Agricultural Production Chain Management

Hogeschool Van Hall Larenstein

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Deze Engelstalige master is voor specialisten werkzaam in bedrijven en organisaties die zich bezighouden met agrarische voedselproductie, -verwerking, -marketing, -kwaliteitscontrole en -logistiek.

open_in_newwebsite

locatieVelp
diplomaMSc
typeregulier, 70 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code70058

Boeren, verwerkingsbedrijven, handelsfirma's en partijen die de afzet reguleren dienen de samenwerking in de keten te optimaliseren, gedeelde waarden te benoemen en belangen te stroomlijnen. De partijen die opereren in deze agrarische keten zijn, in deze tijden van snelle veranderingen, gebaat bij innovatief denken en nieuwe benaderingen. Een nieuwe manier van denken en doen die past bij de aankomende generatie hoger opgeleiden.
Studenten master of Agricultural Production Chain Management opereren in een werkveld van agri-food ketens dat zich uitstrekt van desolate boerderijen in Zuid-Oost-Azië tot de drukke marktplaatsen van de Europese Unie. De wereld is het speelveld en tegelijk je werkplek.
Drie fasen

Het programma bestaat uit drie fasen: analyse van waardeketens, ontwikkeling van waardeketens en geïntegreerd beheer van waardeketens. Gedurende de opleiding ontwikkelen de competenties van de studenten zich. Zij krijgen zicht op het functioneren van organisaties en/of bedrijven die betrokken zijn bij agrarische voedselproductie. Inclusief de wereldwijde vraag- en aanbodproblematiek en politieke aspecten die van invloed zijn op het werkveld.


Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

specialisatie Horticulture Chains

The Master of Agricultural Production Chain Management (MSc) is intended for specialists working in companies and organisations dealing with agricultural production.

This specialisation has been designed to help professionals develop the knowledge and skills needed to remain in the horticulture sector, adapt to changes and help stakeholders optimise their processes.Designed to increase professionals' ability to anticipate and exploit these developments, this programme examines each stakeholder in the chain (suppliers, farmers, processors, traders, retailers and consumers), particularly in the stages from input to processing. It also approaches the overall chain from the perspective of logistics, economics, quality control, marketing channels and information flows. This gives graduates a complete helicopter view of the horticulture sector.

The Master of Agricultural Production Chain Management is intended for professionals working in organisations dealing with agricultural production, processing, marketing, quality control and logistics. If you are a mid-career professional with an interest in managing an agri-related business, this programme will prepare you for the wear and tear of one of the world's most important and powerful industries.

specialisatie Forest Chainsspecialisatie Livestock ChainsLivestock produce such as milk, meat, eggs and their numerous by-products make their way to domestic and international markets through a complex series of chains. Stakeholders in these livestock production chains have to respond to the changes brought on by technological advancements. They also have to deal with an ever-greater number of national and international laws and regulations, such as those governing international food-quality standards and sustainable labels. Our specialization in Livestock Chains will teach you how to keep up with the latest developments and use them to your advantage.

The Master of Agricultural Production Chain Management is intended for professionals working in organisations dealing with agricultural production, processing, marketing, quality control and logistics. If you are a mid-career professional with an interest in managing an agri-related business, this programme will prepare you for the wear and tear of one of the world's most important and powerful industries.

specialisatie Agroforestry

Agroforestry – growing annual crops with woody species (trees and shrubs) and/or livestock – is an agroecological practice that can contribute to the transformation of conventional agriculture.

Which has being recognized by the Food and Agriculture Organization, the United Nations and the European Commission. The prevailing agricultural system, i.e. conventional farming or modern agriculture, in which monocultures with high inputs are the common business, have indeed increased food production between 70 or 90% in the last 50 years. However, the increase in production has come with clear downsides, for example decline in soil productivity, water pollution and depletion, plant pathogens resistant to pesticides, greenhouse gases, massive loss of pollinators. Conventional agriculture needs a transition towards climate adaptive strategies along all the value chain, from farm to fork. In this time of climate change and globalisation, the challenging and dynamic business environment pushes stakeholders to think out-of-the-box and create new business alternatives for which agroforestry can offer profitable and climate resilient value chains.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2023

collegegeld nog niet bekend

1 september 2024

collegegeld nog niet bekend

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Velponder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
4293 studenten aan de Van Hall Larenstein
42% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Velp

?studenten studerend
?studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
?gemiddelde kamerprijs
? m2gemiddelde kameroppervlak
?kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/5 VHL
Agricultural Production Chain Management
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
2/5 VHL
Agricultural Production Chain Management - Horticulture Chains
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
3/5 VHL
Agricultural Production Chain Management - Agroforestry
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
4/5 VHL
Agricultural Production Chain Management - Livestock Chains
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
5/5 VHL
Agricultural Production Chain Management - Forest Chains
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.8
inhoud4.8
docenten4.8
studiefaciliteiten4.7
studielast3.8
studiebegeleiding4.8
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Agricultural Production Chain Management aan de Van Hall Larenstein is beoordeeld door 6 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.8 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Potentiële beroepen

beleidsmedewerker landbouweconomische zaken (wetenschappelijk)
consulent agrarische bedrijfsvoering (wetenschappelijk)
directeur landbouweconomisch onderzoeksinstituut (groot bedrijf)
directeur landbouweconomisch onderzoeksinstituut (meewerkend <50%)
hoofd landbouweconomische voorlichting (management)
landbouweconomisch onderzoeker (wetenschappelijk)
leidinggevende landbouweconomisch onderzoek
teamleider landbouweconomische voorlichting
wetenschappelijk onderzoeker agrarische economie
bron: CBS

Contact

Info desk
E: info@vhluas.com
T: +31 26 3695 695
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite