Innovative Dairy Chain Management

Van Hall Larenstein

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De Master IDCM richt zich op bedrijven die voldoende melk leveren van uitstekende kwaliteit op een winstgevende manier, en zich houden aan de kwaliteits- en veiligheidseisen binnen de keten.

IDCM is geschikt voor kandidaten die geïnteresseerd zijn in moderne en ver ontwikkelde zuivelketens. De Nederlandse zuivelindustrie wordt als voorbeeld gebruikt voor de innovaties.

Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het verwerken van melk vanuit het oogpunt van de verwerkende bedrijven, waarbij wordt samengewerkt met stakeholders uit de keten of de ondersteunende keten. 'Innovatief' staat voor creativiteit bij het afhandelen van complexe situaties zoals: het ontwikkelen van draaiboeken voor bedrijven en de gehele sector voor onzekerheden, in plaats van de traditionele adviserende rol; het ontwikkelen van strategieën voor veranderde omstandigheden; innovatieve technologie in productie, verwerking en ketenbeheer; en het vestigen van bedrijven in andere landen of nieuwe gebieden.

In een jaar moeten 60 studiepunten behaald worden. Het is ook mogelijk om het programma in deeltijd te volgen, verspreid over twee of drie jaar. In dat geval worden het eerste en tweede trimester afgesloten met een certificaat. Het afstudeeronderzoek wordt bij voorkeur uitgevoerd in het thuisland van de student.
open_in_newwebsite

printprint

locatieLeeuwarden
diplomaMSc
typeregulier, post-initieel, 60 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code70196
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, project, werkcollege, werkgroep, zelfstudie

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2019
wettelijk tarief : € 2083
instellingstarief : € 2083
niet-EU/EER studenten : € 13700
1 september 2020
collegegeld nog niet bekend
studie kosten
bron: Van Hall Larenstein
bedrag kostenpost
€ 6000levensonderhoudper jaar
€ 500studiematerialenper jaar
€ 200visa/permitper jaar
€ 5000per jaar
inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Leeuwardenonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
4293 studenten aan de Van Hall Larenstein
42% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Leeuwarden

23096studenten studerend
6895studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
? m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Het programma biedt zowel kans op werk binnen het zuivelproductiebedrijf en innovaties in de keten als de mogelijkheid om veranderprocessen in de internationale zuivelsector in werking te stellen. Beide kwaliteiten zijn essentieel voor de drie beroepen waar deze Master toe opleidt:
  1. bedrijfsleider van een melkveehouderij;
  2. adviseur in de melkveehouderij;
  3. medewerker van een melkveehouderij.

Professionals uit het onderwijs en onderzoekers worden ook uitgenodigd om zich aan te melden.
huidige arbeidsmarkt

Potentiële beroepen

  • adviseur melkveehouderij
  • bedrijfsleider melkveehouderij
  • chain advisor
  • chain professional
  • medewerker melkveehouderij
  • visionary farm manager
bron: StudieData

Contact

International Infodesk
E: info-international@hvhl.nl 
T: +31(0)26-3695566
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite