Deze opleiding

Ontwikkelingen in het kunsteducatieve werkveld zijn complex, uitdagend en soms tegenstrijdig.

Het is voor de professional daarom belangrijk om een heldere visie te ontwikkelen en het eigen artistiek-educatief handelen te onderzoeken. Met de Master Kunsteducatie kunt u zich ontwikkelen in de interdisciplinaire aspecten van de kunsteducatie. Naast onderzoek van het eigen artistiek-educatief handelen en het ontwikkelen van innovatieve methoden, besteedt u veel aandacht aan cultureel ondernemerschap, interdisciplinaire verdieping en aan onderzoek. De studie wordt aangeboden door NHL Hogeschool in samenwerking met Hanzehogeschool Groningen.

De opleiding Kunsteducatie biedt vanuit de verschillende kunstdisciplines de gelegenheid kunstbeschouwende kennis te verdiepen en de visie op kunsteducatie te onderbouwen. Daarnaast kunt u uw professionele ambitie verhogen en uw educatieve, innoverende en onderzoekende kwaliteiten versterken. Veel afgestudeerden van de Master Kunsteducatie groeien door binnen hun eigen werkomgeving, maar ook studenten die voor zichzelf willen beginnen, hebben met de masteropleiding een goede uitgangspositie.
printprint

diplomaM Kunsteducatie (joint degree)
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur2 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code49501
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Open dagen en meeloopdagen

Infoavond lerarenopleidingen deeltijd Leeuwarden
Heb jij de ambitie om voor de klas te staan? Zoek jij een deeltijd hbo-opleiding die jou opleidt tot een docent die klaar is voor de toekomst? Kom dan op dinsdag 6 februari tussen 18.00 en 21.00 uur naar de Infoavond voor onze deeltijd lerarenopleidingen.
Open Dag Leeuwarden
Weet jij al wat je wilt studeren? Ontdek het tijdens de Open Dag op zaterdag 17 februari! Proef de sfeer, stel al je vragen aan studenten en docenten, verken de schoolgebouwen en ga in gesprek met onze studieadviseurs.
Open Dag Emmen
Weet jij al wat je wilt studeren? Ontdek het tijdens de Open Dag op zaterdag 17 februari! Proef de sfeer, stel al je vragen aan studenten en docenten, verken de schoolgebouwen en ga in gesprek met onze studieadviseurs.
Open Dag Meppel
Weet jij al wat je wilt studeren? Ontdek het tijdens de Open Dag op zaterdag 17 februari! Proef de sfeer, stel al je vragen aan studenten en docenten, verken de schoolgebouwen en ga in gesprek met onze studieadviseurs.
Open Dag Assen
Weet jij al wat je wilt studeren? Ontdek het tijdens de Open Dag op zaterdag 17 februari! Proef de sfeer, stel al je vragen aan studenten en docenten, verken de schoolgebouwen en ga in gesprek met onze studieadviseurs.
Open Dag Amsterdam
Weet jij al wat je wilt studeren? Ontdek het tijdens de Open Dag op zaterdag 17 februari! Proef de sfeer, stel al je vragen aan studenten en docenten, verken de schoolgebouwen en ga in gesprek met onze studieadviseurs.
Open Dag Groningen
Weet jij al wat je wilt studeren? Ontdek het tijdens de Open Dag op zaterdag 17 februari! Proef de sfeer, stel al je vragen aan studenten en docenten, verken de schoolgebouwen en ga in gesprek met onze studieadviseurs.
Proefstuderen Leeuwarden
Heb je een interessante studie gevonden en wil je zeker weten of deze goed bij je past? Wil je ervaren hoe het is om te studeren aan onze nieuwe hogeschool? Kom dan donderdag 15 maart een dag Proefstuderen!

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar Tijdens de Master Kunsteducatie verdiept u uw professionele en persoonlijke competenties op basis van theorieën, onderzoeken, concepten en visies. Het programma is opgebouwd uit vijf inhoudelijke thema's.
Binnen deze thema's wordt aandacht besteed aan vier rollen:
  • Initiator & projectleider
  • Intermediair
  • Seniordocent & ontwikkelaar
  • Onderzoeker
2e jaar De uitwisseling van kennis en ervaring binnen de mastergroep en met het werkveld is georganiseerd in een 'Community of Learning'. De thema's leggen we vast in overleg met de masterstudenten zelf en/of samen met het werkveld.

In de studie combineert u leren en werken. U heeft twee of drie dagdelen per week onderwijs en werkt daarnaast bij een onderwijs-, kunst- of kunsteducatieve instelling. Tijdens de opleiding werkt u aan professionaliseringsopdrachten vanuit of voor uw eigen beroepspraktijk.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 februari 2018
collegegeld nog niet bekend
1 februari 2019
collegegeld nog niet bekend
1 september 2018
collegegeld nog niet bekend
1 september 2019
collegegeld nog niet bekend
toelatingseisen

toelatingsgesprek
Met alle aankomende studenten voeren wij een intakegesprek. Tijdens de intake wordt gekeken in hoeverre motivatie, leer- en profileringswensen voldoende aansluiten bij het opleidingsprogramma. Ook krijgt u dan informatie over hoe u zich moet inschrijven.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in onder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

Op kamers in

?studenten studerend
?studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
?gemiddelde kamerprijs
? m2gemiddelde kameroppervlak
?kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 NHLStenden
Master Kunsteducatie
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
2/3 Hanze
Kunsteducatie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
3/3 NHL
Master Kunsteducatie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in kunstgeschiedenis en culturele en kunstzinnige vorming/kunst algemeen full-time,part-time educational+ 15 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bron: CBS

Contact

T: 058-2441100
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.