Deze opleiding

Kies je voor de master Leraar Engels van NHL Stenden Hogeschool, dan kies je voor een flexibele studie waar je jouw eigen visie op het onderwijs en jouw vakgebied ontwikkelt.

Je studeert bij ons aan een opleiding die is afgestemd op de landelijke eisen en hoog staat aangeschreven in de Nationale Studentenenquête (NSE). Je studeert in Groningen en wordt hier vakinhoudelijk, vakdidactisch en pedagogisch bekwaam. Daarnaast ga je aan de slag met je eigen onderzoekende vaardigheden, waardoor je ontwikkelt tot die professional die het onderwijs en zichzelf continu verbetert.
In kleine groepen leer je van én met elkaar. Door deze setting en het flexibele karakter van de opleiding, zijn er veel mogelijkheden tot maatwerk. Na afronding van de master ben je bevoegd om in de bovenbouw van de havo en het vwo, en het vavo les te geven. Daarnaast ben je volledig op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen het (school)vak en de vakdidactiek. De voertaal tijdens de opleiding is Engels.
open_in_newwebsite

printprint

locatieGroningen
diplomaM Leraar Engels
typeeducational, 90 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code45262
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar Tijdens de masteropleiding Leraar Engels ligt de nadruk op het onderwijs in de bovenbouw van havo en vwo. De gehele studie bestaat uit 90 EC's (studiepunten). Het vakdeel omvat 63 EC's en heeft onderdelen als Englishes, Poetry, Literature@school, History of Culture, Discourse Analysis en Drama. In veel modules wordt ICT gebruikt en een verband gelegd met het gebruik van moderne media in de beroepspraktijk.
2e jaar Een deel van uw opleiding volgt u samen met studenten van de masteropleidingen Nederlands, Fries en Duits. Bijvoorbeeld bij de module Wereldliteratuur.

Praktijk
Het beroepsvoorbereidend deel (27 EC's) bestaat uit professionaliseringstaken. U doorloopt drie fasen: de oriëntatiefase in jaar 1, de ontwerpfase in jaar 2 en de afstudeerfase in jaar 3. Elke fase sluit u af met een assessment.
3e jaar Beoordeling vindt plaats aan de hand van de SBL-competenties. Voor de invulling van de ontwerp- en afstudeerfase is het nodig dat u lesgeeft in de bovenbouw.

Afstuderen
In de afsluitende fase van uw studie voert u praktijkgericht onderzoek uit. Het thema voor het onderzoek komt uit uw eigen praktijk. Met het onderzoek toont u aan dat u bij kunt dragen aan de onderwijsinnovatie op uw school.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2019
collegegeld nog niet bekend
1 september 2020
collegegeld nog niet bekend
toelatingseisen

toelatingsgesprek
Met alle aankomende studenten voeren wij eerst een intakegesprek. Tijdens het gesprek wordt ingegaan op uw relevante ervaring en mogelijkheden. Ook wordt bepaald of u voor vrijstellingen in aanmerking komt en hoe het studietraject kan worden afgestemd op uw persoonlijke situatie.

vooropleiding
Voor toelating tot deze opleiding moet je in het bezit zijn van een bachelorgraad Leraar Engels (tweedegraads) en bijbehorend getuigschrift.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 NHLStenden
Master Leraar Engels
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/6 Fontys
Leraar Engels Tilburg (Master)
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/6 Fontys
Leraar Engels Sittard (deeltijd Master)
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/6 HU
Master of Education Leraar Engels
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
20% Nederlandstalig
80% Engelstalig
5/6 HvA
Master Leraar Engels
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/6 NHL
Leraar Engels - master
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.13.9
inhoud4.03.7
docenten4.14.0
studiefaciliteiten3.23.1
studielast3.93.2
studiebegeleiding4.03.6

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Master Leraar Engels aan de NHL Stenden Hogeschool is beoordeeld door 24 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 4265gemiddeld bruto maandloon

Let op: dit bedrag kan vertekenend zijn omdat deeltijd-opleidingen vooral door mensen met eerdere werkervaring worden gevolgd.
100%kans op een vaste baan
78%kans op een voltijd baan
60%kans op een baan op niveau
78%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
100%is tevreden over de studiekeuze

Potentiële beroepen

  • docent taal, humaniora (2e graads)
bron: CBS

Contact

T: 058-2441100
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite