Deze opleiding

Kies je voor de master Leraar Algemene Economie van NHL Stenden Hogeschool, dan kies je voor een flexibele studie waar je jouw eigen visie op het onderwijs en jouw vakgebied ontwikkelt.

Je studeert bij ons aan een opleiding die is afgestemd op de landelijke eisen en hoog staat aangeschreven in de Nationale Studentenenquête (NSE). Je studeert in Groningen en wordt hier vakinhoudelijk, vakdidactisch en pedagogisch bekwaam. Daarnaast ga je aan de slag met je eigen onderzoekende vaardigheden, waardoor je ontwikkelt tot die professional die het onderwijs en zichzelf continu verbetert.
In kleine groepen leer je van én met elkaar. Door deze setting en het flexibele karakter van de opleiding, zijn er veel mogelijkheden tot maatwerk. Na afronding van de master ben je bevoegd om in de bovenbouw van de havo en het vwo, en het vavo les te geven. Daarnaast ben je volledig op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen het (school)vak en de vakdidactiek.
open_in_newwebsite

printprint

locatieGroningen
diplomaM Leraar Algemene Economie
typeeducational, 90 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code45275
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar Tijdens de opleiding ligt de nadruk op het onderwijs in de bovenbouw van havo en vwo. De gehele studie bestaat uit 90 EC's (studiepunten). Het vakdeel omvat ruim 60 EC's. U besteedt aandacht aan onderdelen als macro- en micro-economie, geld- en bankwezen, overheidsfinanciën, internationale economie en de geschiedenis van het economisch denken. In veel modules wordt ICT gebruikt en een verband gelegd met het gebruik van moderne media in de beroepspraktijk.
2e jaar Het beroepsvoorbereidend deel (bijna 30 EC's) bestaat uit professionaliseringstaken. U doorloopt drie fasen: de oriëntatiefase in jaar 1, de ontwerpfase in jaar 2 en de afstudeerfase in jaar 3. Elke fase sluit u af met een assessment. Beoordeling vindt plaats aan de hand van de SBL-competenties. Voor de invulling van de ontwerp- en afstudeerfase is het nodig dat u lesgeeft in de bovenbouw. 350
3e jaar In de afsluitende fase van uw studie voert u praktijkgericht onderzoek uit. Met het onderzoek toont u aan dat u bij kunt dragen aan onderwijsinnovatie en dat u beschikt over de vereiste eindkwalificaties.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
collegegeld nog niet bekend
1 september 2019
collegegeld nog niet bekend
toelatingseisen

toelatingsgesprek
Met alle aankomende studenten voeren wij eerst een intakegesprek. Tijdens het gesprek wordt ingegaan op uw relevante ervaring en mogelijkheden. Ook wordt bepaald of u voor vrijstellingen in aanmerking komt en hoe het studietraject kan worden afgestemd op uw persoonlijke situatie.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/4 NHLStenden
Leraar Algemene Economie - master
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
2/4 Fontys
Leraar Algemene Economie (Master)
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
3/4 HvA
Master Leraar Economie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
4/4 NHL
Leraar Algemene Economie - master
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.33.8
inhoud4.23.5
docenten4.53.7
studiefaciliteiten3.73.5
studielast3.73.4
studiebegeleiding4.03.4

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Leraar Algemene Economie - master aan de NHL Stenden Hogeschool is beoordeeld door 24 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met de masteropleiding Algemene Economie verbetert u uw carrièremogelijkheden. U bent dan bevoegd om in de bovenbouw havo en vwo les te geven, ook wel aangeduid als eerstegraads bevoegdheid. U blijft bovendien op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in uw vak en de vakdidactiek.
huidige arbeidsmarkt

Potentiële beroepen

  • leraar algemene economie
bron: StudieData

Contact

T: 058-2441100
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite