Faculteit Maatschappij en Recht

De faculteit Maatschappij en Recht staat midden in de Amsterdamse samenleving. De verwevenheid met de stad uit zich in een grote maatschappelijke betrokkenheid die zichtbaar is bij alle zeven opleidingen.

Deze maatschappelijke betrokkenheid komt ook terug in de onderzoeksprogramma's en de projecten van het Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie (AKMI), het kenniscentrum van de faculteit Maatschappij en Recht. Studenten en medewerkers werken daar samen aan de ontwikkeling van oplossingen voor maatschappelijke en beroepsmatige kwesties. De resultaten van het onderzoek komen terug in het onderwijs, waardoor studenten leren om te gaan met nieuwe ontwikkelingen in het werkveld. De vele contacten met het werkveld en de actieve participatie in projecten zoals de Amsterdamse Wijkaanpak en Het Juridisch Spreekuur bieden studenten de mogelijkheid om al tijdens hun opleiding de dynamische, diverse en grootstedelijke Amsterdamse praktijk te leren kennen.

studentaantallen

man: 0 vrouw: 0

Contact

bezoekadres

Faculteit Maatschappij en Recht

postadres

Faculteit Maatschappij en Recht