Deze opleiding

Ben jij werkzaam als (gezins)hulpverlener binnen het sociale domein en wil jij (multi)probleemgezinnen helpen om de regie terug te krijgen?

open_in_newwebsite

locatieMeppel, Leeuwarden,
diplomacertificate
typeshort course, 0 EC
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 dagen deeltijd
Wil je gezinnen ondersteunen door middel van samenwerking, een oplossingsgerichte aanpak en empowerment? Dan is de post-hbo opleiding Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) iets voor jou.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de NHL Stenden?

- Lesstof afgestemd op de landelijk gebruikte IAG-methodiek.
 • Erkende vooropleiding door de NVRG en Stichting Post Hbo.
 • Incompany en maatwerk behoort tot de mogelijkheden.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
studielast
De opleiding IAG bestaat uit 12 lesdagen en een tussenevaluatie, verspreid over 1 studiejaar. Houd rekening met een studiebelasting van zo'n 10 uur per week.
doelstelling
In het lesprogramma komen de volgende onderdelen aan bod:
 • Systeemtheorie
 • Oplossingsgerichte bejegening
 • Communicatietheorie toepassen en herkennen
 • Sociale leertheoretische aspecten
 • Presentiebenadering
 • Narratieve gedachtegoed
 • Contextuele benadering
Daarnaast maak je onder andere kennis met de begrippen:
 • Innerlijke dialoog
 • Weerstand of is het aarzeling?
 • Parallelle processen
 • Sociaal netwerk
 • Veiligheid (o.a. Signs of Safety) en secundaire traumatisering
 • Persoonlijke effectiviteit meten (FIT)
 • Reflecterende en onderzoekende professional
 • Benutten van resources

Je start de opleiding met een startassessment: je scoort jouw beginniveau aan de hand van indicatoren van het IAG competentieprofiel. Ook leg je persoonlijke leerwensen en aandachtspunten vast. Vanaf dit punt leg je een portfolio aan om je vooruitgang bij te houden.

In het portfolio komen reflectieverslagen, huiswerkopdrachten en bewijsvoering vanuit de dagelijkse (oefen)praktijk. Ook de uitgevoerde interventies en technieken die je oefent, de kennis die je tijdens de opleiding opdoet en toepast binnen de werkcontext komen in het portfolio. Er vindt een voortdurende reflectie en feedbackloop plaats op eigen handelen en denken.

Toelating en kosten

toelatingseisen

toelatingsgesprek

studie kosten
bron: NHL Stenden Hogeschool
bedrag kostenpost
€ 240studiematerialenvoor de gehele opleiding
inbegrepen in collegegeld
accommodation
certificate
examination
registration fee
lunch

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na de opleiding IAG kun je methodisch variëren tussen oplossingsgerichte bejegening, werken vanuit de systeemtheorie, de presentiebenadering en de sociale leertheorie. Door middel van deze theorieën ben je in staat vanuit verschillende posities en perspectieven te handelen, onderscheiden en verbinden.
Je bent ook in staat een afgewogen analyse omtrent onveiligheid in gezinnen te maken. Aan de hand van instrumenten zoals het IAG-reflectiemodel en de FIT (Feedback Informed Treatment) wordt er gereflecteerd en feedback gegeven op het eigen handelen.

De afgestudeerde Intensieve Ambulante Gezinsbehandelaar weet:
 • Binnen complexe opvoedingssituaties (multiprobleemgezinnen) hulp en ondersteuning te bieden aan ouders en kinderen
 • Vanuit een metapositie te handelen naar cliënt en cliëntsystemen, organisaties, andere hulpverleningsinstanties en binnen de maatschappelijke context (WMO)

zijn handelen op grond van de IAG competenties te legitimeren

Contact

studie-informatie
E: studentinfo@nhlstenden.com
T: 088-991 7000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite