Deze opleiding

Kies je voor de Master Educational Needs, die Windesheim verzorgt in samenwerking met NHL Stenden Hogeschool, dan kies je voor een praktijkgerichte opleiding met een stevig theoretisch kader.

open_in_newwebsite

locatieLeeuwarden, Zwolle, Groningen
diplomaM
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code44103
Bij ons leer je voor iedere leerling of student de best denkbare passende leeromgeving te maken. Je kiest bij ons en leerroute en jij wordt expert op dat gebied. Je koppelt de theorie die je leert direct aan de praktijk op je eigen leerwerkplek. Hiermee ontwikkel jij jezelf tot professional in gepersonaliseerd, flexibel en passend onderwijs. Daarnaast heb je volop internationale mogelijkheden; je kunt een internationale studiereis maken en onderzoek doen in het buitenland.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

specialisatie Onderwijsexpert speciale onderwijsbehoeften

Je leert om te gaan met sterk uiteenlopende onderwijsbehoeften van leerlingen. Je ontwikkelt de vaardigheden die je nodig hebt om een passend leerklimaat te ontwikkelen voor iedere leerling.

Deze specialisatie bevat de volgende leerroutes:

  • Passend meesterschap jonge kind
  • Passend meesterschap oudere kind.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

collegegeld nog niet bekend

toelatingseisen

toelatingsgesprek

vooropleiding
Bachelordiploma

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/9 NHL Stenden
Educational Needs
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
2/9 Fontys
Educational Needs (Master)
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
3/9 Fontys
Educational Needs (Master)
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
4/9 Fontys
Educational Needs (Master)
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
5/9 Fontys
Educational Needs (Master)
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
6/9 Fontys
Educational Needs (Master)
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
7/9 Fontys
Educational Needs (Master)
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
8/9 Fontys
Educational Needs (Master)
€ 293 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
9/9 Windesheim
Master Educational Needs
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Je kunt aan de slag als: leraar speciale onderwijsbehoeften, remedial teacher, zorgcoördinator/intern, begeleider, expert op het gebied van taal of reken- en wiskunde, gedragsexpert.

Potentiële beroepen

accountmanager opleidingen
beleidsmedewerker onderwijs (hoger)
cursuscoördinator, opleidingsadviseur cursusinstituut, consulent landelijk orgaan beroepsonderwijs (hoger)
directeur basisschool (lesgevend)
directeur basisschool (niet lesgevend)
inkoper onderwijs-, leermiddelen
inspecteur onderwijsinspectie (hoger)
leerkracht basisonderwijs, huiswerkbegeleider
leerlingbegeleider avo
leidinggevend inkoper onderwijs-, leermiddelen
onderwijsassistent primair, speciaal onderwijs
onderwijsassistent, instructeur middelbaar beroepsonderwijs
opleidingsadviseur cursusinstituut, coördinator onderwijsinstelling (hoger)
remedial teacher, intern begeleider (hoger)
schoolbegeleider
bron: CBS

Contact

Karen Fokkers

Operationeel Coördinator

E: men@stenden.com
T: 06 153 19 579
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite