Stam consult

Met het aanbod aan beroepsopleidingen en hbo studies is het moeilijk een keuze te maken. En een verkeerde keuze heeft veel nadelen: je bent weer een jaar kwijt en de studieschuld bouwt zich steeds verder op. Veel leerlingen aan het voortgezet onderwijs zijn gebaat met de studievoorlichting en begeleiding van de school, maar soms is er meer nodig: een gekwalificeerde studiekeuze adviseur en loopbaanpsycholoog-nip, zoals Annelies Stam. Die voldoet aan de eisen van het Register van Beroepskeuze en Loopbaanadviseurs en werkt volgens de richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen.> website van Stam consult