie in het sociale domein interessant?

Dan is de master Social Work wat voor jou! De masteropleiding biedt je de tools om op een gestructureerde manier de uitdagingen in het vakgebied aan te gaan.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieLeeuwarden
diplomaM
typeregulier, 0 EC
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar deeltijd
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de NHL?

- Onderwijsprogramma in samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen.
  • Sterke koppeling van theorie en praktijk.
  • Directe bijdrage aan de transformatie en innovatie in je eigen beroepspraktijk.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar Je volgt tijdens de masteropleiding drie inhoudelijke masterclasses:
  • Signaleren & Analyseren
  • Co-creëren & Innoveren
  • Samenwerken in transitie

De masteropleiding Social Work legt een nauwe verbinding met de praktijk. Je werkt in jouw eigen beroepspraktijk aan opdrachten. Op die manier combineer je leren en werken.
3e jaar Het afstudeerprogramma van de masteropleiding Social Work bestaat uit een thesisrapport en een thesisverdediging in masterclass 4. In deze twee onderdelen worden alle competenties op eindniveau getoetst.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Leeuwardenonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in
?% daarvan is vrouw
12043 studenten aan de NHL Hogeschool
48% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Leeuwarden

23096studenten studerend
6895studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
? m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De master Social Work bereidt je voor op een seniorpositie in het werkveld waarbij je op basis van een brede theoretische kennis kunt analyseren, innoveren, adviseren en verbinden. Na de studie ben je uitstekend voorbereid op een positie als seniorprofessional in verschillende gebieden van social work. Als expert ontwikkel je nieuwe aanpakken voor complexe vraagstukken, kun je beleidsplannen vertalen naar de praktijk en het management adviseren.
Kortom: je wordt de spil tussen uitvoering en beleid.

huidige arbeidsmarkt

Contact

Studieadviescentrum (Study Advice Centre)
E: studieadvies@nhl.nl
T: 058 251 1888
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite