Deze opleiding

Kies je voor de master Leraar Nederlands van NHL Stenden Hogeschool, dan kies je voor een flexibele studie waar je jouw eigen visie op het onderwijs en jouw vakgebied ontwikkelt.

Je studeert bij ons aan een opleiding die is afgestemd op de landelijke eisen en hoog staat aangeschreven in de Nationale Studentenenquête (NSE). Je studeert in Groningen en wordt hier vakinhoudelijk, vakdidactisch en pedagogisch bekwaam. Daarnaast ga je aan de slag met je eigen onderzoekende vaardigheden, waardoor je ontwikkelt tot die professional die het onderwijs en zichzelf continu verbetert.
In kleine groepen leer je van én met elkaar. Door deze setting en het flexibele karakter van de opleiding, zijn er veel mogelijkheden tot maatwerk. Na afronding van de master ben je bevoegd om in de bovenbouw van de havo en het vwo, en het vavo les te geven. Daarnaast ben je volledig op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen het (school)vak en de vakdidactiek.
open_in_newwebsite

printprint

locatieGroningen
diplomaM Leraar Nederlands
typeeducational, 90 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code45269
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar Tijdens de masteropleiding Leraar Nederlands ligt de nadruk op het onderwijs in de bovenbouw van havo en vwo. De gehele studie bestaat uit 90 EC's (studiepunten). Het vakdeel omvat ruim 60 EC's en heeft onderdelen als moderne en historische letterkunde, lees- en schrijfvaardigheid, argumenteren, poëzieanalyse, algemene taalkunde en toetsing. In de modules is aandacht voor zowel vakinhoud als vakdidactische benaderingen.
2e jaar Een deel van uw opleiding volgt u samen met studenten van de masteropleidingen Engels, Duits en Fries.

Praktijk
Het beroepsvoorbereidend deel (bijna 30 EC's) bestaat uit professionaliseringstaken. U leert praktijkgericht onderzoek te doen en dit te gebruiken voor een bijdrage aan de vakdidactische ontwikkeling van uw vakgebied op school. U doorloopt drie fasen: de oriëntatiefase in jaar 1, de ontwerpfase in jaar 2 en de afstudeerfase in jaar 3.
3e jaar Beoordeling vindt plaats op grond van acht competenties, die gerelateerd zijn aan de SBL-competenties. Voor de invulling van de ontwerp- en afstudeerfase is het nodig dat u lesgeeft in de bovenbouw.

In de afsluitende fase van uw studie voert u praktijkgericht onderzoek uit. Het thema voor het onderzoek komt uit uw eigen praktijk. Met het onderzoek toont u aan dat u bij kunt dragen aan de onderwijsinnovatie op uw school.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2019
collegegeld nog niet bekend
toelatingseisen

toelatingsgesprek
Met alle aankomende studenten voeren wij eerst een intakegesprek. Tijdens het gesprek wordt ingegaan op uw relevante ervaring en mogelijkheden. Ook wordt bepaald of u voor vrijstellingen in aanmerking komt en hoe het studietraject kan worden afgestemd op uw persoonlijke situatie.

vooropleiding
Voor toelating tot deze opleiding moet je in het bezit zijn van een bachelorgraad Leraar Nederlands (tweedegraads) en bijbehorend getuigschrift.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 NHLStenden
Master Leraar Nederlands
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
2/6 Fontys
Leraar Nederlands Tilburg (Master)
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
3/6 Fontys
Leraar Nederlands Sittard (deeltijd Master)
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
4/6 HU
Master of Education Leraar Nederlands
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
5/6 HvA
Master Leraar Nederlands
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
6/6 NHL
Leraar Nederlands - master
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.93.1
inhoud4.02.9
docenten4.23.1
studiefaciliteiten3.13.3
studielast3.53.0
studiebegeleiding3.82.7

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Master Leraar Nederlands aan de NHL Stenden Hogeschool is beoordeeld door 18 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 4257gemiddeld bruto maandloon

Let op: dit bedrag kan vertekenend zijn omdat deeltijd-opleidingen vooral door mensen met eerdere werkervaring worden gevolgd.
100%kans op een vaste baan
54%kans op een voltijd baan
71%kans op een baan op niveau
54%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
92%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Amsterdam VUNederlandse letterkunde en het literaire veld+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • docent taal, humaniora (2e graads)
bron: CBS

Contact

T: 058-2441100
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite