Faculteit der Managementwetenschappen

In onze faculteit verbinden medewerkers wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in uitdagende programma's op het gebied van bestuurskunde, bedrijfskunde, economie en bedrijfseconomie, geografie, milieu, planologie en politicologie.

Een rijke en inspirerende mix van vakgebieden met een grote maatschappelijke betekenis. Die betekenis wordt zichtbaar in bijdragen aan actuele debatten, bijvoorbeeld over het functioneren van financiƫle toezichthouders, de wijze waarop bedrijven inspelen op de behoefte aan een duurzame ontwikkeling, de sociale en economische gevolgen van de dalende bevolking in krimpgebieden, de rol van provincies bij verdergaande decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten, de gevolgen van populisme op sociaal-cultureel beleid of het functioneren van nieuwe vormen van marktwerking zoals bijvoorbeeld in de gezondheidszorg.

Dit is slechts een fractie van de keur aan thema's die in het facultaire onderzoek en onze Bachelor- en Master programma's aan de orde komen en waar studenten in eigen onderzoek mee aan de slag gaan. De uitstekende opname van onze afgestudeerden op de arbeidsmarkt illustreert onze inzet om goede academisch professionals op te leiden. Nadrukkelijk kiezen we daarbij, aansluitend op de behoefte van de Nederlandse arbeidsmarkt, voor een internationaal perspectief, o.a. door het aantrekken van buitenlandse onderzoekers en docenten, aanbod van (naast Nederlandstalig) ook geheel Engelstalig Bachelor- en Masteronderwijs en het scheppen van de mogelijkheden voor studenten om deels in het buitenland te studeren.

De onderwijsprogramma's van de Faculteit der Managementwetenschappen worden al jaren gewaardeerd om de aandacht voor kwaliteit, studentbegeleiding, de toegankelijkheid van docenten en het waar mogelijk bieden van onderwijs in kleine groepen. Voor een stimulerende studieomgeving is ook een actieve inzet en betrokkenheid van studenten nodig. Die houding verwachten we dan ook van diegenen die hier gaan studeren.

Ondersteund door een mooie campus, vrijwel in het hart van de studentenstad Nijmegen,staat de Faculteit der Managementwetenschappen klaar om met u te werken aan een boeiende studietijd!

studentaantallen

man: 2480 vrouw: 1541

Contact

E :nsm@fm.ru.nl
T : 024-3612381
W : http://www.ru.nl/fm/over_de_faculteit/faculteit/

bezoekadres

Faculteit der Managementwetenschappen
Thomas van Aquinostraat 5
6525 GD Nijmegen

postadres

Faculteit der Managementwetenschappen