Deze opleiding

Educatieve master gericht op de didactiek van onderwijs dat talenten bij iedere leerling kan ontlokken en laten floreren.

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaM Ed
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code49099
De focus van de master ligt op het onderwijs in de klas en niet zozeer op de organisatie van het onderwijs of op onderwijs aan leerlingen met speciale behoeften. Het draait hier om het onderwijs aan alle leerlingen.Centraal staat de vraag hoe je de talenten van iedere leerling kunt bevorderen. Je leert op positieve manier gebruik te maken van de diversiteit in de klas. Je denkt in kansen en oplossingen, niet in problemen.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de Hanze?

  • Unieke masteropleiding in Talentontwikkeling die leidt tot de titel Master of Education
  • Voor leraren, docenten en educatieve professionals uit PO, SO, VO, MBO en HBO
  • Vanaf de start direct effect in de eigen onderwijspraktijk.
  • Netwerk van (inter)nationale professionals in onderwijs en talentontwikkeling
  • Goede waardering door studenten in (nationale) evaluaties.

Onderwijs

taal van onderwijs90% nl
10% en
onderwijsopzet70% zelfstudie
10% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, excursie, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksvoorstel, ontwerpproject, portfolio, project, werkcollege, workshop, zelfstudie
doelstelling
Leraren opleiden met grondige kennis van onderzoek en talentontwikkeling die innovaties in de klassenpraktijk kunnen doorvoeren.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

collegegeld nog niet bekend

Intakegesprek
toelatingseisen

werk naast de opleiding (duaal)
Twee dagen verantwoordelijkheid voor een klas

toelatingsgesprek

studie kosten
bron: Hanzehogeschool Groningen
bedrag kostenpost
€ 500voor de gehele opleiding
€ 1000studiematerialenvoor de gehele opleiding

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

7 studenten volgen deze opleiding
86% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
29062 studenten aan de Hanzehogeschool Groningen
50% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Talentontwikkeling & Diversiteit aan de Hanzehogeschool Groningen is beoordeeld door 24 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Deze master is erop gericht om je iets extra's mee te geven: de gelegenheid om u op didactisch, pedagogisch en vakinhoudelijk gebied verder te bekwamen. Zodat je nog beter leert om te gaan met de diversiteit en de complexe omgeving van de moderne schoolklas. Zodat je leert om zelf de regie te nemen en de kansen, capaciteiten en interesses van alle leerlingen in dew klas te benutten.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Binnen de school ontwikkel je jezelf zich tot voortrekker die met nieuwe ideeën komt. Een vraagbaak voor collega's. Een adviseur voor het schoolbestuur. Je komt zelf met nieuwe ideeën en plannen die het onderwijs verder helpen. Je neemt zelf het voortouw als het gaat om de invoering van nieuwe, interessante methoden of werkwijzen. Je zorgt dat je voortdurend op de hoogte blijft van de ontwikkelingen in het onderwijs en de didaktiek en je past innovaties toe in de klas.

Contact

Hanze Studiekeuze Advies
Marielle van den Hul - Kuijten

Programmamanager Talentonwikkeling & Diversiteit

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite