Deze opleiding

Kies je voor de master Kunsteducatie van NHL Stenden dan versterk jij je educatieve, innoverende en onderzoekende kwaliteiten binnen de artistieke onderwijswereld.

Met de master Kunsteducatie ontwikkel jij je in de interdisciplinaire aspecten van de kunsteducatie. Naast onderzoek van jouw eigen artistiek-educatief handelen, ga jij aan de slag met verrassende innovatieve methoden en besteed je veel aandacht aan cultureel ondernemerschap, interdisciplinaire verdieping en onderzoek. Je volgt een master die we aanbieden samen met Hanzehogeschool Groningen.
Ontwikkelingen in het kunsteducatieve werkveld zijn complex, uitdagend en soms tegenstrijdig. Het is voor jou als professional daarom belangrijk om een heldere visie te ontwikkelen en je eigen artistiek-educatief handelen te onderzoeken. De master biedt je vanuit de verschillende kunstdisciplines de mogelijkheid om je kunstbeschouwende kennis te verdiepen en jouw visie op kunsteducatie te onderbouwen.

Veel afgestudeerden van de master Kunsteducatie groeien door binnen hun eigen werkomgeving, maar er zijn ook volop studenten die voor zichzelf beginnen.
open_in_newwebsite

printprint

diplomaM Kunsteducatie (joint degree)
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur2 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code49501
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar Tijdens de Master Kunsteducatie verdiept u uw professionele en persoonlijke competenties op basis van theorieën, onderzoeken, concepten en visies. Het programma is opgebouwd uit vijf inhoudelijke thema's.
Binnen deze thema's wordt aandacht besteed aan vier rollen:
  • Initiator & projectleider
  • Intermediair
  • Seniordocent & ontwikkelaar
  • Onderzoeker
2e jaar De uitwisseling van kennis en ervaring binnen de mastergroep en met het werkveld is georganiseerd in een 'Community of Learning'. De thema's leggen we vast in overleg met de masterstudenten zelf en/of samen met het werkveld.

In de studie combineert u leren en werken. U heeft twee of drie dagdelen per week onderwijs en werkt daarnaast bij een onderwijs-, kunst- of kunsteducatieve instelling. Tijdens de opleiding werkt u aan professionaliseringsopdrachten vanuit of voor uw eigen beroepspraktijk.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 februari 2019
collegegeld nog niet bekend
1 februari 2020
collegegeld nog niet bekend
1 september 2019
collegegeld nog niet bekend
1 september 2020
collegegeld nog niet bekend
toelatingseisen

toelatingsgesprek
Met alle aankomende studenten voeren wij een intakegesprek. Tijdens de intake wordt gekeken in hoeverre motivatie, leer- en profileringswensen voldoende aansluiten bij het opleidingsprogramma. Ook krijgt u dan informatie over hoe u zich moet inschrijven.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in onder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

Op kamers in

?studenten studerend
?studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
?gemiddelde kamerprijs
? m2gemiddelde kameroppervlak
?kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 NHLStenden
Master Kunsteducatie
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
2/3 Hanze
Kunsteducatie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
3/3 NHL
Master Kunsteducatie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.43.8
inhoud4.13.7
docenten4.23.8
studiefaciliteiten3.83.7
studielast3.83.0
studiebegeleiding4.13.7

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Master Kunsteducatie aan de NHL Stenden Hogeschool is beoordeeld door 24 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.4 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Utrechteducatie en communicatie educational+ 15 EC pre-master
Radboud UniversiteitLeraar Kunstgeschiedenis en Culturele en Kunstzinnige Vorming/Kunst Algemeen educational+ 75 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Kunstgeschiedenis en culturele en kunstzinnige vorming/kunst algemeen part-time educational+ 15 EC pre-master
UvALerarenopleiding Kunstgeschiedenis en Culturele en kunstzinnige vorming educational+ 75 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bron: CBS

Contact

T: 058-2441100
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite