Theologie

Radboud Universiteit

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De opleiding Theologie in Nijmegen combineert kennis van heilige teksten en de praktijken van de christelijke traditie met aandacht voor actuele thema's als rechtvaardigheid, identiteit en zingeving.

Welke betekenis heeft het christelijk geloof anno nu? Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet je enerzijds kennis hebben van het christendom, anderzijds is diepgaand inzicht in de samenleving van groot belang. De opleiding Theologie in Nijmegen combineert kennis van heilige teksten, historische sleutelfiguren en de praktijken van de christelijke traditie met aandacht voor actuele thema's als rechtvaardigheid, duurzaamheid, wereldvrede, identiteit en zingeving. In welke mate leveren hedendaagse maatschappelijke debatten nieuwe inzichten op met betrekking tot de christelijke boodschap? En in

Tijdens de opleiding Theologie staat de verhouding tussen geloof en samenleving centraal. Om de bijbel goed te kunnen begrijpen leer je Grieks en Hebreeuws. Je verdiept je in de geschiedenis, ontwikkelingen en achtergronden van kerk en theologie. Je krijgt inzicht in de christelijke dogmatiek, ethiek, spiritualiteit en de pastorale zorg. Daarnaast staan hedendaagse vragen rond zingeving, lijden, dood, rechtvaardigheid, vrede, menslievendheid en respect voor al wat leeft centraal.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieNijmegen
diplomaBA Theologie
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56109
heeft geen numerus fixus
heeft een honours programma
theologie

Waarom aan de Radboud Universiteit?

Theologie in Nijmegen is een opleiding met wetenschappelijke diepgang, waarbij de verhouding tussen christelijk geloof en de vragen van de moderne samenleving centraal staan.
Theologie aan de Radboud Universiteit staat bekend om haar open en gemoedelijke sfeer. Je kunt rekenen op persoonlijke en intensieve begeleiding. Het onderwijs vindt plaats in kleine groepen, zodat er veel ruimte is voor gesprek, discussie en reflectie. Dit trekt een breed scala aan studenten met verschillende religieuze en

Open dagen en meeloopdagen

Open dag Nijmegen
Wil je je oriënteren op een studie na het vwo? Op de Open dag krijg je alle informatie over de Radboud Universiteit en over alles wat met studeren te maken heeft: wonen, studentenleven, cultuur, sport en studentenverenigingen. En alle opleidingen presenteren zich in aparte voorlichtingsrondes.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwIn de bachelor kan de educatieve minor gevolgd worden. Daarmee leert je levensbeschouwing/godsdienst doceren in de onderbouw van het middelbaar onderwijs. Hiermee behaal je de 2egraads lerarenbevoegdheid.
1e jaar In de propedeuse, het 1e jaar van de bachelor, maak je kennis met alle vakgebieden van de theologie. Je leert Hebreeuws en maakt kennis met ethiek, exegese, dogmatiek, fundamentele theologie en pastoraaltheologie. In de vakken 'Wereldgodsdiensten' en 'Geschiedenis van de filosofie' zoek je de verbreding op. Ook zijn er in het eerste jaar begeleidingsvakken, waarin je aan de hand van actuele casussen leert hoe je een wetenschappelijk onderzoek uitvoert.
periode
Dogmatiek
Exegese Oude en Nieuwe Testament
Exegese Oude Testament
Fundamentele theologie
Geschiedenis van de filosofie
Geschiedenis van kerk en theologie
Hebreeuws
Hedendaags christendom
Pastoraaltheologie
Wereldgodsdiensten
Theologische ethiek
2e jaar In het tweede jaar ga je verder in op de inleidingen uit de propedeuse. Je krijgt het vak spiritualiteit, missiologie, liturgiewetenschap en exegese Nieuwe Testament. Daarnaast leer je Grieks.
periode
Grieks
3e jaar In het derde jaar volg je het vak Kerkelijk Recht, waarin je je bezig houdt met wetten en regels van de kerk. Ook krijg je een vervolg op Theologische Ethiek en op Pastoraaltheologie. Daarnaast volg je het vak Geesteswetenschappen en Samenleving, waarin je je voorbereidt op wat je wilt doen na je studie. Ook in het derde jaar is er vrije ruimte waarin je zelf vakken kiest. Je sluit het jaar af met het bachelorwerkstuk over een onderwerp naar keuze.
periode
Geesteswetenschappen en Samenleving

minors

minor Theologie en maatschappelijk engagement

Verdiepingsminor (15 EC). Tal van mensen zijn actief om vorm te geven aan engagement. Een theologische herbezinning kan de realisatie van een rijker, dieper en waardiger mens-zijn mede gestalte geven.

De module 'Spiritualiteit en engagement' ( FTR-THMI204) gaat over de oude praktijk van onderscheiding (discerning) en hoe deze praktijk in de maatschappelijke sectoren ondernemers-schap, educatie, zorg en kunst kan worden toegepast.

Rechtvaardigheid is een sleutelbegrip in de oud- en nieuwtestamentische ethiek en in de wijsgerige en theologische traditie. De module 'Sociale rechtvaardigheid' ( FTR-THMI203) behandelt de Bijbelse, traditionele en hedendaagse concepten van rechtvaardigheid en hoe deze concepten op verschillende maatschappelijke domeinen toegepast kunnen worden?

De module 'Schrift, leiderschap en engagement' (FTR-THMI202) onderzoekt de rol van leiderschap. Bestaat er zoiets als een christelijke leider en wat kan zo'n leider voor de maatschappij betekenen? Op basis van christelijke bronteksten worden de antwoorden gezocht.

Onderwijs

taal van onderwijs80% nl
20% en
onderwijsopzet50% zelfstudie
40% theorie
10% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
De opleiding heeft relaties met universiteiten op alle continenten.
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honoursprogramma voor excellente studenten

De Radboud Universiteit Nijmegen biedt getalenteerde studenten de kans om naast hun reguliere opleiding een extra, uitdagend en hoogwaardig academisch programma te volgen.

Mogelijke projecten in het kader van het honoursprogramma zijn: een archeologische tentoonstelling opzetten met ruime aandacht voor materiële en tekstuele cultuur, gecombineerd met een studieverblijf aan Tel Aviv University waar Prof. Israel Finkelstein, een vooraanstaand archeoloog, onderwijs geeft. Of een project ontwerpen over Darwin en het moderne onderzoek van het boek Genesis. Of de bijbel bestuderen in de kunst en dit koppelen aan een verblijf aan de Universiteit van Sheffield waar experts over dit thema onderwijs geven.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2019
aanmelding deadline : 1 september 2019
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
inbegrepen in collegegeld
registration fee
certificate
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

20 studenten volgen deze opleiding
65% daarvan is vrouw
1 eerstejaars gestart in 2017
100% daarvan is vrouw
19367 studenten aan de Radboud Universiteit
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

AWAZ
Awaz is sinds 2004 de faculteitsvereniging van theologie, religiestudies en islam & Arabisch, voortgekomen uit de theologie-faculteitsvereniging Junia.
De naam betekent in verschillende landen: geluid, gerucht, muziek en dat wat gaande is. Haar naam staat symbool voor een vereniging die actief wil zijn onder studenten en medewerkers en duidt in één woord aan wat zij als haar kerntaak beschouwt namelijk: "Door middel van studiegerelateerde en niet studiegerelateerde activiteiten fungeren als bindende factor tussen studenten en medewerkers zowel binnen de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen als daarbuiten."

De vereniging heeft verschillende gezellige activiteiten, waaronder de maandelijkse borrel, lezingen, stedentrips, studiereizen (in het verleden onder andere naar Israël, Syrië en Senegal) en andere leuke activiteiten.

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Eva Martens

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/5 Radboud Universiteit
Theologie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
2/5 Rijksuniversiteit
Theologie
star Keuzegids topopleiding 2016
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4.5/5 studenttevredenheid
7 eerstejaars
42% vrouw
12 uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
3/5 Theologische Universitei
Theologie
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
4/5 Theologische Universitei
Theologie
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
5/5 Tilburg University
Theologie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
4.3/5 studenttevredenheid
20 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Theologie aan de Radboud Universiteit is beoordeeld door 40 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met uit 5.
bron: Radboud Universiteit
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid
aantal eerstejaars 9 11
ervaren contacttijd per week 12-18
doorstroom naar tweede jaar 73%
diploma binnen 4 jaar 24% 52%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
Na het afstuderen in de bachelor kun je ervoor kiezen om op zoek te gaan naar een baan. Ook kun je doorstuderen in een masteropleiding, bijvoorbeeld de Engelstalige master Theology (1 of 3 jaar) of de master Religiewetenschappen (1 jaar) aan de Radboud Universiteit.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Theologen komen na hun studie in heel uiteenlopende branches terecht. Theologen worden geroemd om hun grote academische kennis en brede inzetbaarheid. In de media, politiek en het bedrijfsleven vind je theologen. Een deel van de afgestudeerden is werkzaam binnen kerkgemeenten, bijvoorbeeld als pastoraal werker. Ook docent levensbeschouwing/godsdienst, geestelijk verzorger, onderzoeker of beleidsmedewerker zijn veel voorkomende banen.
huidige arbeidsmarkt

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityAccountancy+ aanv. eisen
Tilburg UniversityChristianity and Society (Master Theologie & Religiewetenschappen) part-timegeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitDigital Humanitiesgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
RijksuniversiteitEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityFinance+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitGeestelijke verzorginggeen aanvullende eisen
UtrechtHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityInformation Management+ aanv. eisen
Wageningen UniversityInternational Development Studies+ aanv. eisen
UtrechtLeraar VHO godsdienst/levensbeschouwing full-time,part-time educational+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Godsdienst en levensbeschouwing part-time educational+ 60 EC pre-master
UvALerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing part-time educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam VUMaster Educatie in de mens- en maatschappijwetenschappengeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitReligie en beleidgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitReligiestudiesgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitReligion and Cultural Heritage+ aanv. eisen
RijksuniversiteitReligion, Health and Wellbeing+ motivatiebrief
Universiteit LeidenReligious Studies+ aanv. eisen
Tilburg UniversityStrategic Management+ aanv. eisen
Tilburg UniversitySupply Chain Management+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitTheologiegeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitTheologie & Religiewetenschappen research+ aanv. eisen
RijksuniversiteitTheologie & Religiewetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitTheologygeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBuilding Interreligious Relations+ aanv. eisen
Amsterdam VUExploring a Disciplinegeen aanvullende eisen
Amsterdam VULeadership+ motivatiebrief
Amsterdam VUPeace, Trauma and Religion+ motivatiebrief
Amsterdam VUPredikantsopleidinggeen aanvullende eisen
Amsterdam VUSpiritual Care+ aanv. eisen
Tilburg UniversityUniversitaire Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing part-timegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bron: StudieData

Contact

Lisa Hilderink

studievoorlichter

E: l.hilderink@ftr.ru.nl
T: 0243612476
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite