Deze opleiding

Kies je voor de Master Educational Needs, die Windesheim verzorgt in samenwerking met NHL Stenden Hogeschool, dan kies je voor een praktijkgerichte opleiding met een stevig theoretisch kader.

Bij ons leer je voor iedere leerling of student de best denkbare passende leeromgeving te maken. Je kiest bij ons en leerroute en jij wordt expert op dat gebied. Je koppelt de theorie die je leert direct aan de praktijk op je eigen leerwerkplek. Hiermee ontwikkel jij jezelf tot professional in gepersonaliseerd, flexibel en passend onderwijs. Daarnaast heb je volop internationale mogelijkheden; je kunt een internationale studiereis maken en onderzoek doen in het buitenland.
open_in_newwebsite

printprint

locatieLeeuwarden,
Zwolle,
Groningen
diplomaM Special Educational Needs: Leraar Speciaal Onderwijs
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur2 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code44103
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

specialisatie Onderwijsexpert in de 21e eeuw

Je onderzoekt binnen dit profiel hoe een combinatie van nieuwsgierigheid, motivatie en leren bijdraagt aan de talentontwikkeling van leerlingen in de 21e eeuw.

Deze specialisatie kent de leerroutes:

 • Leren en lesgeven in de 21e eeuw
 • Gepersonaliseerd en toekomstgericht leren

specialisatie Onderwijsexpert gedrag en leren

Je leert effectief om te gaan met leerlingen met gedragsproblemen. Je bereidt je voor op situaties die zich voordoen met deze leerlingen en helpt je met het ontwikkelen van de juiste vaardigheden.

Deze specialisatie kent de leerroute:

 • Gedragsspecialist

specialisatie Onderwijsexpert taal- en leesinnovatie

Binnen dit profiel ga je aan de slag met het verder ontwikkelen van je onderwijskundige competenties met betrekking tot taal en lezen.

De specialisatie kent de leerroute:

 • Taalspecialist/dyslexie

specialisatie Onderwijsexpert reken- en wiskundeinnovatie

Je leert inspelen op uiteenlopende onderwijsbehoeften van leerlingen op het gebied van rekenen en wiskunde.

Deze leerroute kent de specialisatie:

 • Rekenwiskunde/dyscalculiespecialist

specialisatie Onderwijsexpert speciale onderwijsbehoeften

Je leert om te gaan met sterk uiteenlopende onderwijsbehoeften van leerlingen. Je ontwikkelt de vaardigheden die je nodig hebt om een passend leerklimaat te ontwikkelen voor iedere leerling.

Deze specialisatie kent de leerroutes:

 • Passend meesterschap jonge kind
 • Passend meesterschap oudere kind
 • Remedial teacher
 • Expert in nieuwkomersonderwijs

specialisatie Onderwijsexpert begeleiden en innoveren

Binnen dit profiel ontwikkel je je competenties op het gebied van samenwerken met collega's, leerlingen en de omgeving. n.

Deze specialisatie kent de volgende leerroutes:

 • Intern begeleider/zorgcoördinator
 • Dynamisch coachen op verschillen

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2019
collegegeld nog niet bekend
1 september 2020
collegegeld nog niet bekend
toelatingseisen

toelatingsgesprek

vooropleiding
Bachelordiploma

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/10 NHLStenden
Master Educational Needs
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
2/10 Fontys
Educational Needs (Master)
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
3/10 Fontys
Educational Needs (Master)
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
4/10 Fontys
Educational Needs (Master)
€ 293 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
5/10 Fontys
Educational Needs (Master)
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
6/10 Fontys
Educational Needs (Master)
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
7/10 Fontys
Educational Needs (Master)
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
8/10 Fontys
Educational Needs (Master)
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
9/10 Fontys
Educational Needs (Master)
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
10/10 HU
Master Educational Needs
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Je kunt aan de slag als: leraar speciale onderwijsbehoeften, remedial teacher, zorgcoördinator/intern, begeleider, expert op het gebied van taal of reken- en wiskunde, gedragsexpert.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt

Potentiële beroepen

 • accountmanager opleidingen
 • beleidsmedewerker onderwijs (hoger)
 • cursuscoördinator, opleidingsadviseur cursusinstituut, consulent landelijk orgaan beroepsonderwijs (hoger)
 • directeur basisschool (lesgevend)
 • directeur basisschool (niet lesgevend)
 • inkoper onderwijs-, leermiddelen
 • inspecteur onderwijsinspectie (hoger)
 • leerkracht basisonderwijs, huiswerkbegeleider
 • leerlingbegeleider avo
 • leidinggevend inkoper onderwijs-, leermiddelen
 • onderwijsassistent primair, speciaal onderwijs
 • onderwijsassistent, instructeur middelbaar beroepsonderwijs
 • opleidingsadviseur cursusinstituut, coördinator onderwijsinstelling (hoger)
 • remedial teacher, intern begeleider (hoger)
 • schoolbegeleider
bron: CBS

Contact

Karen Fokkers

Operationeel Coördinator

E: men@stenden.com
T: 06 153 19 579
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite