Leraar Basisonderwijs

Avans Hogeschool

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De hbo-opleiding Leraar Basisonderwijs – ook wel Pabo genoemd – leidt je op om voor de klas te staan als leraar bij een basisschool. Na de Pabo-opleiding geef je les aan kinderen van 4 tot 12 jaar.

open_in_newwebsite

locatieBreda
diplomaB Ed
typeeducational, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34808
Bij de Pabo-opleiding in Breda ontwikkel je pedagogische en didactische vaardigheden. Je merkt dat lesgeven niet alleen in de klas gebeurt. Je maakt lessen levendiger door de omgeving te gebruiken, met een bezoek aan het oude stadscentrum voor je les geschiedenis. Of een excursie langs de sloot voor de les natuuronderwijs. Als leraar basisonderwijs is elke dag anders.

Je leert hoe je boeiende lessen geeft aan kinderen met verschillende karakters, uit diverse werelden en van uiteenlopende niveaus. Je leert leerprogramma's te ontwikkelen. En contacten onderhouden met leerlingen en hun ouders. Week- en dagstages zijn een belangrijk onderdeel van de Pabo hbo-opleiding. Je ontwikkelt je talenten en geeft een persoonlijke touch aan je werk.

Na de opleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo) draag je de titel Bachelor of Education.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
de studiekeuzecheck

Waarom aan de Avans?

Het eindniveau van onze studenten is hoog. De Pabo in Breda leidt studenten samen met basisscholen uit de regio op. We werken intensief samen met de beroepspraktijk, leiden stagecoaches op en investeren in begeleiding. Veel basisscholen zijn als opleidingsschool door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkend. Daar zijn we trots op. Ook werken we samen met academische opleidingsscholen. Dat zijn scholen waarmee we onderzoek doen naar verbetering van het onderwijs.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
In de verschillende jaren en per blok leggen we de nadruk op diverse beroepstaken:
Jaar 1: Het kind in beeld (blok 1), het leren van het basisschoolkind (blok 2), de creatieve leerkracht (blok 3) en de leerkracht als manager (blok 4).
Jaar 2: Het spelende kind (blok 1 en 2) en verder de wereld verkennen (blok 3 en 4).
Jaar 3: Minor (blok 1 en 2) en passend onderwijs (blok 3 en 4).
Jaar 4: Afstuderen (blok 1 tot en met 4).
Het is belangrijk dat je leert kijken naar kinderen. Zodat je in je onderwijs kunt aansluiten op hun behoeften. Vandaar dat er in jaar 1 als in jaar 2 veel aandacht is voor het thema kind. Het complete onderwijsprogramma geeft je een goed beeld van het beroep. Je ontwikkelt in 4 jaar de kennis en vaardigheden die je daarvoor nodig hebt. Voor de vakken die je behaald hebt krijg je studiepunten.

1e jaar In het eerste half jaar van deze hbo lerarenopleiding is er aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling. We brengen samen het beroep en het kind in beeld. In het tweede half jaar werk je samen met studenten van andere opleidingen aan een project, zoals de Gezonde school in de wijk. Daarnaast werk je aan de basisvaardigheden van een leerkracht basisonderwijs. Je leert een groot deel in de praktijk, op de basisschool. Per klas is er een studieloopbaanbegeleider die jou begeleidt bij je leerroute.
periode
2e jaar In jaar 2 geef je steeds meer richting aan je eigen lerarenopleiding. Het thema 'Creatieve leerkracht' staat centraal. Dit thema ga je uitrollen voor zowel het jonge als het oudere kind in 2 modules. Je leert in deze modules hoe je onderwijs aan het jonge en oudere kind betekenisvol kunt maken. Ook werk je aan échte taken op de basisschool. Tijdens deze modules ontdek je waarin je je verder wilt specialiseren in jaar 3 en 4. Daarmee maak je je eigen leerroute.
3e jaar In jaar 3 maak je jouw programma op maat. Je kiest eerst een vrijekeuzemodule van een half jaar om je kennis en kunde te verbreden of verdiepen. Vanuit onze opleiding kun je de volgende modules volgen: Hoogbegaafdheid, Teaching English Abroad, Gedragsspecialist, Kracht van de Kunsten en Bewegingsonderwijs. Daarna volg je de module Wereldgericht onderwijzen 2, waarin je je onder andere focust op een onderwijsontwikkelplan, gedrag en gespreksvaardigheden. Ook kies je je eigen profilering.
4e jaar In het laatste jaar loop jij je LIO-stage (Leraar in opleiding). Je staat zelfstandig voor de klas en onderzoekt een praktijkprobleem. Je maakt een opdracht voor Identiteit die bijdraagt aan jouw professionele ontwikkeling en tijdens Intervisie werk je samen systematisch situaties uit. De laatste toets van je opleiding is het startbekwaamassessment. Je toont aan dat je voldoet aan het beroepsprofiel leerkracht basisonderwijs. Daarna kan de vlag uit!

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
De hbo-opleiding Leraar Basisonderwijs duurt 4 jaar. Je werkt aan diverse modules, zoals wereldgericht onderwijzen. Je gaat aan de slag met beroepsauthentieke opdrachten die je uitvoert op zowel je werkplek als bij de opleiding. Je werkt samen met andere studenten en geeft betekenis aan theorie en praktijkervaringen. Wat je leert op de pabo pas je direct toe, want vanaf het eerste jaar loop je stage op een basisschool. In je digitaal portfolio verzamel je bewijzen van wat je hebt geleerd.
studeren in het buitenland
Tijdens je opleiding zijn er verschillende mogelijkheden om ervaring op te doen in het buitenland. In je tweede jaar kun je deelnemen aan het programma World Teacher van Edukans. In je derde jaar krijg je de kans om 14 weken stage te lopen in het buitenland tijdens de minor Teaching English Abroad. Of je studeert 20 weken aan een buitenlandse universiteit. Daarnaast kun je deelnemen aan studiereizen naar het buitenland. Kortom, je wordt uitgedaagd om over de grenzen heen te kijken.
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2024

aanmelding deadline : 1 mei 2024
wettelijk tarief : € 2530 (€1265 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 9680

toelaatbare profielen
havo N&Ttoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo C&Mtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/39 Avans
Leraar Basisonderwijs
€ 326 gemiddelde kamerhuur
106 eerstejaars
84% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/39
Opleiding tot leraar Basisonderwijs
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
3/39 Driestar Hogeschool
Opleiding tot leraar Basisonderwijs
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
4/39 Fontys
Leraar Basisonderwijs
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/39 Fontys
Leraar Basisonderwijs - Academische Pabo Tilburg
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/39 Fontys
Leraar Basisonderwijs
€ 293 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/39 Fontys
Leraar Basisonderwijs
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/39 Fontys
Leraar Basisonderwijs Sittard
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/39 Fontys
Leraar Basisonderwijs
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/39 HAN
Leraar Basisonderwijs (Pabo)
€ 323 gemiddelde kamerhuur
244 eerstejaars
73% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/39 HAN
Pabo-ALO (locatie Pabo)
€ 315 gemiddelde kamerhuur
244 eerstejaars
73% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/39 HAN
Leraar Basisonderwijs (Pabo)
€ 315 gemiddelde kamerhuur
592 eerstejaars
69% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/39 HAN
Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO)
€ 315 gemiddelde kamerhuur
244 eerstejaars
73% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/39 Hanze
Opleiding Leraar Basisonderwijs (pabo)
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/39 Hanze
Verkorte Opleiding Leraar Basisonderwijs (pabo)
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
16/39 HHS
PABO (Opleiding tot Leraar Basisonderwijs)
€ 326 gemiddelde kamerhuur
51 eerstejaars
70% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
17/39 Hogeschool Leiden
Opleiding tot leraar Basisonderwijs
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
18/39 HR
Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo)
€ 342 gemiddelde kamerhuur
148 eerstejaars
78% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
19/39 HR
Academische Pabo
€ 342 gemiddelde kamerhuur
148 eerstejaars
78% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
20/39 HU
Leraar Basisonderwijs pabo (Amersfoort of Utrecht)
€ 336 gemiddelde kamerhuur
134 eerstejaars
74% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
21/39 HU
Leraar Basisonderwijs pabo – sportklas
€ 336 gemiddelde kamerhuur
134 eerstejaars
74% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
22/39 HU
Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO)
€ 336 gemiddelde kamerhuur
134 eerstejaars
74% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
23/39 HvA
Universitaire Pabo van Amsterdam
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
24/39 Inholland
Opleiding tot leraar Basisonderwijs
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
25/39 IPABO
Opleiding tot leraar Basisonderwijs
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
26/39 Iselinge Hogeschool
Opleiding tot leraar Basisonderwijs
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
27/39 de Kempel
Opleiding tot leraar Basisonderwijs
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
28/39 Katholieke PABO
Opleiding tot leraar Basisonderwijs
€ 307 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
29/39 Marnix Academie
Opleiding tot leraar Basisonderwijs
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
30/39 NHL Stenden
PABO-Leraar Basisonderwijs
star Keuzegids topopleiding 2018
Keuzegids topopleiding 2019
Keuzegids topopleiding 2020
Keuzegids topopleiding 2021
Keuzegids topopleiding 2023  3e
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
31/39 NHL Stenden
Academische PABO (AOLB)
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
32/39 Saxion
Lerarenopleiding basisonderwijs Pabo
€ 250 gemiddelde kamerhuur
192 eerstejaars
70% vrouw
? uur contacttijd/week
33/39 Thomas More
Opleiding tot leraar Basisonderwijs
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
34/39 Hogeschool VIAA
Opleiding tot leraar Basisonderwijs
€ 307 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
35/39 Windesheim
Teachers College
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
36/39 Windesheim
Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo)
€ 307 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
37/39 Windesheim
Teachers College
€ 307 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
38/39 Windesheim
Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo)
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
39/39 Zuyd
Opleiding tot leraar Basisonderwijs
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als je klaar bent met je hbo lerarenopleiding ga je aan de slag als leraar op een gewone basisschool of in het speciaal onderwijs. Na een aanvullende opleiding komen ook functies als remedial teacher of intern begeleider binnen je bereik. Ben je geslaagd voor ons excellence-traject TopClass gedragsspecialist, dan ben je klaar voor het werken met leerlingen met gedragsproblemen. Bijvoorbeeld in het REC onderwijs.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit TwenteEducational Science & Technology full-time,part-time+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityKunst- en Cultuurwetenschappen+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitDocent en Expert+ 60 EC pre-master
RUGOnderwijsinnovatie part-time+ aanv. eisen
RUGOnderwijswetenschappen+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVAOnderwijswetenschappen part-timegeen aanvullende eisen
HANOntwerpen van Eigentijds Leren part-time educational+ werkervaring
HANPedagogiek part-timegeen aanvullende eisen
Universiteit TwentePhilosophy of Science, Technology & Society full-time,part-time+ aanv. eisen
Universiteit TwentePsychology+ 45 EC pre-master
Amsterdam VUToegepaste Taalwetenschap+ 30 EC pre-master
HanzeTalentontwikkeling & Diversiteit part-timegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

intern coördinator leerlingenbegeleider

Je organiseert, coördineert en bewaakt de leerlingenzorg binnen de school. Je hebt aandacht voor de zorgleerling en begeleidt de leerkracht. Je ondersteunt collega's bij het uitvoeren van zorgverbredingactiviteiten. Je volgt hiervoor een specialisatie na je bachelor Leraar Basisonderwijs.

leraar basisonderwijs
leraar speciaal basisonderwijs
remedial teacher
bron: StudieData

Contact

Student Support
E: studentsupport@avans.nl
T: 088-5257550
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite