faculteit Betawetenschappen

De faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht staat voor onderzoek van wereldklasse en innovatief onderwijs.

De faculteit is de grootste bètafaculteit van Nederland en bestaat uit de departementen Wiskunde, Biologie, Scheikunde, Natuur- en Sterrenkunde, Informatica en Farmaceutische wetenschappen.

Fundamentele kennis, verbonden met de maatschappij
De faculteit Bètawetenschappen hecht er belang aan om te verbinden met de maatschappij. In het onderwijs betekent dit dat de studenten wetenschappelijke kennis en vaardigheden leren en worden voorbereid op de veranderende vraag vanuit de arbeidsmarkt. Het onderzoek is gebundeld in thema's waardoor vanuit een fundamentele basis interdisciplinair gewerkt wordt aan oplossingen voor de complexe maatschappelijke problemen rond bijvoorbeeld duurzaamheid en de bestrijding van ziektes. Zelfs het meest fundamentele onderzoek van de faculteit is direct of indirect een drijvende kracht achter de veranderingen in de toekomst.

Een Maatschappelijke Adviesraad met leden uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en politiek zorgt ervoor dat het faculteitsbestuur haar strategie kan spiegelen aan de buitenwereld.

studentaantallen

man: 3181 vrouw: 1847

Contact

E :science.bureau@uu.nl
T : (030) 253 36
W :

bezoekadres

faculteit Betawetenschappen
Budapestlaan 6
3584 CD Utrecht

postadres

faculteit Betawetenschappen