Deze opleiding

Educatieve master gericht op de didactiek van onderwijs dat talenten bij iedere leerling kan ontlokken en laten floreren.

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaM Ed
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur2 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code49099
Het lesgeven gaat je goed af. Net als de interactie met je leerlingen. Je hebt interesse in het ontdekken van verborgen talenten van leerlingen, het bedenken van spannende projecten of vernieuwende lesmethoden: je geniet met volle teugen van jouw rol als leraar. Toch vraag je jezelf soms af of het anders kan. Hoe ziet jouw toekomst eruit? Op welke manier kun jij jezelf verder ontwikkelen en specialiseren? Hoe zorg jij ervoor dat ook jij klaar bent voor de klas van morgen?

Deze masteropleiding geeft jou de kans om in een leergemeenschap van gemotiveerde collega's jouw kennis, vaardigheden en ervaring te verrijken en verdiepen. Wat je leert kun je meteen toepassen in jouw eigen praktijk. Je voert zelfstandig onderzoek uit in jouw onderwijspraktijk. Daarnaast doe je nieuwe inspiratie op tijdens gastcolleges en een internationale studiereis naar een of meerdere interessante onderwijslanden.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de Hanze?

  • Unieke masteropleiding in Talentontwikkeling die leidt tot de titel Master of Education
  • Voor leraren, docenten en educatieve professionals uit PO, SO, VO, MBO en HBO
  • Vanaf de start direct effect in de eigen onderwijspraktijk.
  • Netwerk van (inter)nationale professionals in onderwijs en talentontwikkeling
  • Goede waardering door studenten in (nationale) evaluaties

Onderwijs

taal van onderwijs90% nl
10% en
onderwijsopzet70% zelfstudie
10% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, excursie, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksvoorstel, ontwerpproject, portfolio, project, werkcollege, workshop, zelfstudie
doelstelling
Tijdens de master werk je actief aan jouw professionele en persoonlijke ontwikkeling en creativiteit. Je ontwikkelt jouw talenten en vaardigheden en je leert op welke manier je als leraar een positieve bijdrage kunt leveren aan het onderwijs op je eigen school. Het uitwisselen van best practices met anderen verrijkt je eigen beroepspraktijk.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

collegegeld nog niet bekend

Intakegesprek
studie kosten
bron: Hanzehogeschool Groningen
bedrag kostenpost
€ 500voor de gehele opleiding
€ 1000studiematerialenvoor de gehele opleiding

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

7 studenten volgen deze opleiding
86% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
29062 studenten aan de Hanzehogeschool Groningen
50% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Talentontwikkeling & Diversiteit aan de Hanzehogeschool Groningen is beoordeeld door 24 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Met deze master specialiseer je je in talentontwikkeling voor alle leerlingen. Deze master biedt technieken en inzichten die je in staat stellen om talentkrachtig te handelen. Het geeft je de gelegenheid om je eigen talenten op didactisch, pedagogisch en professioneel gebied verder te ontwikkelen. Zodat je gericht en onderbouwd met de diversiteit en de complexe omgeving van de moderne schoolklas talenten van leerlingen tot bloei kunt laten komen. Binnen de school ontwikkel jij je tot voortrekker

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Het onderwijs staat voor grote uitdagingen. Er is behoefte aan leraren die kunnen omgaan met nieuwe ontwikkelingen en complexe situaties in het onderwijs. Aan professionals die binnen een school het voortouw nemen om veranderingen te realiseren die positieve impact hebben voor leerlingen. Leraren die met passie weten hoe ze talenten kunnen ontlokken bij iedere leerling en een waarderende kijk hebben op de verschillen tussen leerlingen. Zowel in het basisonderwijs, in het voortgezet onderwijs als

Contact

Hanze Studiekeuze Advies
Marielle van den Hul - Kuijten

Programmamanager Talentonwikkeling & Diversiteit

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite