faculteit Aard- en Levenswetenschappen

Faculteit der Bètawetenschappen

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Faculteit der Geesteswetenschappen

Faculteit der Geneeskunde (VUmc School of Medical Sciences)

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Bij de faculteit werken circa 230 mensen. Het grootste deel hiervan bestaat uit wetenschappelijk personeel (hoogleraren, universitair (hoofd-)docenten, onderzoekers en promovendi).

Faculteit der Religie en Theologie

De faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam is een oecumenisch-protestantse faculteit die haar wetenschappelijke werkzaamheden op het gebied van onderzoek, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening verricht.

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Faculteit der Tandheelkunde (ACTA)

faculteit Exacte Wetenschappen

De Faculteit der Exacte Wetenschappen (FEW) van de Vrije Universiteit Amsterdam biedt binnen de disciplines Informatica, Natuurkunde & Sterrenkunde, Scheikunde & Farmaceutische Wetenschappen en Wiskunde 9 bacheloropleidingen en 12 masteropleidingen aan.

faculteit Wijsbegeerte

School of Business and Economics