Sociologie

Universiteit Utrecht

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Als socioloog probeer je kennis en inzicht te krijgen in de verbanden die mensen met elkaar hebben als ze met elkaar samenleven en hoe je mogelijke problemen met verstandig beleid kunt oplossen.

open_in_newwebsite

locatieUtrecht
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56601
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
De driejarige opleiding sociologie bestaat uit twee delen: de major en de profileringsruimte. De major is de hoofdrichting en beslaat driekwart van je studie. De profileringsruimte kun je vrij invullen naar eigen ambitie en interesse.

In het eerste jaar maak je grondig kennis met sociologische hoofdvragen, theoretische tradities, methoden van onderzoek en toepassingen in beleid en praktijk. In het tweede en derde jaar zijn er, naast de verplichte vakken, volop keuzemogelijkheden binnen de opleiding sociologie en bij andere opleidingen. Je verdiept je in maatschappelijke problemen en sociologische vragen. Bijzondere aandacht schenk je aan de beantwoording van beleidsvragen met behulp van sociaalwetenschappelijk onderzoek. Je sluit de bachelorfase af met een zelfstandig onderzoek.

Sociologen solliciteren met succes: bijna alle afgestudeerden hebben binnen een jaar een baan op academisch of hbo-niveau. Beleidssociologen tref je aan bij adviesbureaus, de gezondheidszorg, het onderwijs, ministeries, gemeenten en partijburo's van politieke partijen. De onderzoekers werken vooral bij instellingen zoals het CBS en het SCP, universiteiten en onderwijsinstellingen.
Sociologie studeren? Utrecht!
de studiekeuzecheck

Waarom aan de UU?

awardElsevier beste opleiding
2015
Je kunt veel verwachten van de bacheloropleiding sociologie in Utrecht. Veel keuzeruimte, persoonlijke begeleiding, moderne voorzieningen en aandacht voor academische vaardigheden. De opleiding is uniek in Nederland door het tweeledige profiel dat zij studenten biedt: het profiel van sociologisch onderzoeker en beleidssocioloog.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar Jaar 1: stevige basis voor je verdere studie. Het geeft een brede oriëntatie op de sociologie. Je maakt grondig kennis met sociologische hoofdvragen, theoretische tradities, methoden van onderzoek en toepassingen in beleid. Je voert een klein onderzoek uit waarbij je kennis maakt met alle fases van sociaalwetenschappelijk onderzoek.
periode
1234
Sociale problemen
7.5 EC
Methoden, Technieken en Statistiek 1
7.5 EC
Inleiding sociologie
7.5 EC
Introductie gedragswetenschappen aangeraden vak
7.5 EC
Leeronderzoek oriëntatiefase: Sociale ongelijkheid
7.5 EC
Methoden, Technieken en Statistiek 2 voor sociologen
7.5 EC
Leeronderzoek Sociale ongelijkheid
7.5 EC
Sociale Sturing van Nederland
7.5 EC
2e jaar Jaar 2: volop keuzemogelijkheden. In het tweede jaar zijn er, naast de verplichte vakken, volop keuzemogelijkheden binnen de opleiding sociologie en bij andere opleidingen. Hierbij kun je kiezen voor onderwerpen die je persoonlijk interesseren. Je verdiept je verder in maatschappelijke problemen en sociologische vragen. Ook studeren in het buitenland behoort tot de mogelijkheden.
periode
1234
Models for the Analysis of Social Interaction
Profileringsruimte
Rejecting Minorities: an interdisciplinary perspective on intergroup relations
Sociale stand van Nederland: sociale vraagstukken en sociaal beleid
Policy and Evaluation Research
Practicum data-analyse
Profileringsruimte
Bachelorstage
Migranten en integratie
Profileringsruimte
Sociology of organisations
Bachelorstage
Familiesociologie: trends, theorie en kwantitatief onderzoek
Profileringsruimte
Uitwisseling Keulen / Mannheim
3e jaar Jaar 3: vrije opzet en bachelorproject. Ook het derde jaar is vrij van opzet. Je traint opnieuw je onderzoeksvaardigheden, je vaardigheden bij het evalueren van beleid en je verdiept je verder in theorie en onderzoek binnen je eigen interessegebieden. Je sluit de bachelorfase af met een bachelorproject waarbij je zelfstandig een onderzoek opzet en uitvoert op een deelterrein van de sociologie. Hierover schrijf je een wetenschappelijk verslag.
periode
1234
Bachelorstage
Criminal Behaviour during the Life Course
Profileringsruimte
Theory Constructing and Statistical Modelling
Bachelorstage
Conducting a Survey
Practicum: Models of Measurement in Sociological Research
Profileringsruimte
Bachelorproject sociologie
Bachelorstage
Doing a Qualitative Research Project
Profileringsruimte
Social Networks in Theory and Empirical Research
Bachelorproject sociologie
Bachelorstage
Profileringsruimte

