faculteit Betawetenschappen

De faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht staat voor onderzoek van wereldklasse en innovatief onderwijs.

faculteit Diergeneeskunde

De faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht is de enige instelling in Nederland waar dierenartsen worden opgeleid. Dit betekent dat onze faculteit nationaal (en in toenemende mate internationaal) aanspreekpunt en expertisecentrum is voor alle diergeneeskundige aangelegenheden.

faculteit Geesteswetenschappen

De faculteit steunt op vier pijlers: departementen, Schools, onderzoekinstituten en bedrijfsvoering.

faculteit Geneeskunde / Universitair Medisch Centrum Utrecht

In het UMC Utrecht wordt voortdurend gebouwd aan goede zorg met als bouwstenen kennis en mensen.

faculteit Geowetenschappen

De faculteit Geowetenschappen heeft een internationale toppositie waar het gaat om wetenschappelijk onderzoek op het gebied van aarde, duurzaamheid, stad en migratie. Tussen deze vier hoekpunten komen de grote wetenschappelijke en maatschappelijke vragen van onze tijd bij elkaar.

faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie

Met ruim 5.500 studenten en bijna 700 medewerkers is de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie één van de grote faculteiten van de Universiteit Utrecht.

faculteit Sociale Wetenschappen

De missie van de faculteit Sociale Wetenschappen is het verrichten van kwalitatief hoogwaardig en relevant wetenschappelijk onderzoek en het verzorgen van uitdagend academisch onderwijs op het gebied van menselijk gedrag en de menselijke samenleving.