Opleiding Leraar Basisonderwijs (pabo)

Hanzehogeschool Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

In een inspirerende omgeving ontwikkel jij je talent in de klas!

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaB
typeeducational, 240 EC
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34808
Elk kind heeft talenten en jij wilt leren hoe jij bij kan dragen aan de groei en ontwikkeling van dat talent. Hoe bied je een kind een passende structuur om te leren? Hoe zorg je ervoor dat een kind zich fijn voelt in de groep? Hoe ontwerp je lessen die kinderen nieuwsgierig maken? Zijn dit vragen waarover jij meer wilt weten? Dan is de pabo van de Pedagogische Academie iets voor jou!

Voordat je kunt beginnen met opleiding pabo moet je de toelatingstoetsen Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur & Techniek behaald hebben. Zie voor meer informatie de website: www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

Waarom aan de Hanze?

Je profiteer van een breed palet aan faciliteiten van de Hanzehogeschool Groningen: Zernike Campus, moderne studievoorzieningen, Mediatheek, diverse sportmogelijkheden en meer.

We bieden jou een onderwijsprogramma met veel keuzemogelijkheden. Zo kun je kiezen voor meer uitdaging met het honours talentprogramma of voor meer verbreding of verdieping met één van onze vele minoren en keuzeprogramma's.

Je studeert aan een pabo met een eigen gebouw en veel unieke voorzieningen: Sciencecentrum De M

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwTijdens je studie aan de Pedagogische Academie word je in vier jaar opgeleid tot leerkracht basisonderwijs. Je leert vanuit welke theorieën, methoden, vakconcepten en werkmodellen je les kunt geven op de basisschool. Alles wat je leert breng je tijdens je stages in de praktijk.
1e jaar In de propedeuse vergroot je je eigen kennis en leer je verschillende didactische basisprincipes, dus hoe je les geeft. Je oriënteert je op het beroep. Natuurlijk is er aandacht voor de basis: Nederlandse taal, Engels en Rekenen-Wiskunde, Science, Mens & Samenleving, Kunst & Cultuur en Motoriek. Ook krijg je tijdens de opleiding Psychologie, Pedagogiek en Onderwijskunde. Zo kom je meer te weten over de ontwikkeling van kinderen en hoe je de ontwikkeling kunt stimuleren. Vanaf de tweede helft v
periode
Cluster (Senso)motoriek
Cluster Kunst en Cultuur
Cluster Mens en Samenleving
Cluster Science
Engels
Nederlandse taal
Rekenen en Wiskunde
Sociale Wetenschappen
2e jaar In het tweede studiejaar verdiep je en verbreed je jouw ervaring en kennis. Je gaat onderzoek doen, zodat je leert om steeds beter onderwijs te maken en te begeleiden. Je loopt vanaf nu twee dagen per week stage. Ook werk je in het tweede jaar aan een project in een educatieve setting. Dit geeft jou de ruimte om je verder te verdiepen in je eigen interesse. Of dat nu natuur, kunst, sport of wellicht iets totaal anders is.
3e jaar In het derde studiejaar kies je voor 'Jonge kind' of 'Oudere kind'. Daarnaast kiest je voor de profilering Kunst en Cultuur of Science. Je verdiept je kennis en ontwikkelt vaardigheden gericht op deze doelgroep.
4e jaar In het vierde studiejaar werk je als Leraar in Opleiding (LiO) een half jaar op een basisschool, waar je verantwoordelijk bent voor 'een eigen klas' en je jouw afstudeeronderzoek uitvoert. De andere helft van het jaar besteed je uit onderdelen uit het keuzesemester. Je kunt je verder verdiepen in onderwerpen alsICT & Didactiek of Kunst & Cultuur. Of vakleerkracht worden en je certificaat Bewegingsonderwijs of Muziekspecialist halen. Daarnaast kun je je meer verdiepen in het werken met speciale d

specialisaties

specialisatie het jonge kindspecialisatie het oude kindOnderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet30% zelfstudie
20% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, spelontwikkeling, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, excursie, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, workshop, poster presentatie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, project, seminar
studielast
Je besteedt per week in totaal ongeveer 40 uur aan je studie. Gemiddeld heb je 18 uur per week contacttijd, exclusief stage. Er worden hoorcolleges, werkcolleges
en practica gegeven. Veel colleges kennen een werkvorm waarbij je zelf actief met de lesstof bezig bent. Vanaf de tweede helft van het eerste jaar loop je één dag
per week stage. Vanaf jaar twee sta je twee dagen per week voor de klas. Je wordt geacht circa 16 uur per week te besteden aan zelfstudie.
exchange programs
  • Primary education Primary education - Nederland
    The programme 'Primary Education' of the School of Eduction consists of 30 ECTS divided into two parts of 15 ECTS each.
bindend studieadvies
  • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

toelaatbare profielen
havo N&TToelatingstoetsen: geschiedenis, aardrijkskunde, natuur & techniek indien niet in examenpakket.
havo N&GToelatingstoetsen: geschiedenis, aardrijkskunde, natuur & techniek indien niet in examenpakket.
havo E&MToelatingstoetsen: geschiedenis, aardrijkskunde, natuur & techniek indien niet in examenpakket.
havo C&MToelatingstoetsen: geschiedenis, aardrijkskunde, natuur & techniek indien niet in examenpakket.
vwo N&TToelatingstoetsen: geschiedenis, aardrijkskunde, natuur & techniek indien niet in examenpakket.
vwo N&GToelatingstoetsen: geschiedenis, aardrijkskunde, natuur & techniek indien niet in examenpakket.
vwo E&MToelatingstoetsen: geschiedenis, aardrijkskunde, natuur & techniek indien niet in examenpakket.
vwo C&MToelatingstoetsen: geschiedenis, aardrijkskunde, natuur & techniek indien niet in examenpakket.
MBO niveau 4Toelatingstoetsen: geschiedenis, aardrijkskunde, natuur & techniek indien niet in examenpakket.

De stad

studievereniging

Le Baso
Pedagogische Academie

aan het woord: studenten en docenten

Linda Tijsma
Joey
Mireille

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/39 Hanze
Opleiding Leraar Basisonderwijs (pabo)
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/39 Hanze
Verkorte Opleiding Leraar Basisonderwijs (pabo)
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/39 Avans
Leraar Basisonderwijs
€ 326 gemiddelde kamerhuur
106 eerstejaars
84% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/39
Opleiding tot leraar Basisonderwijs
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
5/39 Driestar Hogeschool
Opleiding tot leraar Basisonderwijs
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
6/39 Fontys
Leraar Basisonderwijs
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/39 Fontys
Leraar Basisonderwijs - Academische Pabo Tilburg
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/39 Fontys
Leraar Basisonderwijs
€ 293 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/39 Fontys
Leraar Basisonderwijs
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/39 Fontys
Leraar Basisonderwijs Sittard
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/39 Fontys
Leraar Basisonderwijs
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/39 HAN
Leraar Basisonderwijs (Pabo)
€ 323 gemiddelde kamerhuur
244 eerstejaars
73% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/39 HAN
Pabo-ALO (locatie Pabo)
€ 315 gemiddelde kamerhuur
244 eerstejaars
73% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/39 HAN
Leraar Basisonderwijs (Pabo)
€ 315 gemiddelde kamerhuur
592 eerstejaars
69% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/39 HAN
Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO)
€ 315 gemiddelde kamerhuur
244 eerstejaars
73% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
16/39 HHS
PABO (Opleiding tot Leraar Basisonderwijs)
€ 326 gemiddelde kamerhuur
51 eerstejaars
70% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
17/39 Hogeschool Leiden
Opleiding tot leraar Basisonderwijs
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
18/39 HR
Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo)
€ 342 gemiddelde kamerhuur
148 eerstejaars
78% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
19/39 HR
Academische Pabo
€ 342 gemiddelde kamerhuur
148 eerstejaars
78% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
20/39 HU
Leraar Basisonderwijs pabo (Amersfoort of Utrecht)
€ 336 gemiddelde kamerhuur
134 eerstejaars
74% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
21/39 HU
Leraar Basisonderwijs pabo – sportklas
€ 336 gemiddelde kamerhuur
134 eerstejaars
74% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
22/39 HU
Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO)
€ 336 gemiddelde kamerhuur
134 eerstejaars
74% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
23/39 HvA
Universitaire Pabo van Amsterdam
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
24/39 Inholland
Opleiding tot leraar Basisonderwijs
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
25/39 IPABO
Opleiding tot leraar Basisonderwijs
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
26/39 Iselinge Hogeschool
Opleiding tot leraar Basisonderwijs
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
27/39 de Kempel
Opleiding tot leraar Basisonderwijs
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
28/39 Katholieke PABO
Opleiding tot leraar Basisonderwijs
€ 307 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
29/39 Marnix Academie
Opleiding tot leraar Basisonderwijs
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
30/39 NHL Stenden
PABO-Leraar Basisonderwijs
star Keuzegids topopleiding 2018
Keuzegids topopleiding 2019
Keuzegids topopleiding 2020
Keuzegids topopleiding 2021
Keuzegids topopleiding 2023  3e
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
31/39 NHL Stenden
Academische PABO (AOLB)
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
32/39 Saxion
Lerarenopleiding basisonderwijs Pabo
€ 250 gemiddelde kamerhuur
192 eerstejaars
70% vrouw
? uur contacttijd/week
33/39 Thomas More
Opleiding tot leraar Basisonderwijs
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
34/39 Hogeschool VIAA
Opleiding tot leraar Basisonderwijs
€ 307 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
35/39 Windesheim
Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo)
€ 307 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
36/39 Windesheim
Teachers College
€ 307 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
37/39 Windesheim
Teachers College
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
38/39 Windesheim
Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo)
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
39/39 Zuyd
Opleiding tot leraar Basisonderwijs
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Opleiding Leraar Basisonderwijs (pabo)
Verkorte Opleiding Leraar Basisonderwijs (pabo)
bekijk

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na de pabo kun je een aanvullende opleiding volgen, vaak gecombineerd met werk, en aan de slag gaan als educatief medewerker, cultuurbegeleider, taalcoördinator of intern begeleider. Daarnaast behoort het volgen van een opleiding tot schoolleider tot de mogelijkheden. Je kunt na je bachelor ook een master volgen, zoals de master Talentontwikkeling & Diversiteit. Of een andere masteropleiding op het gebied van onderwijs of pedagogiek. Kijk voor meer informatie over de educatieve master Talentont

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als je aan de pabo bent afgestudeerd ben je bevoegd om les te geven aan alle groepen in het basisonderwijs en in het speciaal (basis) onderwijs in Nederland. Je kan ook werken met jongeren in het voortgezet speciaal onderwijs of in het vmbo. Je moet hiervoor wel een extra certificaat behalen. Scholen verwachten dat er de komende jaren veel werk is voor leerkrachten!

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit TwenteEducational Science & Technology full-time,part-time+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityKunst- en Cultuurwetenschappen+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitDocent en Expert+ 60 EC pre-master
RUGOnderwijsinnovatie part-time+ aanv. eisen
RUGOnderwijswetenschappen+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVAOnderwijswetenschappen part-timegeen aanvullende eisen
HANOntwerpen van Eigentijds Leren part-time educational+ werkervaring
HANPedagogiek part-timegeen aanvullende eisen
Universiteit TwentePhilosophy of Science, Technology & Society full-time,part-time+ aanv. eisen
Universiteit TwentePsychology+ 45 EC pre-master
Amsterdam VUToegepaste Taalwetenschap+ 30 EC pre-master
HanzeTalentontwikkeling & Diversiteit part-timegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Contact

Hanze Studiekeuze Advies
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite