Kunstgeschiedenis

Radboud Universiteit

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Heb jij een fascinatie voor kunst en voor het verhaal achter een kunstwerk? Dan is Kunstgeschiedenis echt iets voor jou!

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaBA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56824
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Bij de opleiding Kunstgeschiedenis in Nijmegen kun je de hele westerse kunstgeschiedenis bestuderen, van de oudheid tot het heden. Van Griekse tempels tot de schilderijen van Van Gogh, en van Michelangelo's sculpturen tot de foto's van Cindy Sherman. Je leert kritisch kijken naar producten van menselijke vaardigheid, inventiviteit en verbeeldingskracht, waarbij je je bijvoorbeeld afvraagt: waarom ziet dit kunstwerk er eigenlijk zo uit? Wat betekent het? Wat is zijn functie? En dat kan je veel vertellen over hoe de wereld in elkaar zit.

Waarom aan de Radboud Universiteit?

awardKeuzegids beste opleiding
2018 : 1e plaats
De opleiding Kunstgeschiedenis in Nijmegen onderscheidt zich van vergelijkbare opleidingen in Nederland door haar ruime aandacht voor de praktijk, niet alleen doordat je tijdens de buitenland-excursies (maar liefst vier in totaal!) oog in oog met het kunstwerk staat, maar ook door je stage of door de cursussen die je voorbereiden op de (beroeps)praktijk.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe bacheloropleiding bestaat uit de major en een minor. De major vormt het kernprogramma van de opleiding. Daarnaast heb je de keuze uit verschillende pakketten die de minor vormen. Deze minor draait om een actueel maatschappelijk thema. In de driejarige bachelor verdiep en verbreed je ieder jaar je kennis, waardoor je na afloop een diepgaande academische houding en kritisch blik hebt ontwikkeld.
1e jaar In het eerste bachelorjaar krijg je een algemeen en inleidend overzicht van de kunstgeschiedenis. Alle tijdvakken van de kunstgeschiedenis en de klassieke archeologie komen aan bod. Je volgt hoor- en werkcolleges. In de hoorcolleges behandelt de docent een bepaald thema of een bepaalde periode, bijvoorbeeld het ontstaan van het impressionisme in Frankrijk. In de werkcolleges diep je een thema verder uit.
periode
1234
Klassieke archeologie 1 & 2
10 EC
Kunstgeschiedenis van de middeleeuwen 1 & 2
10 EC
Methoden en vaardigheden I-IV
20 EC
Kunstgeschiedenis van de moderne tijd: van de Franse revolutie tot 1918
5 EC
Kunstgeschiedenis van de vroegmoderne periode, Zuid-Europa
5 EC
Kunstgeschiedenis van de moderne tijd: 1918-heden
5 EC
Kunstgeschiedenis van de vroegmoderne periode, Noord-Europa
5 EC
2e jaar In het tweede bachelorjaar ga je dieper in op de verschillende kunstvormen zoals beeldhouwkunst, schilderkunst, tekenkunst en architectuur. Door een gerichte keuze van vakken kun je je al vanaf het tweede jaar gaandeweg specialiseren in een bepaalde kunstvorm en/of periode. Daarnaast bereid je je in het tweede jaar voor op het doen van zelfstandig onderzoek. Tijdens werkcolleges en excursies onderzoek je een bepaald onderwerp, waarover je mondeling en schriftelijk verslag uitbrengt.
periode
1234
Iconografie
5 EC
Keuzevak
5 EC
Werkgroep en excursie vroegmoderne periode (Florence)
10 EC
Periodewerkgroep (keuze) keuzevak
5 EC
Wijsgerige reflectie: esthetica
5 EC
Het materiaal van de kunstenaar
5 EC
Werkgroep en excursie moderne periode (Parijs)
10 EC
Minor / keuzevak keuzevak
15 EC
3e jaar Ook in het derde bachelorjaar ga je dieper in op de verschillende kunstvormen zoals beeldhouwkunst, schilderkunst, tekenkunst en architectuur, waardoor je je nog meer kunt specialiseren in een bepaalde kunstvorm en/of periode. Daarnaast schrijf je in het derde jaar een bachelorscriptie waarmee je de studie afrondt.
periode
1234
Denken over kunstgeschiedenis
5 EC
Werkgroep en excursie Middeleeuwen
10 EC
Thematische keuzecursus (keuze)
5 EC
Periodewerkgroep (keuze) keuzevak
5 EC
Minor keuzevak
15 EC
Architectuur
5 EC
Bachelorwerkstuk + werkgroep afstuderen
10 EC
Geesteswetenschappen en samenleving
5 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet20% zelfstudie
40% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, onderzoek, tentoonstelling, onderzoeksproject, excursie, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, zelfstudie, project
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


Als je van de vakken uit je eerste jaar minimaal 45 EC haalt, krijg je een positief advies om de studie voort te zetten. Lukt het je niet om de benodigde studiepunten te behalen, dan kun je de opleiding helaas niet voortzetten. Natuurlijk staat de studieadviseur voor je klaar wanneer een negatief advies nadert om te overleggen wat je het beste kunt doen.
honours-/excellence program Radboud Honours Academy

Excellente studenten kunnen deelnemen aan een disciplinair of interdisciplinair programma in combinatie met het programma van het tweede en derde bachelorjaar.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
hbo-pBij instroom met een hbo-propedeuse kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Neem hiervoor contact op met de opleiding.
inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

63 studenten volgen deze opleiding
81% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
20442 studenten aan de Radboud Universiteit
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

