Deze opleiding

De masteropleiding Architectuur van de Hanzehogeschool Academie van Bouwkunst Groningen is een aantrekkelijke en uitdagende leerroute voor mensen die architect willen worden.

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaMSc
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalzeer weinig Nederlands
vooral Engels
opleidingsduur4 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code44336
Deze vierjarige master is een pure ontwerpopleiding, waarin de studie gecombineerd wordt met werken in de beroepspraktijk.
Na je afstuderen kun je je direct inschrijven in het Architectenregister. Je bent dan vrijgesteld van de tweejarige beroepservaringsperiode.

Onderwijs

taal van onderwijs25% nl
75% en
onderwijsopzet50% zelfstudie
25% theorie
25% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, ontwerpproject, portfolio, poster presentatie, practicum, project, tentoonstelling, werkcollege, werkgroep, workshop, zelf-evaluatie, zelfstudie
onderwijsvormen
De ateliers zijn kenmerkend voor het ontwerponderwijs van de Academie van Bouwkunst. Hierin komen alle facetten van het ontwerpproces geïntegreerd aan bod. Ze bieden niet alleen een oefening in ontwerpen zelf, er wordt ook aandacht besteed aan theorie en onderzoek en ze confronteren je met verschillende ontwerpbenaderingen. Ateliers bestaan uit een veelheid van werkvormen: lezingen, excursies, individuele en groepsopdrachten, ontwerpbegeleiding, workshops en presentaties.
studielast
De genoemde studielast betreft het binnenschools programma. De werkzaamheden in de beroepspraktijk zijn hier niet in opgenomen en zijn vergelijkbaar qua uren.
studeren in het buitenland
Wij willen onze studenten de mogelijk bieden om gedurende de studie ervaring in het buitenland op te doen. We kijken dan op individuele basis naar de mogelijkheden en begeleiden de student hierin.
bindend studieadvies
 • minimaal 60 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 mei 2022
collegegeld nog niet bekend

toelatingseisen

werk naast de opleiding (duaal)
Een voorwaarde om aan de Academie van Bouwkunst te studeren is dat je in de beroepspraktijk werk verricht op een voor de opleiding relevante werkplek. In de regel is dat een architectenbureau. Mocht je bij aanvang van de studie nog niet beschikken over een relevante werkplek dan zal de Academie binnen haar netwerk kijken naar mogelijkheden. Het vinden van een passende werkplek blijft echter de verantwoordelijkheid van de student.

Van een werkplek wordt verwacht dat er:

 • ontwerpen worden gemaakt en gerealiseerd;
 • sprake is van een stimulerende en uitdagende werkomgeving met voldoende voorwaarden voor jou om je te ontwikkelen tot architect;
 • een infrastructuur van voldoende niveau is: beschikbaarheid van vakliteratuur, documentatie over regelgeving en materialen, mogelijkheid tot discussie over het vak met collega's etc.
 • In de loop der tijd moet je met alle onderdelen van het proces van ontwerp tot realisatie te maken krijgen en inzicht verwerven in de samenhang tussen de verschillende onderdelen. In veel gevallen betekent dat werkervaring op meerdere plekken moet worden opgedaan.

toelatingsgesprek
In alle gevallen maakt een toelatingsgesprek deel uit van de toelatingsprocedure. Het
toelatingsgesprek is er op gericht te beoordelen of de student beschikt over voldoende motivatie,
kennis, inzicht en talent voor het volgen van de studie aan de Academie.

Na dit gesprek zijn er een aantal mogelijkheden:

 • De student is toelaatbaar, er is sprake van een positief advies van de toelatingscommissie.
 • De student is toelaatbaar, maar er zijn deficiënties. De student krijgt het advies om in het

eerste jaar een aangepast studieprogramma te volgen om de geconstateerde deficiënties weg te
werken. In het eindejaarsgesprek aan het eind van het eerste jaar wordt beoordeeld of de student
in staat wordt geacht de opleiding met succes af te ronden.
 • De student is niet toelaatbaar, er is sprake van een negatief advies.

instaptoets
Voorafgaand aan het toelatingsgesprek maken aankomende studenten een toelatingstoets. In het
toelatingsgesprek zullen de resultaten van deze toets besproken worden, er zal getoetst worden op aspecten
van creativiteit, techniek en empathie. Daarnaast zal in het toelatingsgesprek aandacht besteed
worden aan een mee te brengen persoonlijke portfolio.

vooropleiding
In beginsel kan iedereen met een bacheloropleiding zich aanmelden, ongeacht de vooropleiding. Een aantal vooropleidingen liggen in de ontwikkelingslijn. Dit zijn oa:

 • Het HBO-diploma Bachelor Bouwkunde/specialisatie Architectuur;
 • Het WO-Bachelordiploma differentiatie Architectuur van de Faculteit Bouwkunde van de

Technische Universiteit Delft en Eindhoven;
 • Het diploma van een gelijkwaardige buitenlandse opleiding, waarbij diploma-vergelijking van

het NUFFIC als toetssteen geldt;
 • Het HBO-diploma Bachelor of Design in de richting Ruimtelijk ontwerpen

Het is echter ook mogelijk om met een andere vooropleiding en/of specifieke ervaring toelaatbaar te zijn. Als het toelatingsgesprek positief verloopt is de student toelaatbaar.
Eventuele deficiënties dienen vervolgens in het eerste jaar weggewerkt te worden.

studie kosten
bron: Hanzehogeschool Groningen
bedrag kostenpost
€ 600studiematerialenper jaar
inbegrepen in collegegeld
certificate
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

50 studenten volgen deze opleiding
42% daarvan is vrouw
11 eerstejaars gestart in 2020
64% daarvan is vrouw
29062 studenten aan de Hanzehogeschool Groningen
50% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/7 Hanze
Architectuur
€ 303 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
63% vrouw
? uur contacttijd/week
25% Nederlandstalig
75% Engelstalig
2/7 AHK
Architectuur
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
3/7 ArtEZ
Architectuur
€ 323 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
4/7 Fontys
Architecture (Master)
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/7 Fontys
Architectuur (Master)
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/7 HR
Architectuur
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/7 Zuyd
Architectuur
€ 308 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.84.0
inhoud3.83.9
docenten3.83.8
studiefaciliteiten2.83.0
studielast3.13.3
studiebegeleiding3.83.8
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Architectuur aan de Hanzehogeschool Groningen is beoordeeld door 27 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
De grote praktijkervaring en de diepgaande scholing op technisch en vormgevend gebied biedt je als afgestudeerde Academiestudent en Architect een gunstig beroepsperspectief. Je bent direct inzetbaar, want je werkt immers al. Je positie is echter versterkt, omdat je inhoudelijk enorm bent gegroeid en veel te bieden hebt.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2624gemiddeld bruto maandloon

Let op: dit bedrag kan vertekenend zijn omdat deeltijd-opleidingen vooral door mensen met eerdere werkervaring worden gevolgd.
60%kans op een vaste baan
57%kans op een voltijd baan
65%kans op een baan op niveau
62%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
95%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Amsterdam VUArchitectuurgeschiedenis+ 30 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

architect
bron: StudieData

Contact

Angelique van Werd

Programmamanager Master Architecture

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite