Deze opleiding

!Deze opleiding communiceert alleen in het Engels.
We tonen daarom de Engelstalige opleidingsinformatie.
Rural development organisations work in a dynamic environment in which natural hazards, political turmoil, conflict situations, economic downturns or lack of resources may all cause or affect change.

Organisations working in rural communication, agricultural extension, small holder service delivery and innovation platforms experience a pressing need to facilitate innovation and communication processes which increase informed governance, public participation and innovative praxis.

To respond to contemporary circumstances, many of these organisations need to reorient their approaches and policies, and to design new operational structures to increase the relevance of their performance and the sustainability of their actions. For this, they need well-educated professionals and well-trained staff. This often calls for retraining. To keep pace with developments – especially those regarding communication and innovation systems – professionals may need new competences that equip them to work in a range of complex multi-actor settings.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newstudy website

printprint

locatieVelp
diplomaMSc Management of Development
typeregulier, post-initieel, 70 EC
start1 oktober
taalvolledig English
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code70057
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case study, literature study, oral presentation, research project, tutorial, lecture, working group, group assignment, individual assignment, practicum, self study

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 oktober 2017
aanmelding deadline : 1 juli 2017
instellingstarief : € 13500
niet-EU/EER studenten : € 13500
1 oktober 2018
aanmelding deadline : 1 juli 2018
collegegeld nog niet bekend
toelatingseisen

cijferlijst

taaltoets

werkervaring

studie kosten
bron: Van Hall Larenstein
bedrag kostenpost
€ 4800levensonderhoudper jaar
€ 500studiematerialenper jaar
€ 600visa/permitper jaar
€ 4200per jaar
inbegrepen in collegegeld
examination

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2012
?% daarvan is vrouw
4243 studenten aan de Van Hall Larenstein
42% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Velp

?studenten studerend
?studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
?gemiddelde kamerprijs
? m2gemiddelde kameroppervlak
?kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 VHL
Master in Management of Development - Rural Development, Communication and Innovation
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
2/3 VHL
Master in Management of Development - Rural Development and Food Security
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
3/3 VHL
Master in Management of Development - Rural Development, Social Inclusion, Gender and Youth
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel
inhoud
docenten
studiefaciliteiten
studielast
studiebegeleiding

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Master in Management of Development - Rural Development, Communication and Innovation aan de Van Hall Larenstein is beoordeeld door 4 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
At graduation, you will have developed the
ability to:
 • analyse stakeholders' interests and

needs and outline policies that lead to
social change and participation
 • design processes and strategies that facilitate

communication and knowledge sharing
 • transform traditional extension policy

and practice and develop new approaches
to communication and innovation
 • design and facilitate effective, appropriate

and exciting learning environments

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

When an organisation reorganises its serviceprovision and information management, there is often a considerable need for new management
styles and thus for capacity building. Various sources and activities – such as policy reforms, customer surveys and the formulation of funding conditions – suggest this applies at all organisational levels.
In some cases, complex organisational problems need to be addressed; in others, staff needs to improve their ability to design and implement new strategies and activities for information and communication.

current job market

vergeleken met andere studies

zoektijd baan
salaris na 1,5 jaar
kans op een vaste baan
bron: Elsevier beste banen

Potentiële beroepen

 • afdelingshoofd ruimtelijke ordening
 • bedrijfshoofd bureau planologisch onderzoek (management)
 • bedrijfshoofd bureau planologisch onderzoek (meewerkend <50%)
 • beleidsmedewerker infrastructuur, planologie en volkshuisvesting (wetenschappelijk)
 • directeur bureau planologische dienst, onderzoek
 • hoofd milieudienstverlening
 • manager bureau planologische dienst, onderzoek (groot bedrijf)
 • planoloog
 • planontwikkelaar infra (wetenschappelijk)
 • regionaal planoloog
 • secretaris adviescommissie ruimtelijke kwaliteit (bouw- en woningtoezicht)
 • senior verkeersplanoloog
 • wetenschappelijk onderzoeker planologie
bron: CBS

Contact

Infodesk
E: info@vhluniversity.com
T: 0031 317 486 262
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newstudy website