OSK


Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

studenten
Q&A - Kunstgeschiedenis

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 Radboud Universiteit
Kunstgeschiedenis
star Keuzegids beste opleiding 2018  1e
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/6 Universiteit Leiden
Kunstgeschiedenis
€ 350 gemiddelde kamerhuur
44 eerstejaars
84% vrouw
? uur contacttijd/week
85% Nederlandstalig
15% Engelstalig
3/6 Universiteit Leiden
Arts, Media and Society (ENG)
€ 350 gemiddelde kamerhuur
44 eerstejaars
84% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/6 RUG
Kunstgeschiedenis
€ 303 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
83% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/6 UU
Kunstgeschiedenis
€ 336 gemiddelde kamerhuur
38 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/6 Amsterdam UVA
Kunstgeschiedenis
€ 424 gemiddelde kamerhuur
27 eerstejaars
77% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.34.2
inhoud3.83.8
docenten4.03.9
studiefaciliteiten3.63.4
studielast3.53.6
studiebegeleiding3.63.4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit is beoordeeld door 37 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.
bron: Radboud Universiteit 2019
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 4.2 4
aantal eerstejaars 16 45
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 79% 72%
diploma binnen 4 jaar 51% 46%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Een bachelor - én een master vormen samen een academische opleiding. Met het behalen van een universitair diploma laat je zien dat je over academisch werk- en denkniveau beschikt. Hiermee heb je na je studie diverse mogelijkheden op de arbeidsmarkt. In principe kun je na het behalen van je bachelor al de arbeidsmarkt op, maar veel functies vereisen een afgeronde masteropleiding. De meeste studenten kiezen er dan ook voor om na hun bachelor nog een master te volgen. 

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na je afstuderen ben je goed thuis in de wereld van de kunstgeschiedenis. Jouw kritische houding, communicatieve vaardigheden en je brede kennis van kunst en cultuur komen van pas in veel verschillende werkvelden. Onder meer bij de centrale, provinciale en gemeentelijke overheid, binnen een culturele organisatie of erfgoedinstelling, maar ook in de particuliere sector.
Onze afgestudeerden komen in uiteenlopende functies terecht op het gebied van kunst, cultuur, erfgoed, educatie en beleid. Veel van onze oud-studenten werken bijvoorbeeld als projectleider, journalist, onderzoeker, educatief medewerker, voorlichter of conservator.

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 1701gemiddeld bruto maandloon
36%kans op een vaste baan
19%kans op een voltijd baan
34%kans op een baan op niveau
31%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
67%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Radboud UniversiteitArt and Visual Culture researchgeen aanvullende eisen
UUArt History of the Low Countries research+ aanv. eisen
Amsterdam VUContemporary Art History+ aanv. eisen
Amsterdam VUDesign Cultures+ aanv. eisen
Universiteit LeidenArts and Culture+ aanv. eisen
Universiteit LeidenArts and Culture (Research) research+ aanv. eisen
Amsterdam UVAArt Studies researchgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenArt, Architecture and Interior before 1800+ aanv. eisen
Universiteit LeidenContemporary Art in a Global Perspective part-timegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenMuseums and Collections+ aanv. eisen
Universiteit LeidenAsian Studies (60EC)+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitCreative Industriesgeen aanvullende eisen
RUGDigital Humanitiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitEenjarige Educatieve Master Kunstgeschiedenis en Culturele en Kunstzinnige Vorming/Kunst Algemeen educational+ aanv. eisen
RUGEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
RUGEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUHeritage Studies full-time,part-time+ motivatiebrief
Amsterdam UVAHeritage Studies: Heritage and Memory Studies dual+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitHistorical, Literary and Cultural Studies research+ aanv. eisen
Tilburg UniversityJeugdliteratuur+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitKlassieke Cultuur+ aanvullende vakeisen
Tilburg UniversityKunst- en Cultuurwetenschappen+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitKunst- en Cultuurwetenschappengeen aanvullende eisen
Amsterdam VUArchitectuurgeschiedenis+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitKunstbeleid en Kunstbedrijfgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitKunstgeschiedenisgeen aanvullende eisen
RUGKunstgeschiedenisgeen aanvullende eisen
UUeducatie en communicatie educational+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Kunstgeschiedenis en culturele en kunstzinnige vorming/kunst algemeen part-time educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Kunstgeschiedenis en Culturele en kunstzinnige vorming educational+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenFilm and Photographic Studies+ aanv. eisen
Amsterdam VUCurating Art & Cultures+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
+ instaptoets
Tilburg UniversityOnline Culture+ aanv. eisen
Tilburg UniversityPhilosophy of Humanity and Culture+ 30 EC pre-master
RUGReligion and Cultural Heritage+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitTourism and Culturegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUVisual Arts, Media & Architecture research+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

(kunsthistorisch) beleidsmedewerker bij een gemeente
beheerder van museumcollecties (conservator)
docent van creatieve vakken op een hogeschool of in het voortgezet onderwijs
educatief medewerker of medewerker marketing/communicatie bij een culturele instelling
onderzoeker aan een universiteit of bij een onderzoeksinstelling
pr-medewerker of persvoorlichter
redacteur, recensent of journalist bij een krant, uitgeverij, vakblad of online media
reisbegeleider of organisator van culturele reizen
samensteller van tentoonstellingen of exposities
bron: StudieData

Contact

Onderwijsmarketing
E: studievoorlichting@ru.nl
T: (024) 361 23 45 (optie 2
Drs. Esther Scheepers

Studieadviseur

E: studieadviseurkg@let.ru.nl
T: (024) 361 16 77
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite