1/7 Universiteit Leiden
Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie
€ 350 gemiddelde kamerhuur
82 eerstejaars
45% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
100% Engelstalig
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
2/7 Radboud Universiteit
Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie
star Keuzegids beste opleiding 2017  1e
€ 315 gemiddelde kamerhuur
33 eerstejaars
81% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
Unieke kenmerken van de opleiding in Nijmegen zijn het interdisciplinaire karakter; de duidelijke onderwijsstructuur in leerlijnen (theorie, thema, methoden, academische vaardigheden en leerproject); de individuele onderzoeksprojecten, ook in het buitenland en begeleid door een docent; de onderzoeksstage; en een unieke track die voorbereidt op werk in de internationale samenwerking. Bovendien krijgen studenten door kleinschalig onderwijs veel persoonlijke begeleiding.
3/7 UU
Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
43 eerstejaars
88% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
Uniek aan de opleiding is dat studenten de hele empirische cyclus doorlopen, het opzetten van een onderzoek, het verrichten van veldwerk en het schrijven van een bachelorthesis op grond van theoretische en methodisch kennis opgedaan in de opleiding en de in het veld verzamelde data.
4/7 Amsterdam UVA
Cultural Anthropology and Development Sociology
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
You will receive education at a highly renowned institute from a committed team of enthusiastic lecturers, many of whom are leading researchers. These academics are at the very epicentre of the social debate and their insight is frequently sought to discuss issues of the day.
5/7 Amsterdam UVA
Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
45 eerstejaars
82% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
De opleiding biedt je de mogelijkheid om je, afhankelijk van je eigen interesse, thematisch te specialiseren. Je kunt kiezen uit een breed aanbod van diepgaande thematische modulen op het gebied van macht en identiteit, ontwikkeling, taal, religie en het lichaam. Uniek is ook de uitgebreide aandacht die wordt besteed aan wetenschappelijk schrijven, wat je kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Bovendien heb je de vrijheid om zelf het onderwerp en de regio voor het masteronderzoek te kiezen.
6/7 Amsterdam VU
Cultural Anthropology and Development Sociology
star Keuzegids beste opleiding 2019
Keuzegids beste opleiding 2018
€ 424 gemiddelde kamerhuur
39 eerstejaars
69% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
7/7 Amsterdam VU
Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie
star Keuzegids beste opleiding 2019
Keuzegids beste opleiding 2018
€ 424 gemiddelde kamerhuur
39 eerstejaars
69% vrouw
? uur contacttijd/week
30% Nederlandstalig
70% Engelstalig
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Studenten aan het woord

Irosha Driessen
Vrije Universiteit Amsterdam
Antropologie biedt unieke tools om de wereld en de mens in zijn complexiteit te leren begrijpen. Tijdens en na je studie kun je een sociaal maatschappelijke bijdrage leveren op talrijke manieren. Gaandeweg zal je de antropologische blik terugzien in je dagelijkse ontmoetingen, je eigen referentiekader en alle thema's die je pad kruisen. Dat is intens, prachtig en enorm leerzaam.

Juist nu samenlevingen complexer worden en kampen met oplopende spanningen en onbegrip jegens 'de ander', zijn antropologen hard nodig!.
Vrije Universiteit Amsterdam
Culturele Antropologie heeft mijn kijk op het leven sterk veranderd. De zaken die ik voorheen vanzelfsprekend nam, waaronder concepten zoals cultuur en familie, kwamen ter discussie; wat betekenen die woorden eigenlijk? Het fijne aan de VU vind ik de kleinschaligheid van de opleiding, er is veel ruimte voor interactie en discussies in de hoorcolleges. Verder kent Antropologie aan de VU een enthousiast, inspirerend en betrokken docenten-team.
Jochem
Universiteit van Amsterdam
Jochem: 'Antropologie trekt veel enthousiaste, sociale mensen. Hoe kan het ook anders als “mensen” je voornaamste interesse zijn.'

'Op de middelbare school trokken vakken als geschiedenis en filosofie binnen het E&M-profiel me wel. Toen ik een keuze moest maken voor een vervolgstudie, ging mijn interesse duidelijk uit naar geesteswetenschappen. Geschiedenis, filosofie, politicologie, antropologie: in al die studies kon ik me wel vinden...
Ik dacht: als ik voor een studie veel zal moeten lezen, kan ik beter even kijken of ik dat lezen ook leuk vind. Ik heb uiteindelijk nooit proefdagen of voorlichtingen bezocht. Bij nader inzien erg jammer, want ik denk dat dat zeker een goed beeld kan geven van hoe een studie werkt. Gelukkig ben ik wel heel tevreden met mijn keuze voor Antropologie. Nog steeds lees ik de meeste verplichte artikelen en boeken met plezier, en ik kan oprecht enthousiast worden als ik de vrijheid krijg om zelf een onderwerp en literatuur te zoeken.' 'In de loop van de studie ontdek je je eigen passies' 'Inmiddels heb ik er drie jaar studie opzitten en het is fijn om te zien hoe een opleiding met je meegroeit. In de loop van de studie verander je namelijk: in wat je kunt en weet, maar vooral ook in de manier waarop je werkt. Iedereen begint hetzelfde, maar naarmate je je eigen passies ontdekt, werk je verder in kleinere verbanden. Niet alleen onder een docent met echte ervaring binnen jouw interessegebied, maar vooral samen met medestudenten. Zo groei je samen toe naar specialismen, waarin je niet alleen kennis hebt opgebouwd, maar vooral ook in staat bent om met anderen kritisch te discussiëren op een hoog niveau. Een studie als Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie trekt enthousiaste en lieve mensen, maar ze zijn vooral heel sociaal. We hebben één keer per week een borrel in het studiegebouw en iedereen voelt zich meteen op zijn plek. Hoe kan het ook anders als 'mensen' je voornaamste interesse zijn.' 'Voortdurend contact met andere studenten' 'Zo'n prettige omgeving helpt ook mee om de stappen daarna te nemen. Ik ben zelf gaan specialiseren in taal en heb ook mijn keuzevakken besteed aan filosofievakken over taal. Met een selectief gezelschap kan ik lange discussies houden over de relatie tussen taal, denken en gedrag. Maar doordat ik voortdurend contact heb met andere studenten, ben ik ook goed op de hoogte van ontwikkelingen en ideeën in totaal andere richtingen van de antropologie. Ik heb onder andere taalkundig onderzoek gedaan naar ideeën over identiteit in verkiezingsprogramma's van Nederlandse politieke partijen. Bijvoorbeeld de moslimidentiteit in het verkiezingsprogramma van de PVV. Dankzij contact met mensen met andere specialismen vond ik relaties met moraliteit, architectuur en ideeën van authenticiteit, waardoor ik een completer beeld heb om in mijn scriptie te verwerken.' 'Je kunt op heel veel plekken een meerwaarde zijn als antropoloog' 'Wat ik na mijn studie ga doen? Via oud-studenten weet ik zeker dat er plek is voor antropologen in diverse werkvelden, zoals in de journalistiek, op ministeries, in de media, ontwikkelingssamenwerking, maar ook in het bedrijfsleven. Het is verrassend om te zien op hoeveel plekken je van meerwaarde kunt zijn als je hebt geleerd om analytisch en academisch te discussiëren, lezen, schrijven en vooral denken. Mijn tip: als je geïnteresseerd bent in de wereld, in menselijk gedrag en niet bang bent voor een intellectuele uitdaging, is Antropologie een goede keuze. Maar schuw niet om een boek of twee door te bladeren voor je kiest; het is een belangrijke keuze!' Stel je vraag aan Jochem Neem contact op met Jochem: thejochem@hotmail.com of stel je vraag op de wall via Facebook!


lees verder ...