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet30% zelfstudie
45% theorie
25% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, excursie, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, individuele opdracht, practicum, zelfstudie
docenten
Door het kleinschalige karakter van de opleiding bestaan er uitstekende contacten tussen docenten en studenten.
studielast
Je hebt gemiddeld 12-18 contacturen per week, daarnaast bereid je je voor op de colleges en werkgroepen door hetlezen van literatuur en het maken van opdrachten. Wij verwachten van studenten een actieve werkhouding.
exchange programs
  • Universiteit Keulen/Mannheim Keulen/Mannheim - Duitsland
    Voor studenten uit Utrecht in het 2e bachelor jaar bestaat de mogelijkheid gedurende 6 weken aan een van de genoemde Duitse universiteiten cursussen te volgen.
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honours College Sociale Wetenschappen

Meer uit je studie halen? Werken aan je talenten en ambities? Het Honours College Sociale Wetenschappen biedt studenten extra uitdaging. Meer informatie vind je op www.uu.nl/sw/honours.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
wettelijk tarief : € 2143 (€1072 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 8984

toelaatbare profielen
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar
hbo-pBij een hbo-propedeuse geldt de extra eis dat je minimaal een havodiploma hebt met wiskunde A (of B), met als eindexamencijfer een 6 of hoger.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
336kamerhuur in Utrechtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1204totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

239 studenten volgen deze opleiding
60% daarvan is vrouw
44 eerstejaars gestart in 2017
52% daarvan is vrouw
30945 studenten aan de Universiteit Utrecht
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Usocia
Studievereniging Sociologie

Op kamers in Utrecht

66691studenten studerend
31446studenten woonachtig   
€ 336gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
18 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/8 UU
Sociologie
star Elsevier
€ 336 gemiddelde kamerhuur
44 eerstejaars
52% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/8 Erasmus
Sociologie
€ 342 gemiddelde kamerhuur
53 eerstejaars
60% vrouw
? uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
3/8 RUG
Sociologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
41 eerstejaars
73% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
4/8 Radboud Universiteit
Sociologie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
28 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
5/8 Amsterdam UVA
Sociology
€ 424 gemiddelde kamerhuur
30 eerstejaars
76% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/8 Amsterdam UVA
Sociologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
30 eerstejaars
76% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/8 Tilburg University
Sociologie
€ 253 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
79% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
8/8 Amsterdam VU
Sociologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
6 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.04.1
inhoud3.83.9
docenten3.63.8
studiefaciliteiten3.73.6
studielast3.63.7
studiebegeleiding3.63.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Sociologie aan de Universiteit Utrecht is beoordeeld door 115 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.
bron: Universiteit Utrecht 2019
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 4.1 4.1
aantal eerstejaars 76 53
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 73% 69%
diploma binnen 4 jaar 48% 52%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
De meeste van onze afgestudeerde studenten kiezen ervoor om een aansluitende master te volgen. Bijvoorbeeld het praktijkgericht programma Sociology: Contemporary Social Problems (www.uu.nl/masters/en/sociology-contemporary-social-problems) of de tweejarige Engelstalige master Sociology and Social Research (www.uu.nl/masters/en/sociology-and-social-research).

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Sociologen solliciteren met succes: bijna alle afgestudeerden hebben binnen een jaar een baan op academisch of hbo-niveau. Beleidssociologen tref je aan bij adviesbureaus, de gezondheidszorg, het onderwijs, ministeries, gemeenten en partijburo's van politieke partijen. Sommige afgestudeerden beginnen een eigen adviesburo. De onderzoekers werken vooral bij instellingen zoals het CBS en het SCP, universiteiten en onderwijsinstellingen. Sommige sociologen beginnen een eigen onderzoeksburo.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 1967gemiddeld bruto maandloon
50%kans op een vaste baan
20%kans op een voltijd baan
38%kans op een baan op niveau
34%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
62%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenAfrican Studies+ aanv. eisen
Amsterdam VUDesign Cultures+ motivatiebrief
RUGBehavioural and Social Sciences research+ aanv. eisen
Amsterdam VUBeleid, communicatie en organisatie+ aanvullende vakeisen
Amsterdam UVAChild Development and Education (research MSc) research+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
+ cijfergemiddelde
Amsterdam VUJournalistiek+ 30 EC pre-master
Wageningen UniversityCommunication, Health and Life Sciences+ aanv. eisen
Amsterdam VUCriminologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
UUSociocultural Transformation researchgeen aanvullende eisen
RUGCultural Geographygeen aanvullende eisen
Amsterdam VUCulture, Organization and Managementgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityData Science and Society+ aanv. eisen
Universiteit TwenteEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
RUGEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen - Maatschappijleer full-time,part-time,dual educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUEnvironment & Resource Managementgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitEnvironment and Society studies+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityEthiek van Bedrijf en Organisatie+ 30 EC pre-master
RUGEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
RUGEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityFilosofie part-time+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitFilosofie van de gedragswetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
ErasmusGlobal Business & Sustainability+ basiskennis
Amsterdam VUGlobal Health (Research Master) research+ aanv. eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
ErasmusHuman Resource Management+ basiskennis
TU DelftIndustrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden+ aanv. eisen
Amsterdam VUInternational Crimes, Conflict and Criminology+ aanv. eisen
Wageningen UniversityInternational Development Studies+ aanv. eisen
Tilburg UniversityLabour Law and Employment Relationsgeen aanvullende eisen
Amsterdam VULaw and Politics of International Security+ aanv. eisen
UULeraar VHO godsdienst/levensbeschouwing full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Godsdienst en levensbeschouwing part-time educational+ aanv. eisen
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen dual educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ 60 EC pre-master
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ aanv. eisen
Amsterdam VUMaster Educatie in de mens- en maatschappijwetenschappengeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAOnderwijswetenschappen part-timegeen aanvullende eisen
ErasmusOrganisational Change and Consulting+ basiskennis
Tilburg UniversityOrganization Studies+ aanv. eisen
Amsterdam VUOnderwijs en Innovatie+ aanv. eisen
Amsterdam VUOrthopedagogiek+ aanvullende vakeisen
Tilburg UniversityPhilosophy of Contemporary Challenges+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityPhilosophy of Humanity and Culture+ 30 EC pre-master
RUGPopulation Studiesgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityPublic Administration, Economics and Law+ aanv. eisen
RUGReligion and Pluralism, Ancient & Modern+ aanv. eisen
RUGResearch Master in Economics and Business researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUSocial and Cultural Anthropologygeen aanvullende eisen
RUGSociologie+ aanv. eisen
Amsterdam VUSociologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversitySociologygeen aanvullende eisen
UUContemporary Social Problemsgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityStrategic Management+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversitySupply Chain Management+ 30 EC pre-master
RUGTheologie & Religiewetenschappen research+ aanv. eisen
RUGTheologie & Religiewetenschappengeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityWork, Health and Careergeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beleidsadviseur op diverse terreinen.
eigenaar advies- of onderzoeksbureau.
onderzoeker non-profit en profit sector.
organisatie-adviseur.
wetenschappelijk onderzoeker.
bron: StudieData

Contact

Studie-informatiepunt FSW
E: stip.fsw@uu.nl
T: +31 30 253 49 49
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite