faculteit Electrotechniek Wiskunde en Informatica

Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica spelen een steeds belangrijkere rol in onze samenleving en leveren een grote bijdrage aan welvaart, welzijn en veiligheid. Tegenwoordig is er geen apparaat meer waar niet - op de een of andere manier - een van deze vakgebieden aan te pas komt.

faculteit Engineering Technology

De faculteit Construerende Technische Wetenschappen (CTW) is een van de zes faculteiten van de Universiteit Twente met circa 1800 bachelor- en masterstudenten, 300 medewerkers en 150 promovendi.

faculteit Gedragswetenschappen

Gedragswetenschappen streeft met haar 280 medewerkers en 1800 studenten naar een toonaangevende positie in onderwijs en onderzoek op het gebied van onderwijskunde, psychologie, communicatiewetenschap, wijsbegeerte en eerstegraads leraren-opleidingen.

faculteit Management en Bestuur

De faculteit Management en Bestuur bestrijkt de vakgebieden Bedrijfskunde, Bestuurskunde, European Studies, Gezondheidswetenschappen en Technische Bedrijfskunde.

faculteit Technische Natuurwetenschappen

De faculteit Technische Natuur- wetenschappen bruist van nieuwe ideeën en technologieën die leiden tot vooruitstrevend onderwijs en onderzoek.

Faculty of Behavioural, Management and Social sciences

faculty of Geo-Information Science and Earth Observation

The Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation (ITC) provides international postgraduate education, research and project services in the field of geo-information science and earth observation using remote sensing and GIS.