Deze opleiding

Educatieve master gericht op de didactiek van onderwijs dat talenten bij iedere leerling kan ontlokken en laten floreren.

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaM Ed
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code49099
De focus van de master ligt op het onderwijs in de klas en niet zozeer op de organisatie van het onderwijs of op onderwijs aan leerlingen met speciale behoeften. Het draait hier om het onderwijs aan alle leerlingen.Centraal staat de vraag hoe je de talenten van iedere leerling kunt bevorderen. Je leert op positieve manier gebruik te maken van de diversiteit in de klas. Je denkt in kansen en oplossingen, niet in problemen.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de Hanze?

  • Unieke masteropleiding in Talentontwikkeling die leidt tot de titel Master of Education
  • Voor leraren, docenten en educatieve professionals uit PO, SO, VO, MBO en HBO
  • Vanaf de start direct effect in de eigen onderwijspraktijk.
  • Netwerk van (inter)nationale professionals in onderwijs en talentontwikkeling
  • Goede waardering door studenten in (nationale) evaluaties.

Onderwijs

taal van onderwijs90% nl
10% en
onderwijsopzet70% zelfstudie
10% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, excursie, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksvoorstel, ontwerpproject, portfolio, project, werkcollege, workshop, zelfstudie
doelstelling
Leraren opleiden met grondige kennis van onderzoek en talentontwikkeling die innovaties in de klassenpraktijk kunnen doorvoeren.

Toelating en kosten

toelatingseisen

werk naast de opleiding (duaal)
Twee dagen verantwoordelijkheid voor een klas

toelatingsgesprek

studie kosten
bron: Hanzehogeschool Groningen
bedrag kostenpost
€ 500voor de gehele opleiding
€ 1000studiematerialenvoor de gehele opleiding

Na de studie

Unsplashed background img 2
Deze master is erop gericht om je iets extra's mee te geven: de gelegenheid om u op didactisch, pedagogisch en vakinhoudelijk gebied verder te bekwamen. Zodat je nog beter leert om te gaan met de diversiteit en de complexe omgeving van de moderne schoolklas. Zodat je leert om zelf de regie te nemen en de kansen, capaciteiten en interesses van alle leerlingen in dew klas te benutten.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Binnen de school ontwikkel je jezelf zich tot voortrekker die met nieuwe ideeën komt. Een vraagbaak voor collega's. Een adviseur voor het schoolbestuur. Je komt zelf met nieuwe ideeën en plannen die het onderwijs verder helpen. Je neemt zelf het voortouw als het gaat om de invoering van nieuwe, interessante methoden of werkwijzen. Je zorgt dat je voortdurend op de hoogte blijft van de ontwikkelingen in het onderwijs en de didaktiek en je past innovaties toe in de klas.

Contact

Hanze Studiekeuze Advies
Marielle van den Hul - Kuijten

Programmamanager Talentonwikkeling & Diversiteit

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite