De Haagse Hogeschool

Op De Haagse Hogeschool draait het om nadenken, om kennis vergaren. Of je nu bij ons studeert, bij ons in dienst bent of met ons samenwerkt. We maken je nieuwsgierig, zetten je aan het denken.

We stimuleren onze studenten vragen te stellen en antwoorden te zoeken, bij alles wat ze doen. Met die Haagse Aanpak ontdekken en ontwikkelen we talent. Op onze vestigingen in Den Haag, Delft en Zoetermeer leren studenten en medewerkers dagelijks van elkaar. Samen zijn ze een bonte verzameling jonge en oude(re) mensen, van diverse culturele komaf, met verschillende intellectuele achtergronden.
logo

Studievoorlichting

Study & Career centre
Johanna Westerdijkplein 75
2521 EN Den Haag / The Hague

e: studycareer@hhs.nl
t: 070 -445 8595
w: master website

studenten

totaal aantal studenten
25653studenten
13529man
12124vrouw
voltijd/deeltijd
voltijd studenten
deeltijd studenten
duale studenten
aantal eerstejaars
2684eerstejaars man
2634eerstejaars vrouw
bron: DUO, okt 2015

organisatie