Deze opleiding

Kies je voor de master Social Work van NHL Stenden Hogeschool dan ontwikkel jij nieuwe aanpakken voor complexe vraagstukken en kun je beleidsplannen vertalen naar de praktijk.

De masteropleiding Social Work bereidt je voor op een seniorpositie in het werkveld waarbij je jouw brede theoretische kennisbasis gebruikt om situaties te analyseren, nieuwe innovaties te ontwikkelen, partijen te adviseren en partners in het werkveld te verbinden. Jij wordt de spil tussen uitvoering en beleid. Na je studie ben je klaar voor een baan in verschillende gebieden van social work.

Het werkveld van Social Work heeft te maken met complexe, maatschappelijke vraagstukken. Ontwikkelingen als vergrijzing, integraal werken en marktwerking vragen om ervaren en gespecialiseerde professionals. Om deze uitdagingen binnen het vakgebied aan te gaan, bieden we je samen met Hanzehogeschool Groningen de masteropleiding Social Work. Als expert in het werkveld kun jij het management adviseren op basis van jouw eigen praktijkervaringen en praktijkgericht onderzoek.
open_in_newwebsite

printprint

locatieLeeuwarden,
Groningen
diplomaM Social Work (joint degree)
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur2 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code49500
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar Programma opgebouwd uit 5 masterclasses:
  • Aandacht voor signaleren, analyse van actuele ontwikkelingen op micro- meso- en macro-niveau
  • Ontwerpen & toepassen van innovatieve uitvoeringsscenario
  • Samenwerking met anderen wordt als uitdaging gezien
  • Faciliteren & sturen van veranderingsprocessen & het organiseren van draagvlak binnen en buiten de organisatie of beroepsomgeving
  • Advisering & ontwikkeling van beleid & voorkomen van mismatch tussen beleid & uitvoering bij complexe vraagstukken
2e jaar Als afsluiting van de opleiding Social Work voert u een praktijkonderzoek uit. U onderzoekt een thema of vraagstuk vanuit uw eigen organisatie of het werkveld.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2019
collegegeld nog niet bekend
toelatingseisen

toelatingsgesprek
Met alle aankomende studenten voeren wij eerst een intakegesprek. Tijdens de intake wordt bekeken of uw werksituatie voldoende aansluit bij de masteropleiding en of de masteropleiding geschikt voor u is. Ook krijgt u dan informatie over hoe u zich moet inschrijven.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 NHLStenden
Master Social Work
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
2/3 Hanze
Master Social Work
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
3/3 NHL
Master Social Work
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt

Potentiële beroepen

bron: CBS

Contact

T: 058-2441100
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite