Communicatiewetenschap

Radboud Universiteit

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Wat is de aantrekkingskracht van sociale media, zoals Facebook en Instagram? Kunnen interactieve social networks gezond gedrag stimuleren? Hoe verandert reclame het koopgedrag van consumenten?

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56615
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Op dat soort vragen krijg je antwoord in de opleiding Communicatiewetenschap. Je bestudeert alle vormen van media zoals televisie, internet, kranten, magazines en films. Ook interactieve media zoals social media en gaming komen uitgebreid aan bod. Als communicatiewetenschapper ben je geïnteresseerd in hoe media werken. Hoe worden mediaberichten verspreid en ontvangen? Wie maken die berichten en hoe doen ze dat? Wat is de invloed van al die mediaboodschappen op kijkers, lezers en luisteraars?Communicatiewetenschappers zijn nieuwsgierige mensen die scherpe en kritische vragen stellen en kunnen analyseren.
Een dag uit het leven van een student Communicatiewetenschap

Waarom aan de Radboud Universiteit?

Bij Communicatiewetenschap in Nijmegen is gekozen voor zowel een gedragsgeoriënteerde- als een maatschappijgeoriënteerde- benadering. Dat betekent dat aan de ene kant wordt gekeken naar individuele verwerking en effecten van mediaboodschappen en aan de andere kant aandacht is voor de sociale context waarbinnen de mediaboodschappen worden gemaakt en gebruikt. Door de kleinschaligheid van de bachelor is er ruimte voor veel persoonlijk contact tussen docenten en studenten.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwHet bachelorprogramma heeft een duidelijke stuctuur en samenhang tussen de vakken. Vier soorten vakken: theorie-, veld-, methodenvakken en leerprojecten (jaarlijks). In het derde jaar ook vrije ruimte van 18 EC (minorruimte) en praktijkoriëntatie (stage). Minorruimte en stage kunnen ook in het buitenland gedaan worden.
1e jaar In het eerste bachelorjaar verwerf je kennis van en inzicht in communicatievraagstukken in de samenleving. Je volgt tien vakken, waarmee je de basis legt voor je kennis van gemedieerde communicatie en methoden van onderzoek, en daarnaast voor je sociologische en sociaal-psychologische kijk op de samenleving. Deze vakken sluit je af met een tentamen of een werkstuk. Na het behalen van alle eerstejaars bachelorvakken krijg je een propedeusediploma.
periode
1234
Hoofdvragen van de sociologie
6 EC
Medialeer: syntaxis en landschap
6 EC
Communicatiewetenschappelijke vaardigheden
6 EC
Inleiding in de Communicatiewetenschap
6 EC
Methoden van onderzoek A
6 EC
Beschrijvende statistiek
6 EC
Digitiale media in de communicatiewetenschap
3 EC
Leerproject 1: inhoudsanalyse en survey
12 EC
Communicatiewetenschappelijke vraagstukken
3 EC
Inleiding sociale psychologie
6 EC
2e jaar In het tweede en derde bachelorjaar ga je dieper in op de werking van media in de samenleving. Je krijgt meer theoretische vakken over de effecten en het gebruik van media, en over mediaboodschappen en instituties. Naast deze theoretische verdieping breid je je kennis over onderzoek uit. Welke manieren van onderzoeken zijn er? Hoe zet je een onderzoek op en hoe verwerk en analyseer je de onderzoeksgegevens? Jaarlijks voer je een onderzoeksproject uit.
periode
1234
Communicatie en informatie
6 EC
Toetsende statistiek
6 EC
Leerproject 2: kwalitatief interviewonderzoek
9 EC
Methoden van onderzoek B
6 EC
Theorieën over media-effecten
6 EC
Communicatie en beïnvloeding
6 EC
Leerproject 3: experiment
9 EC
Communicatie en cultuur
6 EC
Theorieën over mediaboodschappen
6 EC
3e jaar In het derde jaar is ruimte om zelf vakken te kiezen en naar het buitenland te gaan. Ook loop je in het kader van praktijkoriëntatie een korte stage. Je sluit de bacheloropleiding af met een thesis. Je ontwerpt daarvoor een enquête om mediagebruik te onderzoeken. Die gegevens gebruik je om je bachelorthesis te schrijven.
periode
1234
Meetmodellen voor grootschalig publieksonderzoek
6 EC
Theorieën over mediagebruik
6 EC
Bachelorscriptie Communicatiewetenschap afstuderen
12 EC
Filosofie van de Communicatiewetenschap
6 EC
Regressie analyse in de praktijk
3 EC
Praktijkoriëntatie stage
9 EC
9 EC
Minorvakken keuzevak
18 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet10% zelfstudie
70% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
colloquium, computer opdrachten, excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, integratie module, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, poster presentatie, practicum, stage, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
onderwijsvormen
Binnen de opleiding worden veel verschillende werkvormen gebruikt.
docenten
Communicatiewetenschap in Nijmegen is niet een hele grote opleiding, daardoor zijn de lijnen tussen studenten en docenten kort. Docenten zijn makkelijk benaderbaar.
studeren in het buitenland
In het 2de semester van het 3de jaar kunnen studenten naar het buitenland voor invulling van de minor/vrije ruimte of voor het lopen van een stage, zonder studievertraging op te lopen. De opleiding heeft uitwisselingssamenwerkingen met buitenlandse universiteiten in Europa. Daarnaast zijn er ook buiten Europa mogelijkheden.
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Radboud Honours Academy

De meest getalenteerde en gemotiveerde studenten hebben de mogelijkheid om tijdens hun propedeuse- of bacheloropleiding een disciplinair of interdisciplinair honoursprogramma te volgen.

Na het goed doorlopen van het honoursprogramma ontvangen studenten een Honoursbul.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
hbo-ptevens in bezit zijn van een VWO-certificaat wiskunde (bij voorkeur A, minimaal C)
inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

264 studenten volgen deze opleiding
67% daarvan is vrouw
54 eerstejaars gestart in 2017
76% daarvan is vrouw
20442 studenten aan de Radboud Universiteit
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Mycelium
studievereniging communicatiewetenschap

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 Radboud Universiteit
Communicatiewetenschap
€ 315 gemiddelde kamerhuur
54 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/6 Universiteit Twente
Communication Science
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/6 Amsterdam UVA
Communication Science
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/6 Amsterdam UVA
Communicatiewetenschap
€ 424 gemiddelde kamerhuur
160 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
60% Nederlandstalig
40% Engelstalig
5/6 Amsterdam VU
Communication Science
€ 424 gemiddelde kamerhuur
23 eerstejaars
73% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/6 Amsterdam VU
Communicatiewetenschap
€ 424 gemiddelde kamerhuur
23 eerstejaars
73% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.04.0
inhoud3.73.7
docenten3.73.6
studiefaciliteiten3.83.6
studielast3.63.6
studiebegeleiding3.73.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Communicatiewetenschap aan de Radboud Universiteit is beoordeeld door 81 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na de bachelor vervolgen de meeste studenten hun studie met een masteropleiding. Met een master kun je je specialiseren in een bepaalde richting.
Met een bachelor communicatiewetenschap kun je aan de Radboud Universiteit instromen in het aansluitende masterprogramma:

  • Communicatiewetenschap (met 4 specialisaties)
  • Social Cultural Science (research master)
  • Behavioural Science (research master)

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De meeste communicatiewetenschappers komen terecht in bedrijven en organisaties, waaronder de overheid. Ze adviseren bedrijven hoe zij moeten communiceren met hun achterban, bijvoorbeeld met klanten, zakenrelaties en de pers, maar ook met medewerkers. Ze ondersteunen die bedrijven en organisaties ook bij het uitvoeren van hun mediacampagnes. Sommigen gaan werken bij een onderzoeksbureau, universiteit of hogeschool. Ze houden zich bezig met toegepast onderzoek, bijvoorbeeld naar mediacampagnes.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2215gemiddeld bruto maandloon
62%kans op een vaste baan
15%kans op een voltijd baan
31%kans op een baan op niveau
59%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
75%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Radboud Universiteit(Pro)sociale Communicatiegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityBedrijfscommunicatie en Digitale Media+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitBehavioural Science research+ aanv. eisen
Amsterdam VUBeleid, communicatie en organisatiegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitCommerciële Communicatiegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityCommunicatie en Cognitie+ aanv. eisen
RUGCommunicatie en educatiegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUTaal en communicatie in organisaties+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityCommunicatie- en Informatiewetenschappen+ aanv. eisen
Amsterdam VUJournalistiek+ basiskennis
+ motivatiebrief
RUGCommunicatiekundegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUCommunicatiewetenschapgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVACommunication Sciencegeen aanvullende eisen
Amsterdam UVACorporate communicationgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAEntertainment communicationgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAPersuasive Communicationgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAPolitical Communicationgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityCommunication, Health and Life Sciences+ aanv. eisen
RUGComputercommunicatiegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityData Science and Society+ aanv. eisen
Universiteit TwenteEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen full-time,part-time educational+ 15 EC pre-master
Radboud UniversiteitEenjarige Educatieve Master Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen educational+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van de gedragswetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityHealth Humanities+ aanv. eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitInformatiemarketinggeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitInternational Business Communicationgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityInternational Development Studies+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitJournalistiek en Nieuwsgebruikgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen dual educational+ 75 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer educational+ 75 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ 75 EC pre-master
Linguistics and Communication Sciences research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLinguistics and Communication Sciences research+ aanv. eisen
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ aanv. eisen
ErasmusMarketing Management+ basiskennis
Tilburg UniversityMarketing Management+ aanv. eisen
Amsterdam VUMaster Educatie in de mens- en maatschappijwetenschappengeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenJournalistiek en Nieuwe Media+ aanv. eisen
Tilburg UniversityNew Media Design+ aanv. eisen
Amsterdam UVAOnderwijswetenschappen+ aanv. eisen
Tilburg UniversityResearch Master Language and Communication research+ aanv. eisen
Amsterdam VUSociologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

(midden)manager: team-, project-, accountmanager
bladmanager, programmamaker bij diverse media
communicatieadviseur bij overheid of bedrijven
docent, trainer
journalist, schrijver, copywriter
medewerker marketing, pr of reclame bij bedrijven
onderzoeker aan een universiteit of bij een onderzoeksinstituut
voorlichter bij overheidsorganisaties
bron: StudieData

Contact

Esther Marsman

Studieadviseur

E: e.marsman@maw.ru.nl
T: 0243612006
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite