Rechtsgeleerdheid

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Verdiep je in de rechtspraak en ontwikkel een visie als jurist!

Recht en onrecht kom je overal om je heen tegen. Als jurist sta je niet gelijk met je oordeel klaar, maar onderzoek je alle opties die er zijn, en bekijk je situaties genuanceerd om er een gedegen oordeel over te kunnen vormen. Ben je maatschappelijk geïnteresseerd, kritisch, nieuwsgierig en vind je het leuk om lastige kwesties tot op de bodem uit te zoeken? Ben je objectief, kun je goed analyseren, doordenken en afwegen en heb je iets met de Nederlandse taal? Dan is Rechtsgeleerdheid aan de VU de juiste opleiding voor jou!

Tijdens deze opleiding sta je midden in de maatschappij: docenten zoeken nadrukkelijk de verbinding met actuele vraagstukken en het facultaire onderzoek. Vanuit het VU-brede onderzoeksthema Governance for Society denk je na over de toekomst van de samenleving en verbind je jouw vakgebied met andere specialismen. Je bereidt je ook voor op je eigen toekomst via praktijkopdrachten en scripties. Bovendien delen docenten hun ervaring uit de beroepspraktijk met je. Zo word je uitstekend voorbereid voor de volgende stap, of dat nu een VU-master is of de start van je loopbaan als jurist.
open_in_newwebsite

printprint

locatieAmsterdam
diplomaLLB Rechtsgeleerdheid
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code50700
heeft geen numerus fixus
heeft een honours programma

Open dagen en meeloopdagen

VU Bachelordag Amsterdam
Een grote Bachelordag waar alle opleidingen zich tegelijkertijd presenteren. Door het jaar heen kun je ook komen Proefstuderen bij een opleiding van jouw keuze.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
Deze bacheloropleiding geeft je in 3 jaar tijd een stevige juridische basis.
Elk studiejaar bestaat uit 6 periodes waarin je onderwijs in hoorcolleges en werkgroepen volgt. Je onderzoekt aan de hand van wetenschappelijke begrippen hoe het recht wordt toegepast en je bekwaamt je in de broodnodige juridische en academische vaardigheden. Je leert - onder meer - hoe je relevante wetgeving kunt vinden en hoe je een wetenschappelijk paper schrijft. Het pleiten komt aan bod en tijdens de werkgroepen leer je discussiëren en argumenteren.

Contacturen: 14 in het eerste jaar, 12 contacturen in het tweede en derde jaar
Zelfstudie voltijd: ± 28

1e jaar Je krijgt inleidende vakken in het strafrecht, staats- en bestuursrecht, privaatrecht en Europees recht en je begint met het aanleren van juridische vaardigheden, zoals het opzoeken en selecteren van juridische literatuur en rechterlijke uitspraken. Je reflecteert op het recht door middel van een vak als rechtsgeschiedenis. Dit eerste jaar is gezamenlijk met de opleiding Notarieel recht.
periode
Contractenrecht
Juridische vaardigheden (academische kern)
Materieel Strafrecht
Beginselen bestuursrecht
Beginselen Europees recht
Beginselen Staatsrecht
Beginselen Strafrecht
Encyclopedie der rechtswetenschap I
Inleiding goederenrecht
Inleiding in de rechtswetenschappen
Inleiding verbintenissenrecht
Juridische vaardigheden
Rechtsgeschiedenis
2e jaar Je doet verplichte vakken, als vervolg op de basisvakken uit het eerste jaar. Je verdiept je bijvoorbeeld in strafrecht, contractenrecht, sociaal recht en goederenrecht. In totaal volg je 10 vakken.
3e jaar In het eerste semester volg je een naar eigen keuze in te vullen minor. Je kunt twee minorprofielen aan de VU-rechtenfaculteit volgen, maar ook kiezen voor een minor aan een andere faculteit of universiteit of in het buitenland. In de tweede helft van het derde jaar scherp je je juridische vaardigheden verder aan onder meer met het vak Pleitoefening. Je sluit dit jaar af met een bachelorscriptie.

Onderwijs

taal van onderwijs90% nl
10% en
onderwijsopzet65% zelfstudie
20% theorie
15% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, excursie, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, zelfstudie
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden
  • minimaal 60 EC in de eerste 24 maanden
honours-/excellence program VU Honours Programme

Het Honoursprogramma is bedoeld voor ambitieuze studenten die gemiddeld een 7,5 staan en gemotiveerd zijn om 30 punten aan extra vakken te volgen in het tweede en derde jaar van hun opleiding.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
aanmelding deadline : 1 mei 2018
wettelijk tarief : € 2060
toelaatbare profielen
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
hbo-pToelaatbaar met deelcertificaat Nederlands op 6 vwo-niveau.
Hbo-propedeuse Rechten is toelaatbaar zonder aanvullende eisen.
inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2012
?% daarvan is vrouw
22357 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
57% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

studievereniging

Qui Bene Distinguit Bene Docet, Q.B.D.B.D.


Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Willemijn Pieters

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/17 Amsterdam VU
Rechtsgeleerdheid
€ 424 gemiddelde kamerhuur
4/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
2/17 Erasmus
Rechtsgeleerdheid
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/17 Universiteit Leiden
Rechtsgeleerdheid
€ 350 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/17 Rijksuniversiteit
Nederlands recht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/17 Rijksuniversiteit
Rechtsgeleerdheid
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/17 Rijksuniversiteit
Fiscaal Recht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/17 Rijksuniversiteit
Notarieel recht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/17 Rijksuniversiteit
Internationaal en Europees recht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
9/17 Rijksuniversiteit
Juridische Bestuurskunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/17 Rijksuniversiteit
IT recht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/17 Radboud Universiteit
Recht & Economie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/17 Radboud Universiteit
Rechtsgeleerdheid
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/17 Maastricht University
Rechtsgeleerdheid
€ 308 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
188 eerstejaars
61% vrouw
6-12 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/17 Utrecht
Utrecht Law College
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/17 Utrecht
Rechtsgeleerdheid
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
16/17 UvA
Rechtsgeleerdheid
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
17/17 Tilburg University
Rechtsgeleerdheid
€ 253 gemiddelde kamerhuur
4/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Rechtsgeleerdheid
Notarieel recht
bekijk

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.94.0
inhoud3.63.7
docenten3.53.8
studiefaciliteiten3.62.8
studielast3.33.3
studiebegeleiding3.42.7

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 259 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.
bron: Vrije Universiteit Amsterdam
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4 4.1
aantal eerstejaars 292 424
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 64% 68%
diploma binnen 4 jaar
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
Als afgestudeerd jurist ben je breed opgeleid.
Je hebt kennisgemaakt met alle basisgebieden van het recht en draagt de titel Bachelor of Laws (LLB). Veel Bachelors kiezen voor een verdiepende master aan de VU, waardoor ze hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Kies jij ook voor een master, dan kun je straks bouwen aan een carrière als advocaat, rechter of officier van justitie. Je kunt ook terecht in de politiek of bij tal van maatschappelijke organisaties waar bijvoorbeeld jouw argumentatie- en procesbegeleidingstalent van grote meerwaarde kan zijn.

Alle voor jou interessante masters vind je op www.rechten.vu.nl/masters

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Veel afgestudeerde juristen komen terecht in een typisch juridisch beroep: rechter, advocaat, bedrijfsjurist of juridisch adviseur. Maar er zijn veel meer mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan functies als journalist, wetenschapper, docent, beleidsmedewerker bij een gemeente of provincie of juridisch medewerker bij een ministerie, in de politiek of bij maatschappelijke organisaties.

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2389gemiddeld bruto maandloon
63%kans op een vaste baan
5%kans op een voltijd baan
55%kans op een baan op niveau
49%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
77%is tevreden over de studiekeuze

vergeleken met andere studies

zoektijd baanslecht
salaris na 1,5 jaar goed
kans op een vaste baan zeer slecht
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
ErasmusAansprakelijkheid en Verzekering+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
RijksuniversiteitArbeidsrecht+ aanv. eisen
ErasmusArbeidsrecht+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
UvAArbeidsrecht part-timegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenArbeidsrecht+ aanv. eisen
UvAArbeid en onderneminggeen aanvullende eisen
ErasmusBusiness Administration+ basiskennis
ErasmusCommercial Lawgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenCrisis and Security Management+ aanv. eisen
RijksuniversiteitEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
UtrechtEuropean Lawgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenEuropean Law+ aanv. eisen
Maastricht UniversityEuropean Law School+ instaptoets
UvAEuropean Private Lawgeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteEuropean Studiesgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitEuropese Studies+ aanv. eisen
ErasmusFinancieel Rechtgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityFiscaal Recht+ aanvullende vakeisen
Amsterdam VUFiscaal Recht+ aanv. eisen
Tilburg UniversityFiscaal Recht+ aanv. eisen
RijksuniversiteitFiscaal Recht full-time,part-time,dual+ aanv. eisen
UvAInternationaal en Europees belastingrechtgeen aanvullende eisen
UvANederlands belastingrechtgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityFood Safetygeen aanvullende eisen
UtrechtGlobal Criminologygeen aanvullende eisen
ErasmusHealth Economics, Policy & Lawgeen aanvullende eisen
UvAInformatierecht+ aanv. eisen
UtrechtInternationaal publiekrechtgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityInternational and European Law+ aanv. eisen
UvAEuropean Union Lawgeen aanvullende eisen
UvAInternational Trade and Investment Lawgeen aanvullende eisen
UvAPublic International Lawgeen aanvullende eisen
UtrechtPublic International Lawgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPublic International Law+ aanv. eisen
Tilburg UniversityInternational Business Lawgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityInternational Business Tax Law (track van International Business Taxation)geen aanvullende eisen
Amsterdam VUInternational Crimes & Criminology+ aanv. eisen
Amsterdam VULaw and Politics of International Security+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Tilburg UniversityLaw and Technologygeen aanvullende eisen
Amsterdam VUInternational Migration and Refugee Lawgeen aanvullende eisen
UtrechtLegal Research researchgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in maatschappijleer en maatschappijwetenschappen dual educational+ 90 EC pre-master
Universiteit LeidenManagement van de publieke sector+ aanv. eisen
Tilburg UniversityMaster of Labour Law and Employment Relationsgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitMaster Rechtswetenschappelijk Onderzoek research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitNederland-Duitsland Studies+ aanv. eisen
UtrechtNotarieel rechtgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUNotarieel recht full-time,part-time+ aanvullende vakeisen
UtrechtOnderneming en Rechtgeen aanvullende eisen
ErasmusOndernemingsrechtgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitOndernemingsrecht+ aanv. eisen
Tilburg UniversityOndernemingsrecht+ 12 EC pre-master
Amsterdam VUOndernemingsrecht aan de Zuidas+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Amsterdam VUPhilosophy of Law and Governancegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitPolitiek en Parlementgeen aanvullende eisen
UtrechtPrivaatrechtgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitPrivaatrecht+ aanv. eisen
UvACommerciële rechtspraktijkgeen aanvullende eisen
Universiteit TwentePublic Administrationgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPublic Administration+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomics and Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenInternational and European Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLinking Politics and Policy+ aanv. eisen
UvAPublic International Law (research LLM) researchgeen aanvullende eisen
UvAGezondheidsrecht part-timegeen aanvullende eisen
UvAStrafrechtgeen aanvullende eisen
UtrechtStrafrechtgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitStrafrecht+ aanv. eisen
RijksuniversiteitRecht en ICT+ aanv. eisen
ErasmusRecht van de Gezondheidszorggeen aanvullende eisen
ErasmusRechtsgeleerdheidgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenRechtsgeleerdheid+ aanv. eisen
Tilburg UniversityRechtsgeleerdheidgeen aanvullende eisen
Amsterdam VURechtsgeleerdheid full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityResearch Master in Law research+ instaptoets
RijksuniversiteitStaats- en bestuursrecht+ aanv. eisen
UtrechtStaats- en bestuursrechtgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityStrategic Management+ aanv. eisen
Tilburg UniversitySupply Chain Management+ aanv. eisen
RijksuniversiteitTogamastergeen aanvullende eisen
ErasmusTogamaster+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
Tilburg UniversityVictimology and Criminal Justice+ aanvullende vakeisen
Radboud UniversiteitWijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bron: StudieData